Jump to content
IGNORERAD

SFI frågor


GammalDansken

Recommended Posts

GammalDansken

Frugans SFI kurs, som (i teorin ska) bestå av halvdag undervisning och halvdag praktik

anordnas av ett privat bolag (tror dom heter Miroi) på uppdrag av kommunen.

Hadde inte reflekterat över huvudmannafrågan överhuvudtaget om inte det var för

att det ibland känns som dom är mera intresserade i avkastning än av elevernas framsteg.

Fram och tillbaka när det gäller undervisningstider.

Nästa vecka ska ni vara här på förmiddan. Eller eftermiddan.

Vilket som nu passar bäst för utnyttjandet av resurserna (lärarna).

Ibland 25 i gruppen, ibland 5. Grupper slås ihop och isär helt oberoende av kunskapsnivå,

verkar det som, och flera grupper får dela på samma lärare, och samtidigt.

Ibland ingen undervisning i halva timmar för att lärarens mobiltelefon ringer i ett.

Men till frågan:

Pratade med nån ansvarig för kursen av annan anledning idag.

Fick en längre utredning om vad som gäller för att ta sig vidare i systemet

Kraftig uppblandat med hur hon tyckte det borde vara, så jag fick inte riktigt grepp..

Är det så, att när fru GD godkänts på något officiellt prov som heter SFI C

då kan hon söka sig till (komvux?) och ta "Svenska start" (typ).

Då får hon också rätt till medel via CSN, vad jag förstår.

Är det bra, eller är det lånade medel som ska betalas tillbaka förr eller senare?

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Frugans SFI kurs, som (i teorin ska) bestå av halvdag undervisning och halvdag praktik

anordnas av ett privat bolag (tror dom heter Miroi) på uppdrag av kommunen.

Hadde inte reflekterat över huvudmannafrågan överhuvudtaget om inte det var för

att det ibland känns som dom är mera intresserade i avkastning än av elevernas framsteg.

Fram och tillbaka när det gäller undervisningstider.

Nästa vecka ska ni vara här på förmiddan. Eller eftermiddan.

Vilket som nu passar bäst för utnyttjandet av resurserna (lärarna).

Ibland 25 i gruppen, ibland 5. Grupper slås ihop och isär helt oberoende av kunskapsnivå,

verkar det som, och flera grupper får dela på samma lärare, och samtidigt.

Ibland ingen undervisning i halva timmar för att lärarens mobiltelefon ringer i ett.

Men till frågan:

Pratade med nån ansvarig för kursen av annan anledning idag.

Fick en längre utredning om vad som gäller för att ta sig vidare i systemet

Kraftig uppblandat med hur hon tyckte det borde vara, så jag fick inte riktigt grepp..

Är det så, att när fru GD godkänts på något officiellt prov som heter SFI C

då kan hon söka sig till (komvux?) och ta "Svenska start" (typ).

Då får hon också rätt till medel via CSN, vad jag förstår.

Är det bra, eller är det lånade medel som ska betalas tillbaka förr eller senare?

mvh GD

Jag tror "tyvärr" att det är lite inviduellt. Min svägerska gick färdigt SFI nu i Juni. I Augusti började hon Komvux hon får ett bidrag på ca 2500kr/mån. Men hennes andra Thaivänner går också Komvux och dom får inget bidrag. Min svägerska kom hit för ca 1,5 år sen, men hon kom hit med ett PUT, hennes vänninor har kommit hit på UT. Om det är det de beror på vet jag inte.

Link to comment
Dela på andra sajter

Magnus-Chumphae

Hej GD du bör kontakta en studievägledare borde finnas en i din kommun, hon skall vad jag förstår läas SFI D med innan hon kan gå vidare med något som heter SAS-grund, SAS-A och SAS-B.

SAS står för Svenska som andraspråk om hon uppfyller kravet för studiemedel ( PUT )så är SAS studiemedelsgrundande då har hon möjlighet att ansöka om såväl lånedel som bidragsdel.

Mvh

Magnus-Chumphae

Magnus-Chumphae

Link to comment
Dela på andra sajter

mamma bäng fan pappa käng

Hej GD.

Ett tag sen vi var där, så kolla vidare på www.csn.se deras hemsida är ganska bra.

Men i korta drag som jag kommer ihåg.

Först måste man prövas för principiell rätt till CSN-bidrag. Det får man om man har PUT, icke UT.

Sedan måste man prövas om kursen är berättigad till CSN-stöd. Det är i princip alla komvuxkurser, som matte, svenska, engelska ,SAS grund, SAS A och SAS B korgflätning mm dok ej SFI.

