Jump to content
IGNORERAD

Fick uppehållskort idag!


Henrik66

Recommended Posts

Helt fantastiskt.

Idag blev det klart att min fästmö fick uppehållskort.

Jag har varit så så orolig angående detta. Vi kämpade i 7 månader med att få hit henne på besöksvisa. Många turer med filipinska myndigheter för att få hennes pass klart.

Sen till råga på allt så felstämplade ambassaden hennes pass så att besöksvisumet bara gällde 2 månader o inte 90 dagar vilket skulle vara fallet. Det resulterade nästan i att danska polisen skickade hem henne vid ankomsten till köpenhamn för att det inte överensstämde med biljetten.

Men allt det där är glömt idag.

Jag är väldigt tacksam mot detta forumet därför att jag här snubblade över att det finns något som heter uppehållskort. Som dansk medborgare hade jag ju möjligheten att ansöka om det för henne.

Dock har det varit oklart vilka regler som egentligen gäller för att få det beviljat. Vissa säger man måste vara sambo i 6 månader vilket ju är lite utav en paradox då man inte kan vara sambo med en besökare utan svensk adress.

Jag har läst om dom som fått avslag och även om dom som fått bifall.

Men jag har fått en väldigt trevlig bild utav migrationsverket i Göteborg. Åkte upp dit för 2 veckor sedan och visste fortfarande på vägen upp inte om jag skulle ansöka om förlängning utav besöksvisat eller uppehållskort. Damen däruppe tyckte dock jag skulle ansöka om uppehållskort. Sa att det borde inte vara några problem.

Det visade sig stämma och nu sitter vi här glada över att vi kan fortsätta våra liv tillsammans utan oro för ytterliggare ansökningar och att vi nu då slipper att hon åker hem efter 6 månader.

Så ett jättetack till forumet här för all den info som jag fått. Även om beskeden ibland skiftat så har jag fått en fingervisning och kunnat söka mer information på egen hand.

I morgon bär det av till skattemyndigheten för att ordna personummer. Något mer jag bör tänka på? Ni som gått igenom det här får gärna komma med tips om vad som bör göras nu när hon är här permanent.

Ha en riktigt bra kväll. Det ska jag ha... :-)

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Henrik66,

Gratulerar till en mycket smidig lösning av er önskan att vara tillsammans!

Folkbokföring är ju det viktigaste, och vad mer? Tja, anmälan till SFI när ni fått personnumret. I den mån damen vill lära sig svenska ;) Meddela också försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring att ni nu är en mer i hushållet.

Och glöm inte sätta upp damens namn på lägenhetsdörren/brevlådan, besked om personnummer skickas nämligen till damens folkbokföringsadress i hennes namn och brevbäraren kan bli förvirrad om det inte är tydligt var brevet ska läggas.

Finns mycket annat också, men andra kan väl fylla på.

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Id-kort på skatteverket när hon har fått personnummer.

mvh. Lars

En tio-årings dumhet är för det mesta starkt begränsad. Något man inte kan säga om oss vuxna. (lånat av Joints)

We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Link to comment
Dela på andra sajter

Lära henne vägen till och från systembolaget.

Lära henne hur man utför tunga lyft utan att sabba ryggen.

När jag dör vill jag bara somna in fridfullt och stilla, precis som farfar.

Inte vrålande av namnlös fasa, som hans passagerare.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det som gäller med ID-kort, där måste ni ha varit sambo i minst 6 mån.

Vi ordnade det genom banken istället

Bara att öppna ett konto åt henne (Så att hon är kund)

och sedan ansöka om Id-kort

Link to comment
Dela på andra sajter

Det kan du glömma, nya regler från 1 juni 2009. Nu är det skatteverket som gäller.

Går iallafall att få på Handelsbanken

Link to comment
Dela på andra sajter

Har bankerna slutat utfärda ID-kort?

Swebank har glömt att uppdatera sin hemsida i så fall:

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,113186,00.html

/mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Det kan du glömma, nya regler från 1 juni 2009. Nu är det skatteverket som gäller.

