Jump to content
Hem
Nytt
Logga in

Logga in24h
IGNORERAD

Info om tolkservice på thai och svenska!


Magrood

Recommended Posts

Skickade upp den här texten på min egen blogg igår.

Kanske kan vara intressant för någon här.

Mvh

Magrood

---

Snabb översättning om tolkar på en lördagsmorgon.

บทแปลง่ายๆ สบายๆในเช้าวันเสาร์นะคะ

Tolkservice

I vissa situationer kan man inte klara sig utan tolk. Det kan gälla t.ex. besök hos läkare eller socialtjänsten.

Man bör informera myndigheten om att det behövs tolk när man bokar besök. Myndigheten beställer tolk och står för tolkkostnaden.

บางสถานการณ์เราจำเป็นต้องใช้ล่าม เช่น เมื่อไปพบแพทย์หรือติดต่อกับหน่วยงานบริการสังคม หากคุณต้องการล่ามให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เวลาที่คุณโทรไปนัดเวลา แล้วทางเจ้าหน้าที่จะสั่งล่ามและรับผิดชอบค่าล่ามให้

Varje myndighet ansvarar för att den tolk som anlitas är kompetent och lämplig.

Tolkar prövas på olika sätt innan de får tolkuppdrag. Auktoriserade tolkar kan uppvisa ett behörighetskort utfärdat av Kammarkollegiet. De kan också vara auktoriserade med speciell kompetens i t.ex. rätts- och sjukvårdstolkning.

Tolkutbildning bedrivs vid vissa studieförbund, folkhögskolor och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาล่ามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับงาน ล่ามหลายคนผ่านการทดสอบมาก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานล่าม ล่ามที่ผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตจะมีบัตรประจำตัวซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน Kammarkollegiet นอกจากนี้แล้วยังมีล่ามผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกฎหมาย หรือการแพทย์

สถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาล่าม เช่น studieförbund, folkhögskolor och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet

Tystnadsplikt för tolkar ล่ามมีหน้าที่เก็บความลับตามกฎหมาย

Tolkar som anlitas av statligt eller kommunalt organ har tystnadsplikt. Den omfattar bl.a. den enskildes personliga förhållanden, affärsförhållanden och yrkeshemligheter.

ล่ามที่หน่วยงานราชการจ้างมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เก็บความลับตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ความลับทางการค้า หรือความลับทางวิชาชีพ

Källa: Boken "Samhällsguiden"

ที่มา: หนังสือ Samhällsguiden

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

  • 5 månader senare...
Guest boffe1609

Bra Magrod

Man har rätt att begära Tolk vid körkortsprov (Teoriprovet) Vid uppkörning vet jag ej

Boffe

Link to comment
Dela på andra sajter

Intressant det där, Magrood. Är myndigheten skyldig att anlita en auktoriserad tolk? Jag frågar eftersom den tolk vi fick vid första besöket på bvc inte hade en susning om vad exempelvis röda hund var för något. Besök två avböjde vi tolk och tog med ordboken i stället.

När jag dör vill jag bara somna in fridfullt och stilla, precis som farfar.

Inte vrålande av namnlös fasa, som hans passagerare.

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Intressant det där, Magrood. Är myndigheten skyldig att anlita en auktoriserad tolk? Jag frågar eftersom den tolk vi fick vid första besöket på bvc inte hade en susning om vad exempelvis röda hund var för något. Besök två avböjde vi tolk och tog med ordboken i stället.

He he he...

Myndigheten tolkar tyvärr saker lite annorlunda ibland.

Varje myndighet ansvarar för att den tolk som anlitas är kompetent och lämplig.

Sen är det så att det INTE finns någon auktoriserad tolk på thailändska för tillfälle.

Det är en lång historia som kanske inte är lämpligt att skriva om här.

Men i alla fall. Om man är missnöjd med sin tolk antingen pga bristande kunskaper eller bristande tolketik så bör man  framföra det till tolkförmedlingen eller be tjänstemannen att göra det.

Vem vet, man kanske precis har räddat nästa kund?

Tolkförmedlingen har svårt att ha koll på tolkens kvalitet om inte de får feedback från kunder och klienter.

---

Eftersom det är brist på tolkar på vissa språk så blir det stor kvalitetsskillnad mellan olika tolkar.

Helst ska

- auktoriserade tolkar anlitas först

- om det inte finns tar man utbildade tolkar (1 års tolkutbildning på halvfart)

- om det inte finns tar man testade tolkar (mer seriösa tolkförmedlingar har eget test och erbjuder intensiv utbildning)

- om det inte finns tar man en som kan tala två språk

Tyvärr så räcker det inte att man kan tala två språk för att kunna tolka.

