Jump to content
IGNORERAD

Nekad visum till Sverige


ankare

Recommended Posts

Beror nog på varför man fått avslag. Det finns ingen generell tidsgräns.

/Siamkap

Jag hoppas jag har en viss insikt men förstår det gör jag inte.

Link to comment
Dela på andra sajter

Som Siamkap skriver det beror ju på varför hon fått avslag. Vet du om att man kan begära omprövning (beslutet går ej att överklaga) av beslutet? Läs mitt inlägg i tråden , där vi till slut lyckades med att få en omprövning då faktisk grund för avslag saknades.

Mvh

BBJ

Nytt år - nya möjligheter!

Link to comment
Dela på andra sajter

Man får alltid en skriftlig skäl till avslagsbeslutet på svenska numera.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

I avslaget står att vi träffades 3 ggr för 7 år sen, var ambassaden fått detta från vet jag inte, vi har ju träffats 100- tals ggr under årens lopp o det har hon sagt till dom. Måste väl blivit fel i översättningen el något sådant.

Link to comment
Dela på andra sajter

I avslaget står att vi träffades 3 ggr för 7 år sen, var ambassaden fått detta från vet jag inte, vi har ju träffats 100- tals ggr under årens lopp o det har hon sagt till dom. Måste väl blivit fel i översättningen el något sådant.

Tyvärr verkar det som om en del av ambassadens personal (inte alla) "hittar på" egna saker de skriver in i akten. I det fall jag nämnde ovan skrevs tex "...att det ej angivits vem som ska betala för upphälle mm..." , trots att detta skrivits klart och tydligt i ansökan och ref.bilagan. Så kolla beslutet ordentligt och om det är faktafel, begär omprövning. rtfm.gif

Mvh

BBJ

Nytt år - nya möjligheter!

Link to comment
Dela på andra sajter

Eftersom det tydligen blivit något fel under intervjun, ringer du ambassaden och försöker få tag i handläggaren av ert ärende. Be denne tala om vad som är fel eftersom visumansökan avslogs.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Har igår både ringt o mailat ambassaden o dom skulle ta upp saken till omprövning.

Omprövningen resulterade i att dom ringde tjejen o meddelade att det blir inget visum.

Detta pga att vi, enligt dom, träffats 3 ggr för 7 år sedan, o jag sagt o skrivit 100-tals ggr under dessa år.

Fattar inte vad dom håller på med, vet inte var dom fått detta från...

Kontentan av detta blir ju att vad jag än säger kan dom ju hitta på ngt annat, och det är deras sanning som gäller...

Ska försöka ringa idag igen o få nån rätsida på detta, men det är ju som att prata med en vägg!

Link to comment
Dela på andra sajter

Rent krasst har ambassaden den suveräna rätten att bevilja eller avslå en visumansökan. Numera måste de dock ange ett skäl till avslaget vilket de också gör skriftligt med ärendenummer, beslutsfattare och den bedömning ambassaden gjort i ärendet.

Visst händer det att tjänstemännen på ambassaden slarvar eller gör feltolkningar även om det inte händer så ofta numera. Största problemen brukar finnas under tjänstemännens semestrar när vikarier har hand om handläggningen av ärenden.

Har sökanden fått ett avslag även på omprövninge är det bara att göra en ny ansökan och hoppas på ett positivt beslut denna gång. Här är det bra om refernspersonen skriver ett personligt berv och förklarar sin syn i saken till ambassaden.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Ja det är inte enkelt för den enskilde när det strular till sig. Staten som ansvarar för vår utbildning, kan inte begära att varje medborgare skall vara insatt i alla juridiska frågor, när inte beslutsfattare själva förstår så mycket. En bra hjälp kan vara att läsa igenom Förvaltningslagen, som styr den enskildes kontakt med myndighet.

Som nämns i inlägg, "trodde" ambassader att de inte behövde motivera ett beslut = förskräckligt, detta pågick tills någon anmälde detta, bl a undertecknad, till dåvarande utrikesminister Anna Lindh, vars make, Bo Holmberg, som civilminister 1987 förändrade innehållet i Förvaltningslagen.

Vad gäller Omprövning, skall ärendet prövas igen av annan tjänsteman.

I det nu aktuella ärendet, misstänker jag att tjejen i fråga, inte lämnat samma svar,eller trovärdigt svar, som trådskaparen lämnat.

å andra sidan anser jag, att ambassaderna har små möjligheter att neka någon inbjuden, inresa i landet.

Saturnus

Link to comment
Dela på andra sajter

.

å andra sidan anser jag, att ambassaderna har små möjligheter att neka någon inbjuden, inresa i landet.

Saturnus

Vilket ar olyckligt och renderar deras funktion onodig i sa fall.

Link to comment
Dela på andra sajter

..

Som nämns i inlägg, "trodde" ambassader att de inte behövde motivera ett beslut = förskräckligt, detta pågick tills någon anmälde detta, bl a undertecknad, till dåvarande utrikesminister Anna Lindh, vars make, Bo Holmberg, som civilminister 1987 förändrade innehållet i Förvaltningslagen.

