Jump to content
IGNORERAD

Akut! Ändrade regler angående dubbla medborgarskap?


JaiDi

Recommended Posts

Hej!

Om en vecka åker vi till Thailand och frugan som nyligen blivit Svensk medborgare har aldrig åkt med 2 pass innan, och är ganska nervös och tror inte på det riktigt.

Nu läste hon ett nyhets-dokument som Thai-templet i Eslöv lagt ut, Och hon fick det till att man numera inte får ha 2 medborgarskap och att man blir av med sitt Thailändska medborgarskap om man väljer att bli svensk.

Innan vi fixade Svensktmedborgarskap till henne ringde jag runt till migrationsverket, ambassaden i Bangkok m.m för att förvisa mig om att det inte skulle bli nåt problem!

Här är en länk till dokumentet:

Min länk

Om nån som kan Thailändska flytande kan läsa detta. Stämmer det verkligen? Det blir ju jäkligt struligt i så fall! Det är väl ganska många på detta forumet som far frugor med dubbla pass vad jag har förstått.

Mvh

JaiDi

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej.

Det övre dokumentet ser ut att vara samma text som har funnits på Thai ambassadens hemsida några år.

http://thaiembassy.s...nts/2pass09.pdf

Det står att man ska tänka på att ha rätt gitarr med sig genom passkontrollen, Nämligen en Perry Hl gitarr!

Nej.. Detta har varit uppe på forum förut och det står ungefär att pga av ny elektronisk utrustning så ska man tänka sig för hur man använder passen tex. vid vidarresa från Thailand till 3:e land.

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ที่ \ /2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสองสัญชาติ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ

เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยที่ได้รับ

สัญชาติสวีเดน และมีหนังสือเดินทางสวีเดน พร้อมทังยังมีหนังสือเดินทางไทยด้วยทราบว่า ในอดีต

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไpmดแนวทางผ่อนผันสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยมาโดยตลอด

โดยการประทับตราขาเข้า หรือขาออกให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม แต่ป็จจุบันไม่สามารถดำเนินการ

ในลักษณะดังกล่าวได้อีกต่อไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการเก็บข้อมูลผู้เดินทางเข้า และ

ออกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการ scan หนังสือเดินทางของผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยพร้อมกับการ

ประทับตราเข้า-ออก จึงขอแนะนำให้ชาวไทยที่ถือหนังสือเดินทางสองสัญชาติ พิจารณาใช้หนังสือเดินทาง

เลม่ เดยี วในการเดนิ ทางเขา้ ประเทศไทยหรอื เดนิ ทางตอ่ ไปยงั ประเทศที่ 3 ในแต่ละรอบที่เดินทาง เพอื่ หลกี

เลี่ยงมิให้เกิดปิญหาในการเดินทางเข้าและออกประเทศไทยรวมถึงประเทศด้นทางในการเดินทางครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น กรณีคนถือสัญชาติสหรัฐฯ และสัญชาติไทยประสงค์จะเดินทางจากสหรัฐฯ เข้าไทย และเดิน

ทางต่อไปประเทศญี่ปุนก่อนเดินทางกลับสหรัฐฯ ควรเลือกถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เพียงเล่มเดียวในการ

เดินทางรอบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯขอเรียนเพิ่มเติมว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และ

กฎหมายไทย บุคคลใดก็ตามสามารถถือสัญชาติได้เพียงสัญชาติเดียว หากมีสัญชาติอื่นแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้

มีการสละสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ ในทางปฏิบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะถือว่าสัญชาติที่ได้มา

ในภายหลงั นนั้ เปน็ สญั ชาตเิ พยี งสญั ชาตเิ ดยี วทบี่ คุ คลนนั้ มอี ยู่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข้างด้นให้ญาติพี่น้องและ

เพื่อนคนไทยที่ถือหนังสือเดินทาง 2 สัญชาติได้ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

---> google översättning:

Ambassad meddelade i Stockholm City.

A \ / 2552.

Utfärda riktlinjer för personer som innehar ett giltigt pass, andra medborgarskap.

Med ambassaden i Stockholm City. Har anmälts av utrikesministeriet.

Uppgifter från Immigration Office i Thailand. Att främja den thailändska folket att vara.

Svenskt medborgarskap. Och ett svenskt pass. Tillsammans med den thailändska pass med det tidigare.