Om man uppfyller dessa två saker kan man välja om man vill ha bara bidragsdelen eller bidragsdel + lån.

Men bidragsdelen är ganska hög ca 6000 per månad under villkor att man inte har en komplett svensk gymnaseutbildning.

mvh

Ändrades av mamma bäng fan pappa käng

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Men bidragsdelen är ganska hög ca 6000 per månad under villkor att man inte har en komplett svensk gymnaseutbildning.

Jag tvivlar på att bidragsdelen kan bli så hög. Kan du ha förväxlat denna med lånedelen? Jag räknade nyss ut på csn.se att frugans bidrag skulle bli ca. 2600/mån. Detta beräknat på gymnasienivå,0 barn,inga tidigare svenska betyg samt 0 kr i inkomst.

Om man inte ska äta djur, varför är dom då gjorda av kött?

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag tvivlar på att bidragsdelen kan bli så hög. Kan du ha förväxlat denna med lånedelen? Jag räknade nyss ut på csn.se att frugans bidrag skulle bli ca. 2600/mån. Detta beräknat på gymnasienivå,0 barn,inga tidigare svenska betyg samt 0 kr i inkomst.

Jag håller med dej, det var uniefär vad jag skrev i mitt tidigare inlägg. Skolan som svägeskan går i började d. 17/8 hon fick bidrag nu d. 25/8. Första bidraget var lite mer pga att det gällde ju halva aug, och sep.

Link to comment
Dela på andra sajter

mamma bäng fan pappa käng

Jag tvivlar på att bidragsdelen kan bli så hög. Kan du ha förväxlat denna med lånedelen? Jag räknade nyss ut på csn.se att frugans bidrag skulle bli ca. 2600/mån. Detta beräknat på gymnasienivå,0 barn,inga tidigare svenska betyg samt 0 kr i inkomst.

Från www.csn.se

"Högre bidrag 6 264"

"Kan du få det högre bidraget?

Du kan få det högre bidraget från och med det år du fyller 25, om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningen får inte vara en påbyggnadsutbildning eller motsvarande.

Om du studerar på gymnasienivå, gäller också att du inte fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan dock inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Ska du läsa en gymnasial yrkesutbildning på komvux (yrkesvux) och är arbetslös kan du få det högre bidraget även om du har en gymnasial utbildning sedan tidigare. Läs mer längre ner på sidan under rubriken "Utökat högre bidrag - yrkesvux".

När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Det högre bidraget beviljas i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du väl fått det en gång och om du fortsätter att läsa samma utbildning.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

gymnasieskola

folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.

Det finns fler utbildningar som ger rätt till det högre bidraget. Utbildningarna finns uppräknade under avdelning A1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Till studiestödsförordningen (2000:655) (nytt fönster)"

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/hogre-bidraget

mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag tvivlar på att bidragsdelen kan bli så hög. Kan du ha förväxlat denna med lånedelen? Jag räknade nyss ut på csn.se att frugans bidrag skulle bli ca. 2600/mån. Detta beräknat på gymnasienivå,0 barn,inga tidigare svenska betyg samt 0 kr i inkomst.

Klickar man på länken i hans post, tar fram PDF-dokumentet "Studiemedel - faktablad" och kollar på information om "Högre bidrag" så står följande:

"Det finns också ett högre bidrag du kan få från och med det år du fyller 25 om du inte har fullföljt ett nationellt gym­nasieprogram eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Detta gäller om du läser en grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning på komvux eller motsva­rande utbildning på folkhögskola. Det högre bidraget kan du dessutom få för vissa specialpedagogutbildningar på högskolenivå. Det högre bidraget beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning an­sökningarna om studiemedel kommer in

till CSN."

Kollar man i tabellen ser man att den faktiskt var högre än vad som angavs i posten, 6264 kronor. Detta gäller , som skrevs i posten, om man inte har gymnasieutbildning.

http://service.csn.se/CSNOrder/GemensammaFiler/Blanketter/2130A.pdf

Ändrades av Merlins

He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave

William Drummond (1585–1649)

Link to comment
Dela på andra sajter

Klickar man på länken i hans post, tar fram PDF-dokumentet "Studiemedel - faktablad" och kollar på information om "Högre bidrag" så står följande:

"Det finns också ett högre bidrag du kan få från och med det år du fyller 25 om du inte har fullföljt ett nationellt gym­nasieprogram eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Detta gäller om du läser en grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning på komvux eller motsva­rande utbildning på folkhögskola. Det högre bidraget kan du dessutom få för vissa specialpedagogutbildningar på högskolenivå. Det högre bidraget beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning an­sökningarna om studiemedel kommer in

till CSN."