Vet man inte skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd, gemensam vårdnad vs delad vårdnad, gulsot vs hepatit, mässling vs röda hund osv osv blir det svårt att tolka.

Men det finns många självlärda som kan minst lika bra som utbildade tolkar. Det hänger mycket på intresse.

Men eftersom tolkyrket har så dåliga arbetsvillkor så är inte inte så många som satsar på det ... om man inte verkligen har kall för det.

---

Ett stort problemet är att tolkförmedlingen som vinner upphandlingen hos myndigheter är oftast den som erbjuder lägsta priset.

Billig och bra är en svår kombination tyvärr.

---

Jag tycker ämnet är intressant och önskar att fler förstår tolkyrket ock tolkrollen.

Som tolk ska man:

- Tolka allt som sägs och bara det. Inte mer, inte mindre.

- Tolka i jag-form och inte med indirekt tal. Det handlar om neutralitet och respekt.

- Ha tystnadsplikt och är opartisk.

- Enbart tolka och inte utföra andra uppdrag åt någon av parterna eller ge uttryck för egna åsikter och värderingar. Tolkens jag ska lämnas utanför tolkrummet!

Som tolkanvändare bör man:

- Säga bara sådant man vill ha tolkat. Det blir ganska jobbigt att tolka när någon bara tänker högt.

- Tala direkt till varandra och inte till tolken.

- Inte knyta tolken till sig som sin företrädare eller hjälpreda.

Sen är det bra att komma ihåg att ge tolken möjlighet att tolka.

Ibland svarar den svenska talande direkt till tjänstemannen. Tolken ges inte möjlighet att tolka. Det blir en svår situation för tolken.

Ibland vill den thailändska talande prata svenska själv och inte vill ha samtalet tolkat. Då kan tolken inte ta ansvaret för samtalet. Om det är väldigt viktigt samtal och innehåll väljer vissa tolka att avsäga sig uppdraget.

---

Sen är det så att en utbildad tolk har fått lära sig att "fråga och inte gissa" om det är något ord eller begrepp man inte  är säker på.

---

Tack för att ni orkar läsa!

Magrood

Mer om tolkyrket:

http://thaitolken.blogspot.com/

http://www.tolksidan.se/

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Magrood,

Det var intressant läsning, tack för den!

Jag har en fråga angående tolkar i Sverige: Är det vanligast med de som har annat språk som modersmål och sedan kommit till Sverige och lärt sig svenska? Eller är det mest personer uppväxta med svenska som sedan lärt sig ett annat språk?

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Jag har en fråga angående tolkar i Sverige: Är det vanligast med de som har annat språk som modersmål och sedan kommit till Sverige och lärt sig svenska? Eller är det mest personer uppväxta med svenska som sedan lärt sig ett annat språk?

Kul att du tycker det är intressant.

Av vad jag sett så är det vanligast med de som har annat språk som modersmål inom tolkbranchen.

Och min cyniska del säger mig att det är bl.a. därför det är så dåligt arbetsvillkor för tolkyrket. Man hamnar mellan stolarna.

Teckenspråkstolkar och invandraspråkstolkar har helt olika anställningsvillkor och arbetsvillkor.

Satsningen på utbildning och sånt skiljer sig mycket också.

---

Det blir en ond cirkel inom vår tolkbranch.

Dåligt arbetsvillkor, stor osäkerhet gör att de flesta inte vill satsa på yrket.

De flesta har det som extra jobb.

Som extra jobb är tolkyrket väldigt bra eftersom timpeng är ganska hög jämförd med andra typer av extra arbete.

Men vad många glömmer bort är att tolkar måste vara väldigt uppdaterade och har breda kunskaper.

Man går inte gärna en ettårig utbildning på halvfart bara för att få jobba extra några timmar i månaden.

Men att försörja sig genom tolkjobbet är svårt... om inte man har en man som låter en jobba med det men trivs med...  :bag:

Nejdå... Pengar är inte allt. Ny kunskap varje dag som man får genom jobbet, friheten att jobba och inte jobba när man vill, friheten att sova middag när man behöver det, möjligheten att träffa vänner och bekanta efter ett uppdrag i annan kommun, möjlighet att resa runt och se mer av Sverige och få betald för tiden man sitter på tåget/flyget och får resan betald... Det älskar jag.  :good:

Själv kombinerar jag tolkjobbet med översättningar, privatundervisningar, rådgivning och allt möjligt som har med språk och kultur att göra. Det passar mig perfekt.

---

Jag brukar säga... det spelar ingen roll hur duktig en läkare, en advokat eller en tjänsteman är ... hans/hennes kunskap kommer att begränsas till samma nivå som tolkens kunskap.

Jag är jätteglad att det är fler tolkar på thailändska som går tolkutbildning nu.