I juli 2009 fixade vi i alla fall ID-kortet på en lokal sparbank och det verkar fungera att göra det fortfarande.

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,113186,00.html

Kruxet är väl att många utländska pass inte godkänns som ID-handling men det hänger väl lite på hur bra kontakt man har med banken. Jag tror någon här på MPR tipsade om att först skaffa ett konto (eftersom man måste ha ID för det) och sedan när kontot redan är skapat be om ID-kort också. Banken kan neka men man kan ju byta bank också. Annars är det väl skatteverket som gäller.

Link to comment
Dela på andra sajter

Bankerna har inget med ID-korten att göra, nu är det skattekontoret som gäller.

Handelsbanken utfärder allafall ID-kort.

Vi bytte bank från SEB till HB enbart av den anledningen

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Bankerna har inget med ID-korten att göra, nu är det skattekontoret som gäller.

De flesta banker utfärdar id kort!

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

Sambor

Med sambor avses enligt 1 § sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Av förarbetena till sambolagen framgår att samboförhållande i regel skall anses föreligga om ett par bor tillsammans och har gemensamma barn. I annat fall bör en gemensam folkbokföringsadress kunna tyda på att det är fråga om ett samboförhållande. Om någon av parterna är folkbokförd på en annan adress än den där paret bor, och om de saknar gemensamma barn, krävs att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll och att förhållandet varat en inte alltför kort tid.

Som riktmärke kan anges att parterna bott tillsammans i minst sex månader. Vid en sådan helhetsbedömning kan beaktas sådana faktorer som att folkbokföringsreglerna ibland kan leda till att folkbokföring sker på en annan adress än bostadsadressen, att ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på att fråga är om ett stadigvarande förhållande samt att gemensamma bankkonton och liknande kan peka i samma riktning (prop. 2002/03:80 s. 44).

Gemensamhet i fråga om hushållskassa, bil, sommarstuga, möbler och husgeråd anses vanligen indikera att samboförhållande föreligger (SOU 1981:85 s

I NJA 1994 s.256, gällde tolkning:

Paret hade gemensamma barn, men mannen hade behållit sin gamla bostad och stod kvar på den gamla folkbokföringsadressen. Kvinnan uppbar bostadsbidrag och bidragsförskott som ensamstående. Trots detta menade HD att paret likafullt kunde anses vara sambor i sambolagens mening. Rättsfallet visar att det finns en viss risk för att sambor kan missbruka regelsystemet genom att framhålla sig som sambor i vissa sammanhang, men som ensamstående i andra. Kravet på viss varaktighet har att göra med att det i början av ett samboförhållande kan vara svårt att avgöra om samlevnaden kan sägas vara äktenskapsliknande. Nog så vanligt är att samlevnaden till en början består av ett mer eller mindre tillfälligt samboende som så småningom går över i ett gemensamt, permanent boende. Har mannen och kvinnan däremot redan från början arrangerat sin samlevnad och hur den gemensamma livsföringen skall se ut, t.ex. genom att anskaffa en bostad tillsammans, kan det ses som att en äktenskapsliknande samlevnad omedelbart inträder.

Särskilt bland par som upptar samlevnad efter att ha lämnat ungdomen och kanske tidigare äktenskap eller förhållanden bakom sig är det inte ovanligt att mannen eller kvinnan behåller en tidigare bostad. Detta kan bero på arbetsförhållanden eller ha andra praktiska skäl såsom önskemål att härbärgera bohag eller att kunna ställa lägenheten till förfogande för någon anhörig. Det kan också vara mera personliga skäl som ligger till grund för ett sådant arrangemang.

MIG 2008:30

I prop. 2005/06:72 s. 30 f. sammanfattas rättsläget avseende rätten till uppehållstillstånd på anknytning till make/maka eller sambo bl.a. enligt följande. Med etablerade förhållanden avses att makarna eller samborna stadigvarande sammanbott i utlandet. Med snabba anknytningar avses äktenskap eller samboförhållanden där makarna eller samborna inte stadigvarande sammanbott utomlands och förhållanden där parterna har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande i Sverige.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...