Tidigare invandring tjänstemän PM filnamnstillägg för hur thailändska folket har alltid varit.

Tätningen ankomst. Eller utgående innehavaren 2 böcker men inte pop löpande verksamheten.

I sådana längre. Eftersom invandringen tjänstemän reser till lagring och.

Ut via datorsystem med skanningen av pass för att resa - från Thailand med.

Seal in - ut. Föreslår därför att thailändska medborgare rymma två pass. Fundera passet.

Trådlös teknik som den nya de Denise entré Thailand Hr อื Denise ย งั stubben till 3 länder i varje omgång resa อื่ Perry Hl gitarr.

Avvärja Capital j för resor till och från Thailand, bland annat i vägen för nästa resa.

Till exempel, om en amerikansk medborgare. Thai och vill resa från USA till Thailand och gå.

Följande länder Japan innan du reser till USA. Holding amerikanska pass bör väljas. Enda i boken.

Denna tur och retur från början till slut, osv.

Ambassaden för vidare studier och att primärrätten.

Thailändsk lag en person till medborgarskap endast en nationalitet. Om du har en annan nationalitet. Även om det inte har.

Med en thailändsk tjänsteman på kontoret, kommer metoder invandring nationalitet anses ha varit.

Under Hl งั Knoxville Inc. är en kvinna Ya population segment, Inc. maj Yee Ya befolkning segment av den teknik som är liknande när ku B. Du Gangnam EU.

Tillkännagivandet är att känna varandra runt. Och uppmanas att hjälpa distribuera information till anhöriga och vägen framåt.

Vän 2 thailändska medborgare som innehar pass med följande kommentar till thank you very much.

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för svar.

Hade gärna velat läsa en riktig översättning dock, om nån klarar ut det.

Sen handlar dokumentet tydligen om man man bor i USA med dubbla pass, fast den ligger på thai ambassadens hemsida i sverige?

Har hört att det är olika regler för olika länder (samarbete mellan länderna?). Och jag undrar varför den ligger på utlagd på Eslövs tempels hemsida som om det vore nyheter.

Många dubbla budskap i forum osv. angående dubbla medborgarskap. Typ -du behöver ju inte visa ditt svenska pass för thaipolisen när du lämnar Thailand. Jag menar antingen är det lagligt med dubbla pass eller så är det inte. Vill dem se att man har rätt att åka in i Sverige måste man ju visa sitt svenska pass också.

Men det är väl antagligen inga problem. Ännu...

Mvh

JaiDi

Link to comment
Dela på andra sajter

Pratade med frugan om det här. Det är luddigt på Thailändska också. Men det betyder troligen att i och med man läser data-chipet i passet trådlöst när det läggs upp på disken, så ska man använda samma pass (Thai-passet) vid in och utresa från Thailand.

Lägger du t.ex. fram det Svenska på samma gång eller bara på utresan, så blir det problem och larmklockor, i och med att det inte är någon inresa registrerad i datorregistren. 1 miljon i böter för overstay..1zgarz5.gif

Alltså kontentan:

Vid utresan från Sverige använder du det Svenska passet. I passkontrollen vid inresan i Thailand ska enbart det Thailändska passet användas. Utresa från Thailand måste det Thailändska passet visas och sen i passkontrollen tillbaka i Sverige visar du det Svenska.

Skulle flygbolaget vilja kolla passen i utgångs-gaten i Thailand, för att se om det finns visum till Sverige, så ska det Svenska visas upp, i och med att det inte finns något visum instämplat i det Thailändska.

Det är att bädda för trubbel att lägga upp bägge på disken någonstans. Då får ni övernatta på arresten ..Det är bara att tänka logiskt vilket pass man ska använda vid olika tillfällen. Använder du t.ex. det svenska vid passkontrollerna in och ut i Thailand, så kan det bara bli "visa on arrival 30dgr", då det ju inte finns något visum instämplat där.

Passkontrollen i Thailand vet ju inte, och ska inte veta, att det finns ett Svenskt pass!! Det Svenska passet ska sen inte användas vid något tillfälle i kontakt med polis/ myndigheter i Thailand. Då blir det trubbel för att det inte finns reggat i datorn att du är i Thailand.

Det där med USA var nog bara ett exempel att någon med USA-pass av någon anledning ska åka hela vägen på det amerikanska passet. Kanske pga att CIA kollar upp hela resvägen från start, innan han kommer till baka till USA. Då får det inte finnas några luckor!!