Kollar man i tabellen ser man att den faktiskt var högre än vad som angavs i posten, 6264 kronor. Detta gäller , som skrevs i posten, om man inte har gymnasieutbildning.

http://service.csn.se/CSNOrder/GemensammaFiler/Blanketter/2130A.pdf

Jag vet med bestämdhet att man kan få dryga 6000.-, om man uppfyller vissa krav, då min flickvän fick det när hon gick på SAS.

Rock on!

Så gott som oförstörd!

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Vad jag kan utläsa hittills är då att

1) Hon måste ha genomförd SFI D för att

2) kunna komma in på SAS A

Hon har uppehållskort som motsvarar 5-årigt UT

(tror jag, för det permanentas efter 5 år i alla fall)

Frågan är då, om hon med den form för UT / PUT

under tiden hon håller på med SAS kan få bidrag från CSN ?

Hon är nästan 2 x 25 år och utan gymnasial utbildning så om "ja",

bör hon vara berättigat till det ni kallar det "högra bidraget"

ca 6000 kr - som inte ska betalas tillbaka.

Mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Ofan...6000 kr. trodde jag aldrig att man kunde få i bidrag! Gäller att vi är med och ansöker tidigt då! Tack för det suveräna tipset!

Om man inte ska äta djur, varför är dom då gjorda av kött?

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

GD,man är berettigad till CSN om man har Uppehållskort.

Hoppas du har rätt.

Skulle betyda en del för hennes självkänsla att kunna "dra in" pengar till hushållet.

Om det sedan är typ bidrag (till nån som aldrig betalat en krona i skatt i Sverige)

tror jag spelar mindre roll. Iaf. för henne :-)

MvH GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Hoppas du har rätt.

Skulle betyda en del för hennes självkänsla att kunna "dra in" pengar till hushållet.

Om det sedan är typ bidrag (till nån som aldrig betalat en krona i skatt i Sverige)

tror jag spelar mindre roll. Iaf. för henne :-)

MvH GD

Misstänker att du har betalat in mer i skatt än vad du har fått tillbaka och det är bidrag för att utbilda sig vilket gör att välståndet i Sverige ökar. Staten byter pengar mot utbildad befolkning och räknar med att staten skall tjäna på detta i det långa loppet.

He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave

William Drummond (1585–1649)

Link to comment
Dela på andra sajter

Just det, thaidamer och andra invandrargrupper har väl inget skämmas för vad gäller studiebidrag. De flesta svenska studenter har nog heller inte betalat in så mycket skatt... men det blir väl förhoppningsvis efter avslutade studier.

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Just det, thaidamer och andra invandrargrupper har väl inget skämmas för vad gäller studiebidrag. De flesta svenska studenter har nog heller inte betalat in så mycket skatt... men det blir väl förhoppningsvis efter avslutade studier.

Herr Chang har talat.

Visst är det så.

Att man kan ha den känslan ändå, att det är lite fel, kanske är en varningsklocka.

Trots att man avskyr dom som pesten, rasisterna, antingen de kaller sig för sverigedemokrater

eller bara sprider sina sjuka åsikter på ställen som nordiska.nu, så lämnar deras påståenden

ändå (likt reklamen) avtryck efter sig.

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

GD,min fru fick CSN-bidrag. Och hon hade ju också uppehållskort innan hon blev Svensk medborgare.

Har heller inget dårligt samvete för biodragen. är bara en bråkdel av den summan jag betalat in i skatt genom åren.

GD, det fina med SAS utbildningen är att man kan kombinera Svenskan med en yrkes-utbildning. Just nu kann man välja att läsa mot kök eller omvårdnad. Min fru läser omvårdnad.

Link to comment
Dela på andra sajter

Visste inte att man kunde kombinera SAS och yrkesutbildning.

Min sambo läser SAS-A, Samhäll-A och Matte för få 400 poäng för att få det stora bidraget från csn.

"Ett land vars ungdom inte gör uppror, det är ett land som det är synd om."

Fridde

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Visste inte att man kunde kombinera SAS och yrkesutbildning.

Min sambo läser SAS-A, Samhäll-A och Matte för få 400 poäng för att få det stora bidraget från csn.

Så man måste läsa mera än bara SAS A, eller?

Läsa "full tid" eller nåt sånt?

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

GD, man måste läsa på heltid för att få fullt bidrag. Bara SAS räcker inte för att få fullt bidrag.

Fridde, så är det i Göteborg iallafall. Dom fick denna informationen när dom läste SFi.

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...