Jump to content
IGNORERAD

UT för besök för arbetslös flickvän


jolin

Recommended Posts

Har någon lyckats få UT för besök när flickvännen varit utan arbete? Jag såg på thaikonsults sida att migrationsöverdomstolen sagt att den sökandes sociala situation i hemlandet skulle beaktas när man bedömde risken för att besökaren skulle jobba utan tillstånd i Sverige/inte återvända.

Det torde ju betyda att en tjej utan jobb är chanslös vid ansökan - hon har ju inget att återvända till... alltså kan ju inte Migrationsverket tro på henne när hon säger att hon ska återvända. :suicide:

Så, har någon erfarenheter av detta? Är det fan på väggen, eller är det så här det blir?

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack! Då tror vi på det :drinks:

Efter det mycket oväntade avslaget på Schengenvisat, så tror jag det har ramlat in lite paranoia i nervsystemet..

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej.

Jag tror inte det har med att göra med om flickvännen har arbete eller inte. Det som spelar roll är om du dvs, pojkvännen har tillräckliga medel för flickvännens uppehälle.

Link to comment
Dela på andra sajter

Äger hon åker mark?

Då är hon alldrig arbetslös.

Vi skrev Bonde i den rutan.

Nitt och hennes syskon har 10 rai var.

pigge01

Mitt inlägg 1000. :clapping:

Dyslektiker är på Svenska Ordblind.

Link to comment
Dela på andra sajter

Join uppger följande:

"Jag såg på thaikonsults sida att migrationsöverdomstolen sagt att den sökandes sociala situation i hemlandet skulle beaktas när man bedömde risken för att besökaren skulle jobba utan tillstånd i Sverige/inte återvända".

Så här sa domstolen bl.a. i sin dom MIG 2008:15

"Avgörande för om tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök kan beviljas är att det står klart att det är fråga om en besöksvistelse och att den sökande således inte kan antas komma att arbeta illegalt eller avser bosätta sig här. Omständigheter som bl.a. den sökandes sociala situation i hemlandet och längden av det sökta tillståndet bör vägas in vid en sådan prövning. Vid bedömningen av om en förlängning av ett besökstillstånd bör beviljas skall även beaktas om det finns någon godtagbar förklaring till varför utlänningen från början sökt endast ett kortare tillstånd". Länk till domen: https://lagen.nu/dom/mig/2008:15

Regeln gäller alla former av besök antingen det är ett schengenvisum, d-visum eller ett uppehållstillstånd för besök.

Jag vågar påstå ett flertalet tjejer från både Thailand och Filippinerna är eller uppger sig vara arbetslösa i sina ansökningshandlingar. Skulle de ha ett arbete i hemlandet väljer de ändå att uppge sig arbetslösa för att slippa skaffa krångliga intyg från arbetsgivaren att de beviljats ledigt från sitt arbete under tiden besöket varar.

Vi på Thaikonsult har aldrig hört att någon nekats ett besökstillstånd på grund av att han eller hon varit arbetslös i hemlandet när det finns en referensperson i Sverige som svarar för kost och logi under besöket.

Att det finns länder utanför EU där den sociala situationen är så svår för kvinnorna att de i princip skulle göra vad som helst för att få bosätta sig illigalt i Sverige är något helt annat.

Mvh

Roffe på Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Avslagen när Filippinska tjejer söker schengenvisa till Sverige, börjar hagla tätt nu. Inte konstigt egentligen när Schweiz Ambassad som tagit över visumhanteringen från Bangkok vill att referenspersonen ska visa upp en månadsinkomt på 35.000 netto eller 135.000 på banken.

Antingen har Calle Bildt på UD som ansvarar för förändringen snurrat till det eller så tycker Schweiz att Sverige ska ha samma försörjningsregler som de själva har.

Undrar hur det går när VFS Global tar över schengenansökningarna för thailändare som vill besöka Sverige den 17:e?

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Korrigering: 35.000/månad brutto ("gross income"). Men det är mycket ändå...

Link to comment
Dela på andra sajter

Referensbelopp för gränspassering i enlighet med i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

Referensbeloppen finner du här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:247:0019:0024:SV:PDF

SVERIGE

Från och med den 1 oktober 2006 är referensbeloppet för gränspassering enligt den svenska lagstiftningen 370 kronor per dag.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Referensbelopp för gränspassering i enlighet med i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

Referensbeloppen finner du här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:247:0019:0024:SV:PDF

SVERIGE

Från och med den 1 oktober 2006 är referensbeloppet för gränspassering enligt den svenska lagstiftningen 370 kronor per dag.

Mvh Thaikonsult

Det är 11 papp i månaden, och det stod inte något som helst om reducering med hänsyn till att kost och logi är betalt. Om det då är normen schweizarna går efter är det inte konstigt att det går som det går.

Om man bor ihop två personer, och har 22 papp i månaden efter att bostad och käk är betalt, vill jag påstå att man har det rätt gott ställt. Detta är inte rimligt.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det jag skrev var EU,s lagstiftning. Vill man veta hur Sverige kommer att hantera saken nationellt får man läsa förarbetena till lagstiftningen som finns här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/24/01/bfcf32f7.pdf

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...