Får se om någon annan försöker tolka det här.Som att tolka Koranen ungefär...Untitled-1.gif Hoppas jag inte tappade tråden nånstans..

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Skulle flygbolaget vilja kolla passen i utgångs-gaten i Thailand, för att se om det finns visum till Sverige, så ska det Svenska visas upp, i och med att det inte finns något visum instämplat i det Thailändska.

Det är att bädda för trubbel att lägga upp bägge på disken någonstans. Då får ni övernatta på arresten ..

JohanB

Hej igen!

Jag förstår logiken var och när man ska visa upp passen, men kan det inte hända att även passpolisen i Thailand när du lämnar, undrar varför där inte finns nåt visum till Sverige?

Om man kan hamna i arresten då innebär det att man gjort nåt olagligt? Det är väl inget olagligt med att ha dubbla medborgarskap, Sverige och Thai?

Okay självklart slänger vi inte upp det Svenska passet vid utresan från Thailand i onödan men OM han skulle fråga efter visum till Sverige? Alltså inte bara flygbolaget.

Börjar ångra att vi fixade svenskt medborgarskap, det var enklare med PUT och ETT pass, och mindre att oroa sig för.

Kanske man kan be ambassaden klistra in ett PUT igen?

JaiDi

Link to comment
Dela på andra sajter

Det är troligen olagligt i Thailand att göra immigrationpersonalen förvirrad och tappa ansiktet, därav min "arrestvarning". Jag tror dom misstänker olagligheter som bedrägeri, spioneri, overstay m.m. om man visar upp 2 pass.

Det måste väl vara därför dom publicerade den där anslaget du visade!!

Har aldrig varit med om att passkontrollen vid utresa kollar inresevisum eller UT / PUT dit man ska ?? Har någon ??

Man blir ju bara reggad som utflugen ur Thailand. Sen är det resenärens och/eller flygbolagets ansvar att man har giltiga pass /färdhandlingar / tillstånd / visa.

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Vid incheckningen kollar ju flygbolaget att du har visa innan man får boarding-kortet. kan det vara läge att visa det Svenska passet om dom frågar efter visa. Vid passkontrollen kollar dom bara pass och att det finns boardingkort.

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Har aldrig varit med om att passkontrollen vid utresa kollar inresevisum eller UT / PUT dit man ska ??

JohanB

Det är ju svårt att veta vad dem kollar på när dem sitter och bläddrar i passet bakom disken.

Vad händer om tullen tar dig när du ska in i Thailand och du har 2 pass på dig, kan det bli arresten då för vidare utredning?

Eller skiter dem i att underrätta sina kolleger passpolisen?

Det kommer säkert att gå bra, men jag vill göra saker och ting i Thailand på ett så problemfritt sätt som möjligt och 100% lagligt vis.

Jag har suttit ett dygn i häktet i Thailand och det vill jag INTE uppleva igen. Men det är ännu värre om frugan skulle hamna i en sån situation, det är ju katastrof! Och inte värt risken.

Det är jävligt tråkigt och jobbigt att behöva dölja och smussla med saker och ting för det kanske inte är riktigt lagligt.

Men nu verkar det som att vi inte har något val, förutom att avsäga sig det svenska medborgarskapet och få PUT inklistrat i passet igen.

Fast vi har ju inte gjort nåt olagligt!

JaiDi

Link to comment
Dela på andra sajter

JaiDi, kan förstå delar av din oro, men jag tycker JohanB förklarat mycket bra hur man ska göra. Följ råden istället och hetsa inte upp dig i förväg, du blir bara orolig wink.gif

Obs, jag negligerar inte din oro, men jag tror mer att du oroar dig i onödan mer än vad du behöver, det är många här på forumet som år efter år hanterar detta med 2 pass utan problem.

Trevlig resa önskar jag er och återkom gärna med bilder från er resa.drinks.gif

Mvh

BBJ

jap.gif

Nytt år - nya möjligheter!

Link to comment
Dela på andra sajter

---> google översättning:

Ambassad meddelade i Stockholm City.

A \ / 2552.

Utfärda riktlinjer för personer som innehar ett giltigt pass, andra medborgarskap.

Med ambassaden i Stockholm City. Har anmälts av utrikesministeriet.

