Jump to content
IGNORERAD

Nya viseringsregler


elikswe

Recommended Posts

Ansökningscenter för viseringar öppnar i Amarin Tower kl 08.00 den 7 juni 2010

Som tidigare meddelats så var avsikten att VFS Global, som ambassaden anlitat för att ta emot ansökningar om viseringar, skulle ha öppnat sitt ansökningscenter redan den 17 maj 2010 men detta blev försenat med anledning av demonstrationerna i Bangkok.

Ansökningscentret är beläget på 8:e våningen i Amarin Tower, alldeles i anslutning till BTS station Chid Lom. På grund av att Amarin Tower låg i det område där demonstrationer pågick i Bangkok fram till den 19 maj har öppnandet av ansökningscentret försenats. Öppnandet kommer istället att ske kl. 08.00 den 7 juni 2010. VFS Global har inte haft tillgång till lokalerna under lång tid varför det nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa de sista detaljerna inför öppnandet. Däribland VFS Globals hemsida. Så snart den är färdig kommer webbadress och en länk att läggas på denna sida.

Inför inlämningen av ansökan vill ambassaden uppmana sökanden att noga kontrollera vilka handlingar som krävs. I enlighet med ny europeisk lagstiftning och harmonisering på viseringsområdet kommer från den 7 juni att krävas en bekräftad flygbiljett samt kopia på id-kort vid ansökan. Ambassaden uppmanar emellertid sökanden att inte betala för någon biljett innan visering erhållits. Till skillnad från tidigare muntliga intervjuer ska istället ett frågeformulär fyllas i av sökanden på svenska eller engelska och lämnas in tillsammans med ansökan. Samtliga krav kommer att framgå på såväl ambassadens som VFS Globals hemsida. Fram till den 4 juni gäller dock de krav som idag finns på ambassadens hemsida.

Fram till öppnandet av ansökningscentret har ambassaden en temporär lösning för viseringsansökningar med samma öppettider som kommer att gälla hos VFS Global. Ambassaden tar emot ansökningar i ambassadens lokaler utan förbokade tider mellan kl. 08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 måndag till torsdag, samt 08.00 – 12.00 på fredag. Denna temporära lösning kommer att gälla fram till den 4 juni 2010.

Eftersom utrymmet i ambassadens lokaler är begränsade kan av säkerhetsskäl endast ett begränsat antal sökande släppas in i lokalerna åt gången. Vid ankomst till ambassadbyggnaden förses därför den sökande med en nummerlapp. I turordning kommer därefter lämpligt antal sökande att slussas in i ambassadens lokaler för att lämna in sin ansökan.

I väntan på att komma in till mottagningsdiskarna har ett provisoriskt väntrum ordningsställts på våning 15. På grund av ett stort antal sökande kan långa väntetider förekomma. Ambassaden ber om förståelse för de olägenheter denna temporära lösning innebär men som beror på händelser som har legat utom ambassadens kontroll.

Såg ingen uppenbar tråd att detta postats tidigare. Skulle vara intresant att veta hur de ressonerat kring att man ej skall betala sin bokade biljett innan man fått visering. Vilka bolag tillhandahåller 7 dagars bokningar utan betalning ...

Link to comment
Dela på andra sajter

Såg ingen uppenbar tråd att detta postats tidigare. Skulle vara intresant att veta hur de ressonerat kring att man ej skall betala sin bokade biljett innan man fått visering. Vilka bolag tillhandahåller 7 dagars bokningar utan betalning ...

Inga bolag men det går ju avboka en resa (Kostar i runda slängar 1500 sek)

Dock så finns det en del resebyråer som tar en bokningsavgift (Ca 1000 sek) och senast dagen innan planerad resa måste den betalas.

Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...