Jump to content
IGNORERAD

Försörjningskrav införs den 15 april!


thaikonsult

Recommended Posts

Riksdagen har beslutat att personer som vill att anhöriga ska komma till Sverige måste uppfylla vissa krav för att de anhöriga ska få uppehållstillstånd.

Personerna i Sverige ska dels kunna försörja sig själva, dels ha en bostad som till storlek och standard är lämplig för att de anhöriga också ska bo där. Detta försörjningskrav gäller dock långt ifrån alla personer.

Dessutom gäller inte försörjningskravet om den anhörige är ett minderårigt barn till personen i Sverige. Det gäller inte heller om barnets andra förälder samtidigt ansöker om uppehållstillstånd.

Myndigheterna gör följande ändringar i nuvarande utlänningslag:

5 kap. 3 b §

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

5 kap. 3 c §

Kraven i 3 b § gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är:

1. ett barn,

2. medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz,

3. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting,

4. en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning),

5. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har förklarats vara alternativt skyddsbehövande, eller

6. en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd för bosättning i minst fyra år.

5 kap. 3 d §

Kraven i 3 b § gäller inte om sökanden är ett barn och den som barnet åberopar anknytning till är barnets förälder. Kraven i 3 b § gäller inte heller om barnets andra förälder ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med barnet.

5 kap. 3 e §

Utöver vad som följer av 3 c och 3 d §§ får undantag från kraven i 3 b § medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

5 kap. 27 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 3 b §.

Läs vidare om ursprungsförslaget här: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/72/06/4b29ef73.pdf

Läs även på Migrationsverkets hemsida: http://www.migrationsverket.se/info/1993.html

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Går detta igenom. Då undrar jag om den invandring av unga pojkar slutar helt. Är detta klubbat. ? Som jag ser det är det självklart. Vill jag ta hit min familj ska jag också kunna klara deras vardag. Tufft javisst. Men att ta hit människor för att bara leva på bidrag tycker jag är fel.

Link to comment
Dela på andra sajter

Ja det är ju inget orimligt krav att den som önskar ta hit någon även har förmågan att stå för den personens uppehälle och boende med. Fast när jag läste ändringarna så var det väldigt många undantag så jag tror inte det blir så stor skillnad mot nu!

mvh

Magnus-Chumphae

Magnus-Chumphae

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag kan inte genomskåda konsekvenserna utifrån texten härovan, men jag tvivlar på att man kan

införa regler som strider mot EU-förordningar om EU-medborgeras rätt till familjesammanföring.

Finns inga försörjningskrav i de regler, vad jag vet.

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag förstår andemingen med detta. Vill man att någon ska få det bättre så måste man hjälpa till. Jag har en vän som tog hit sina föräldrar på ålders höst. Dessa två har levt på bidrag hela den tiden dom varit sverige. För att sonen vill vara nära sina nära och kära. Jag förstår att sonen vill ha sina föräldrar nära sig. Men att vi alla svenskar ska betala för det tycker jag och många med mig är helt fel. Utan sonen skulle självklart stå för alla kostnader själv med hjälp av hans familj

Link to comment
Dela på andra sajter

Ett krav som redan finns i de flesta västländer i olika grader.

Finns nog ingen som tycker det är speciellt konstigt krav egentligen? I det stora hela kommer det dock nog inte spela någon större roll, men det är ju en ganska viktigt princip tycker iaf jag. Men även undantagen är viktiga och relevanta.

#BEDDO FA-USTO, GUDDO NAITO.#

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...