Uppgifter från Immigration Office i Thailand. Att främja den thailändska folket att vara.

Svenskt medborgarskap. Och ett svenskt pass. Tillsammans med den thailändska pass med det tidigare.

Tidigare invandring tjänstemän PM filnamnstillägg för hur thailändska folket har alltid varit.

Tätningen ankomst. Eller utgående innehavaren 2 böcker men inte pop löpande verksamheten.

I sådana längre. Eftersom invandringen tjänstemän reser till lagring och.

Ut via datorsystem med skanningen av pass för att resa - från Thailand med.

Seal in - ut. Föreslår därför att thailändska medborgare rymma två pass. Fundera passet.

Trådlös teknik som den nya de Denise entré Thailand Hr อื Denise ย งั stubben till 3 länder i varje omgång resa อื่ Perry Hl gitarr.

Avvärja Capital j för resor till och från Thailand, bland annat i vägen för nästa resa.

Till exempel, om en amerikansk medborgare. Thai och vill resa från USA till Thailand och gå.

Följande länder Japan innan du reser till USA. Holding amerikanska pass bör väljas. Enda i boken.

Denna tur och retur från början till slut, osv.

Ambassaden för vidare studier och att primärrätten.

Thailändsk lag en person till medborgarskap endast en nationalitet. Om du har en annan nationalitet. Även om det inte har.

Med en thailändsk tjänsteman på kontoret, kommer metoder invandring nationalitet anses ha varit.

Under Hl งั Knoxville Inc. är en kvinna Ya population segment, Inc. maj Yee Ya befolkning segment av den teknik som är liknande när ku B. Du Gangnam EU.

Tillkännagivandet är att känna varandra runt. Och uppmanas att hjälpa distribuera information till anhöriga och vägen framåt.

Vän 2 thailändska medborgare som innehar pass med följande kommentar till thank you very much.

55555 Glasklart! :)

Link to comment
Dela på andra sajter

Det är ju svårt att veta vad dem kollar på när dem sitter och bläddrar i passet bakom disken.

Vad händer om tullen tar dig när du ska in i Thailand och du har 2 pass på dig, kan det bli arresten då för vidare utredning?

Eller skiter dem i att underrätta sina kolleger passpolisen?

Det kommer säkert att gå bra, men jag vill göra saker och ting i Thailand på ett så problemfritt sätt som möjligt och 100% lagligt vis.

Jag har suttit ett dygn i häktet i Thailand och det vill jag INTE uppleva igen. Men det är ännu värre om frugan skulle hamna i en sån situation, det är ju katastrof! Och inte värt risken.

Det är jävligt tråkigt och jobbigt att behöva dölja och smussla med saker och ting för det kanske inte är riktigt lagligt.

Men nu verkar det som att vi inte har något val, förutom att avsäga sig det svenska medborgarskapet och få PUT inklistrat i passet igen.

Fast vi har ju inte gjort nåt olagligt!

JaiDi

Håller med ... ta det lugnt.

Efter frugan fick uppehållskort (som är ett plastkort med samma storlek som ett ID-kort och utan foto)

och ett nytt Thailändsk pass (utan några gamla viseringar) tar det lite längre tid vid varje inrese till Schengen-länder.

Vi reser mycket så det blir ett antal passager per år.

Inte alla passkontroller har sett ett sådant kort förr och en del frågar efter "det vanliga" visum inklistrat i passet.

När de fingrat vid kortet (ibland med forstoringsglaset i högsta hugg) släpper de motvilligt in henne.

Mest tråkigt för dom som är bakom i kön. Iaf inget vi bryr oss om. Vi har inte gjort något olagligt.

Kan ge mig f*n på att ni inte fått två pass till henne om det hade varit mot några lagar.

Gör det logiska.

Visa det pass som passar till situationen.

Om du närmar dig en kontroll av hennes rätt att åka till Sverige, så visar du det svenska passet.

Varför visa bägge?

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

JaiDi... .inte hamnar man i fängelse bara för att man har två pass inte. Som tidigare förklarat i tråden så visar man sitt svenska pass vid in- ut passering ur Sverige och sitt thailändska vid in- ut passering ur Thailand. Skulle dom vid kontrollen i Thailand undra varför man inte har något giltigt uppehållstillstånd/visum inklistrat i thaipasset vid utresan så visar man upp det svenska. Man hamnar inte i fängelse för det.

