Jump to content
IGNORERAD

Myter och sanningar om hustruimport från Thailand


JaiDi

Recommended Posts

Myter och sanningar om hustruimport från Thailand

Den senaste tiden har den så kallade hustruimporten från Thailand diskuterats flitigt i media. I de flesta fall har dock journalisterna haft ROKS som referenser, varav medias uppgifter bör tolkas med viss försiktighet. Vår egen granskning av hustruimporten påvisar dock att debatten och fenomenet omges av många myter. I denna artikel reder vi ut vad som är myt och sanning kring hustruimporten från Thailand.

SvD har den senaste tiden uppmärksammat problemen med vad man lite slarvigt kallar för hustruimport. SvD hävdar att man granskat problemet med hustruimport. Stora delar av innehållet har dock kvinnojourernas riksorganisation ROKS som avsändare. Detta gör att artikelserien och dess innehåll måste tas med stor försiktighet.

För att få en objektiv bild av problemet med hustruimport har vi beställt en rapport från Svenska Ambassaden i Bangkok. Rapporten blev resultatet av att ambassaden år 2006 ville granska myterna kring de thailändska kvinnor som varje år ansöker om avisering till Sverige. Som grund för rapporten använde ambassaden uppgifter om visum och uppehållstillstånd för år 2004.

Enligt ambassaden är den allmänna mytbilden att kvinnorna ofta kommer från landsbygden, har ett förhållande bakom sig och har ett eller flera barn. Den allmänna mytbilden av männen är enligt ambassaden att de kommer från mindre orter och är betydligt äldre än kvinnorna, samt att de träffat kvinnorna i ett turistområde.

Ambassadens granskning slår hål på de flesta av dessa myter och vanföreställningar.

Här nedan följer några av de vanligaste myterna kring hustruimport från Thailand.

Myt: Det är fattiga kvinnor som söker sig till Sverige

Ca 60 % av kvinnorna som sökte om avisering kom från regionen kring Bangkok, som är en av Thailands mest välmående regioner. De som växer upp i Bangkok har bättre förutsättningar att tjäna pengar än kvinnor från övriga delarna av Thailand.

Det är således främst kvinnor från de rikare delarna av Thailand som söker sig till svenska män. Enbart 10 % av kvinnorna som fick sina ansökningar godkända uppgav att de var hemmafruar. (Källa: sid 7 i rapporten)

Myt: Kvinnorna tar med sig sina barn till Sverige

Av de kvinnor som uppgivit att de hade barn var det enbart 4 % av kvinnorna som tog med sig barnen till Sverige. Förklaringen till detta är att kvinnorna lämnar barnen hos släktingar, och att barnen inte kommer till Sverige förrän några år senare när kvinnorna etablerat sig i Sverige. (Källa: sid 9 i rapporten)

Myt: Männen träffar uteslutande sina kvinnor i Thailands turistorter

Närmare 20 % av de thailändska kvinnorna fick sin första kontakt med männen när kvinnorna besökte Sverige. (Källa: sid 9 i rapporten)

Myt: Det är män från mindre orter som träffar thailändska kvinnor

Enligt rapporten kommer enbart ca 2 % av männen från orter med färre än 15 000 invånare, och ca 42 % av männen kommer från storstäderna. (Källa: sid 9 i rapporten)

Myt: Mannen och kvinnan har enbart känt varandra en kortare tid

Enligt rapporten hade de flesta kvinnorna känt sina män i över två till tre år, innan de ansökte om avisering till Sverige. (Källa: sid 9 i rapporten)

Myt: Männen är äldre än kvinnorna

Enligt rapporten fanns det nästan ingen ålderskillnad mellan de kvinnor som ansökte om avisering och de män som var referenter. Både männen och kvinnorna befanns sig i de allra flesta fallen inom samma åldersgrupp. (Källa: sid 9 i rapporten)

Myt: Det är socialt svaga män som träffar kvinnor i Thailand

Enligt rapporten hade 36 % av männen egen rörelse. (Källa: sid 9 i rapporten)

Rapporten finns att beställa från Sveriges Ambassad i Thailand. Dessvärre finns inte rapporten i digitalt format, utan man får be om att få en papperskopia översänd. Rapporten publicerades år 2006 och har titeln ”Visum och uppehållstillstånd 2004”.

Källa: www.genusmagazinet

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för den :great:

Ska genast skicka den till en ROKS tjej som skickade mig en av deras rapporter före min senaste resa till Thailand :clapping:

The war is on :diablo:

Link to comment
Dela på andra sajter

Mja, alla myter slår man inte hål på med svagsinta argument.

Myt: Det är socialt svaga män som träffar kvinnor i Thailand

Enligt rapporten hade 36 % av männen egen rörelse. (Källa: sid 9 i rapporten)

Di allra flesta företagare är ju klena bodknoddar som aldrig gjort ett rejält dagsverke.

Daglönaren Arne

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...