Jump to content
Hem
Nytt
Logga in

Logga in24h
IGNORERAD

Större rörelsefrihet med visa för längre vistelser!


thaikonsult

Recommended Posts

EU-parlamentet 10-03-09:

Större rörelsefrihet för personer med visa för längre vistelser

Personer från länder utanför EU som har ett visum för längre vistelse i ett EU-land ska få resa även till andra EU-länder. Resorna ska kunna pågå under upp till tre månader under valfri sexmånadersperiod och samma villkor ska gälla som för personer med uppehållstillstånd. Detta är innehållet i en förordning som parlamentet antog på tisdagen och som träder i kraft i april.

Den fria rörligheten för denna grupp människor innebär ingen extra säkerhetsrisk, säger texten, tack vare ett kontrollsystem som också kommer att finnas.

Den nya förordningen gäller innehavare av så kallade D-visum eller visum för längre vistelser - det vill säga för mer än tre månader. Enligt gällande EU-lagar får personer med D-visa inte resa till andra EU-länder än det där de har sitt visum. Inte heller får de resa igenom ett annat EU-land när de åker tillbaka sitt hemland. Exempel på grupper som berörs är studenter eller skolbarn som vill åka på en skolresa i ett annat EU-land, forskare och vissa familjemedlemmar till personer som bor i EU.

Dagens system kan exempelvis innebära att en utländsk student som har visum i Belgien inte kan söka efter litteratur på bibliotek i Nederländerna eller åka på en helgresa till Barcelona. Detta är "oacceptabelt", tycker portugisen Carlos Coelho (EPP) som är parlamentets föredragande i frågan:

- Det här är ett exempel på vilka absurda situationer som kan komma upp.

Med de nya reglerna skulle visa för längre vistelser ha samma effekter som ett uppehållstillstånd när det gäller rörlighet inom Schengenområdet: en tredjelandsmedborgare som har ett D-visum utfärdat av ett EU-land skulle då kunna resa till andra EU-länder i tre månader under valfri halvårsperiod.

Visa för längre vistelser får inte ha en längre giltighetstid än ett år. Om en tredjelandsmedborgare får stanna längre än så måste visumet ersättas med ett uppehållstillstånd innan giltighetstiden gått ut.

Ingen ökad säkerhetsrisk

Varje enskilt land är skyldigt att söka i Schengens informationssystem (SIS) innan det beslutar om uppehållstillstånd till en enskild person. Om myndigheterna får en träff på personen ska de rådfråga landet som satt upp personen på spärrlistan innan personen eventuellt får uppehållstillstånd.

"Därmed bör inte den fria rörlighet inom de andra medlemsstaterna som innehavare av visering för längre vistelse skulle komma i åtnjutande av medföra någon extra säkerhetsrisk för medlemsstaterna" konstaterar parlamentets betänkande.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/023-70124-067-03-11-902-20100308IPR70123-08-03-2010-2010-false/default_sv.htm

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

  • 3 veckor senare...

Från 5 april 2010 gäller förordningen vid visum för längre vistelser!

En tredjelandsmedborgare med en visering för längre vistelse (s.k.D-visering) som utfärdats av en medlemsstat bör därför ha rätt att resa till de andra medlemsstaterna under tre månader under en sexmånadersperiod på samma villkor som en innehavare av ett uppehållstillstånd.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Vill du läsa förordningen så finns den här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:085:0001:0004:SV:PDF

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...