Men bara för att inte krångla till det så gör man bäst i att inte lägga fram dom samtidigt på en gång.

Har gått bra för frugan 2-3 resor nu.

Ge dem du älskar vingar att flyga, rötter att komma tillbaka till och anledningar att stanna. "Dalai Lama"

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej,

Thailand skriver så här. Tillåter alltså dubbla medborgarskap!!!

http://www.burmalibrary.org/docs3/Thailand's_Nationality_Act.htm

Chapter 2. Loss of Thai Nationality.

Section 13. A woman of Thai nationality who marries an alien and may acquire the nationality of her husband according to the nationality law of her husband, shall, if she desires to renounce Thai nationality, make a declaration of her intention before the competent official according to the form and in the manner prescribed in the Ministerial Regulations.

Renounce = upphöra

Utrikesdepartementet skriver så här:

http://www.regeringe.../d/6998/a/84070

"Resor

Om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna utsätta dig för extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet."

Kontentan av detta blir ju att det är OK med dubbelt medborgarskap i Thailand, men UD varnar för att vifta med båda passen i onödan framför okunniga tjänstemän...

Läs i länkarna vad som gäller. Där är det i alla fall klart som korvspad!!

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Man får lägga till:

's_Nationality_Act.htm (observera understrecken)

manuellt, till den första länken efter Thailand, för att den ska fungera. Den kommer ju upp stympad annars när man klickar på den!!

Troligen apostrofen som stoppar hela länken. Jag är inget datasnille, så jag vet inte mer om det crazy.gif .

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

Här finns hela medborgarskapslagstiftningen på engelska: http://www.thaikonsult.se/thai-medborgarlag.pdf

Problemet med dubbla medborgarskap kan vara när man behöver hjälp från ambassaden i något av länderna.

Vistas man i Sverige räknas man som svensk medborgare och har svårt att få hjälp från thailändska myndigheter/ambassaden. Vistas man i Thailand räknas man som thaimedborgare och har svårt att få hjälp från svenska myndigheter/ambassaden.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Thaikonsult,

Den verkar lite gammal som du har. Det är den här som gäller nu, allstså den som jag hade i länken förut:

Thailand’s Nationality Act B.E. 2508 as amended by Acts B.E. 2535 No. 2 and 3 (1992)

Given on the 21st day of July, B.E. 2508 (1965) Being the 20th Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has been graciously pleased to proclaim that:

Whereas it is expedient to revise the law on nationality,

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the Constituent Assembly in the capacity of the National Assembly, as follows .

Section 1. This Act shall be called the "Nationality Act, B.E. 2508"

Section 2. This Act shall come into force on and from the day following the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3. The following shall be repealed:

(1) The Nationality Act, B.E. 2495;

(2) The Nationality Act (No. 2), B.E. 2496;

(3) The Nationality Act (No. 3), B.E. 2499;

(4) The Nationality Act (No. 4) B.E. 2503.

JohanB

Assumption is the mother of all fuck-ups

Link to comment
Dela på andra sajter

JaiDi... .inte hamnar man i fängelse bara för att man har två pass inte. Som tidigare förklarat i tråden så visar man sitt svenska pass vid in- ut passering ur Sverige och sitt thailändska vid in- ut passering ur Thailand. Skulle dom vid kontrollen i Thailand undra varför man inte har något giltigt uppehållstillstånd/visum inklistrat i thaipasset vid utresan så visar man upp det svenska. Man hamnar inte i fängelse för det.

Men bara för att inte krångla till det så gör man bäst i att inte lägga fram dom samtidigt på en gång.

Har gått bra för frugan 2-3 resor nu.

Funkar alltid.-Sluta stirra upp er nu GUBBAR!

U-C

Link to comment
Dela på andra sajter

  • 2 veckor senare...

Min hustru som har dubbla medborgarskap använder bara det svenska passet.

Efter ca 28 dagar går hon o barna till immigration visar sitt svenska pass o sitt thai leg.

Då får hon ett 1 års visum.

Link to comment
Dela på andra sajter

Min hustru som har dubbla medborgarskap använder bara det svenska passet.

Efter ca 28 dagar går hon o barna till immigration visar sitt svenska pass o sitt thai leg.

Då får hon ett 1 års visum.

Bra tips! Kostar gratis? /mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...