Jump to content
IGNORERAD

Nytt eller etablerat förhållande


Nizze

Recommended Posts

Tjena!

Kan någon vänlig själ tala om för mig vad min tjej ska skriva i hennes UT ansökan.

Hon avslutar just nu en 6 månaders visit här hos mig (Visa+förlängning).

Enligt "hjälprutan på UT ansökan":

Här kryssar du i skälen för din ansökan. Vill du bosätta dig i Sverige

• hos din make/maka/sambo som du inte bott tillsammans med tidigare utomlands ska du kryssa i rutan ”Nytt förhållande”

• hos din make/maka/sambo som du tidigare bott tillsammans med utomlands ska du kryssa i rutan ”Etablerat förhållande”

• tillsammans med ditt minderåriga barn i Sverige ska du kryssa i rutan ”Minderårigt barn i Sverige”

• tillsammans med någon annan släkting ska du kryssa i rutan ”Hushållsgemenskap”

• på grund av att du bott i Sverige tidigare ska du kryssa i rutan ”Tidigare vistelse”

• av något annat skäl ska du kryssa i rutan ”Andra skäl”.

Som jag tolkar det ska vi ange "Etablerat förhållande" då hon bott hos mig i 6 månader (sambo).

Men enligt den info jag hittat på thaikonsult gäller nåt helt annat.

Ett förhållande räknas som etablerat om paret (äkta makar, registrerade partner eller sambor) i hemlandet levt tillsammans stadigvarande, det vill säga i regel i mer än två år.

Ett förhållande räknas som nyetablerat om paret (äkta makar, registrerade partner eller sambor) inte levt tillsammans tidigare eller endast en kort tid, det vill säga i regel mindre än två år.

Vi skriver ansökan idag och man vill ju att det ska vara rätt från början.

Tack på förhand,

Nizze

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag tror du ska skriva nyetablerat.

Att sedan migrationsverket tycker att allt som är mindre än 2 år är en kort tid, har jag alltid tyckt är ganska märkligt...

Link to comment
Dela på andra sajter

Eftersom ni bott ihop i 6 månader så måste man ju anse det som ett etablerat förhållande, Vilket jag tror MIG har som gräns för att bevilja UT.

Men invänta UT experter innan du kryssar

Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

Link to comment
Dela på andra sajter

Du ska nog kryssa i nytt förhållande, för att slippa trassla in dej i förklaringar, om dom sen frågar.

Kan inte se att det är till nackdel.

Migrationsverket har en egen lista med ordförklaringar, och där står det så här:

"Etablerat förhållande

Ett förhållande räknas som etablerat om paret (äkta makar, registrerade partner eller sambor) i hemlandet levt tillsammans stadigvarande, det vill säga i regel i mer än två år."

Länk : http://www.migrationsverket.se/info/60.html

Lycka till, JohanBsmile.gif

vars fruga fått PUT för ett år sendance.gif

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Guest Lappen

Jag kryssade i etablerat förhållande både vid förlängning av besöksvisa och ansökan om PUT.

Inga som helst problem eller några frågor från MIG om det.

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag skrev etablerat, hon hade varit här halv år på besöksvisa.

UT klart i januari.

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för svaren, det verkar som inte bara jag tycker det är luddigt och oklart...

Link to comment
Dela på andra sajter

Enligt regelverket räknas man som etablerat förhållande om man bott tillsammans i samma hushåll under en tid av minst 2 år. Har man inte nått upp till den tiden räknas förhållandet som nyetablerat.

Så här säger förarbetena till Utlänningslagen:

"I prop. 2005/06:72 s. 30 f. sammanfattas rättsläget avseende rätten till uppehållstillstånd på anknytning till make/maka eller sambo bl.a. enligt följande. Med etablerade förhållanden avses att makarna eller samborna stadigvarande sammanbott i utlandet. Med snabba anknytningar (nyetablerade förhållanden) avses äktenskap eller samboförhållanden där makarna eller samborna inte stadigvarande sammanbott utomlands och förhållanden där parterna har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande i Sverige. Om förhållandet framstår som seriöst och särskilda skäl inte talar däremot, beviljas vid första prövningstillfället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en tvåårig prövoperiod. Finns det omständigheter som motiverar det kan tillstånd dock ges för kortare perioder, ett år eller sex månader. Om det föreligger särskilda skäl får ett permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens utgång, t.ex. om parterna har gemensamma barn. Vem som är sambo följer av 1 § sambolagen där sambor definieras som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll".

Nu är det ingen fara om man råkar kryssa för fel alternativ i ansökan eftersom Migrationsverket ändå kommer att stoppa in sökande i rätt kategori när de går igenom handlingarna.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...