.

Enligt Conny Larsson (Counsellor Migration Affairs på ambassaden i Bangkok) så skriver han följande i ett mail till mig: "...det finns inget i nuvarande lagstiftning som stadgar att viseringsbeslut måste motiveras...".

Vad gäller egentligen? Vet Thaikonsult tex?

Mvh

BBJ

Nytt år - nya möjligheter!

Link to comment
Dela på andra sajter

Det finns ingen lagstiftning som tvingar ambassaden att motivera ett avslagsbeslut däremot fastställer Migrationsverkets generaldirektör viseringspraxis (riktlinjer för att utfärda visum). Denna består dels av allmänna riktlinjer, dels av särskilda riktlinjer för vissa länder.

Så tycker myndigheterna rent allmänt om visum:

Redan i samband med behandlingen av propositionen Invandrings- och flyktingpolitiken (prop 1983/84:144) uttalades att det är olyckligt om Sveriges viseringspraxis blir alltför restriktiv, särskilt när det gäller visering för besök hos släktingar. Det ansågs angeläget att viseringspolitiken ska vara så generös som möjligt, eftersom en strikt viseringspolitik särskilt hårt drabbar invandrare här i landet som inte själva har möjlighet att resa hem för släktbesök. Det måste vara en grundläggande rättighet för invandrare bosatta här att få ta emot besök av släktingar från andra länder.

Migrationsverket har som övergripande mål att upprätthålla den reglerade invandringen. Ett lika viktigt mål är att ge den enskilde utlänningen möjlighet att få uppehållstillstånd eller visering i enlighet med lagstiftningen.

Statens intresse av att reglera invandringen måste hävdas samtidigt som den enskildes rätt tas tillvara. Viseringstvånget är en del av den generella utlänningskontrollen. Utlänningsärenden ska dock administreras så att ett växande internationellt utbyte underlättas.

När personalen på utlandsmyndigheterna och på Migrationsverket utför sina arbetstuppgifter ska de se till att den sökande tas emot på ett värdigt sätt och visa full respekt för individen. Diskriminering av någon på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning får inte ske.

Vid prövningen av viseringsärenden får den enskilde tjänstemannens goda omdöme vara vägledande vid beslutsfattandet. Tjänstemannen har också ansvar för att bedöma när ett ärende ska skickas vidare för beslut.

En viseringsansökan ska inte bifallas om det kommer fram uppgifter som tyder på att syftet med ansökan är bosättning. Beslutande myndigheter (Migrationsverket och utlandsmyndigheterna) ska således göra en bedömning av om det finns en risk för att den sökande, på grund av personliga eller andra förhållanden, inte har för avsikt att lämna Sverige eller Schengenområdet. För sökande som kommer från länder där avhoppen erfarenhetsmässigt är många och där återtagande kan utgöra ett problem, får en mer restriktiv bedömning göras än för andra. Det understryks dock att varje ansökan ska prövas individuellt och den enskildes skäl ska beaktas.

Det var lite om vad myndigheterna tycker. Det finns mer att läsa i fråga på bl.a. Migrationsverkets hemsida och hos Europaparlamentet.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Med anledning av thaikonsults kunskaper i dessa frågar, kan det kanske ändå finnas anledning att borra i ambassadernas manual i dessa ärenden.

Ambassaderna är en myndighet, därmed gäller Förvaltningslagens krav på motivering av beslut. För vad skall den enskilde annars överklaga. Förvaltningslagen gäller för svensk medborgare/eller person i Sverige, och inte visumsökanden från annat land! eller hur var det nu tänkt. Ett avvisningsbeslut, som i det aktuella ärendet, gäller en person från annat land, dessutom utanför EU. Man kan här undra, om avvisningsbeslutet på något sätt berör den som bjuder in personen i landet, och om denne då, ges möjlighet till ett överklagande.

Jag undrar om det inte funnits ärenden med dessa frågor; ett företag bjöd in person som konsult, personen nekades inresa i landet av ambassaden, Företaget överklagade beslutet till någon Kammarrätt, Kammarrätten undanröjde ambassadens beslut.

å andra sidan har Sverige visat sig vara dåliga på att förstå och rätta sig efter de lagar EU stipulerat.

saturnus

Link to comment
Dela på andra sajter

Svenska Ambassaden i Bangkok ger en skriftlig motivering till sina avslagsbeslut. Besluten liknar i stort sett de beslut som Migrationsverket har med ärendenummer, beslutsfattare och beslutsskäl.

Man kan begära en omprövning av ett avslagbeslut. Det gör man skriftligen till ambassaden. Ändras inte beslutet kan man helt enkelt söka ett nytt schengenvisum.

Överklaga ett visumbeslut kan man endast göra om man är anhörig till en EES medborgare som inte är svensk medborgare. Följande personer räknas då som anhöriga:

make, maka och sambo

registrerad partner

barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning

föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.

Tycker man att ambassaden är besvärlig kan man helt enkelt söka ett uppehållstillstånd för besök istället. Dessa beslut som Migrationsverket fattar kan man överklaga i vanlig ordning.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...