Det här läsåret har jag fått den äran att vara språkhandledare för nya tolkar häruppe.

Det kommer att bli ett spännande och lärolikt läsår för mig.

---

När jag nyss flyttade till Uppsala ringde jag den största tolkförmedlingen här.

Jag tänkte... De måste väl höra att jag behärskar det svenska språket. Och jag får säkert jobba som tolk hos dem medan jag läste mer svenska.

Nix... "Du får gå tre kurser först" blev svaret.

"Varför ska jag behöva gå någon tolkutbildning, jag kan ju svenska så bra", protesterade jag tyst för mig själv.

Nu i efterhand är jag tacksam att de var hårda mot mig.

---

Har fått möjlighet att träffa duktiga auktoriserade tolkar.

Ohhhh ... man fattar inte hur kunniga vissa invandrare kan vara.

---

Nej nu får jag blabla färdigt i ämnet...

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

  • 1 år senare...

<p class='citation'>Quote</p><div class="blockquote"><div class='quote'>Intressant det där, Magrood. Är myndigheten skyldig att anlita en auktoriserad tolk? Jag frågar eftersom den tolk vi fick vid första besöket på bvc inte hade en susning om vad exempelvis röda hund var för något. Besök två avböjde vi tolk och tog med ordboken i stället.</div></div>

He he he...

Myndigheten tolkar tyvärr saker lite annorlunda ibland.

Varje myndighet ansvarar för att den tolk som anlitas är kompetent och lämplig.

Sen är det så att det INTE finns någon auktoriserad tolk på thailändska för tillfälle.

Det är en lång historia som kanske inte är lämpligt att skriva om här.

Men i alla fall. Om man är missnöjd med sin tolk antingen pga bristande kunskaper eller bristande tolketik så bör man  framföra det till tolkförmedlingen eller be tjänstemannen att göra det.

Vem vet, man kanske precis har räddat nästa kund?

Tolkförmedlingen har svårt att ha koll på tolkens kvalitet om inte de får feedback från kunder och klienter.

---

Eftersom det är brist på tolkar på vissa språk så blir det stor kvalitetsskillnad mellan olika tolkar.

Helst ska

- auktoriserade tolkar anlitas först

- om det inte finns tar man utbildade tolkar (1 års tolkutbildning på halvfart)

- om det inte finns tar man testade tolkar (mer seriösa tolkförmedlingar har eget test och erbjuder intensiv utbildning)

- om det inte finns tar man en som kan tala två språk

Tyvärr så räcker det inte att man kan tala två språk för att kunna tolka.

Vet man inte skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd, gemensam vårdnad vs delad vårdnad, gulsot vs hepatit, mässling vs röda hund osv osv blir det svårt att tolka.

Men det finns många självlärda som kan minst lika bra som utbildade tolkar. Det hänger mycket på intresse.

Men eftersom tolkyrket har så dåliga arbetsvillkor så är inte inte så många som satsar på det ... om man inte verkligen har kall för det.

---

Ett stort problemet är att tolkförmedlingen som vinner upphandlingen hos myndigheter är oftast den som erbjuder lägsta priset.

Billig och bra är en svår kombination tyvärr.

---

Jag tycker ämnet är intressant och önskar att fler förstår tolkyrket ock tolkrollen.

Som tolk ska man:

- Tolka allt som sägs och bara det. Inte mer, inte mindre.

- Tolka i jag-form och inte med indirekt tal. Det handlar om neutralitet och respekt.

- Ha tystnadsplikt och är opartisk.

- Enbart tolka och inte utföra andra uppdrag åt någon av parterna eller ge uttryck för egna åsikter och värderingar. Tolkens jag ska lämnas utanför tolkrummet!

Som tolkanvändare bör man:

- Säga bara sådant man vill ha tolkat. Det blir ganska jobbigt att tolka när någon bara tänker högt.

- Tala direkt till varandra och inte till tolken.

- Inte knyta tolken till sig som sin företrädare eller hjälpreda.

Sen är det bra att komma ihåg att ge tolken möjlighet att tolka.

Ibland svarar den svenska talande direkt till tjänstemannen. Tolken ges inte möjlighet att tolka. Det blir en svår situation för tolken.

Ibland vill den thailändska talande prata svenska själv och inte vill ha samtalet tolkat. Då kan tolken inte ta ansvaret för samtalet. Om det är väldigt viktigt samtal och innehåll väljer vissa tolka att avsäga sig uppdraget.

---

Sen är det så att en utbildad tolk har fått lära sig att "fråga och inte gissa" om det är något ord eller begrepp man inte  är säker på.

---

Tack för att ni orkar läsa!

Magrood

Mer om tolkyrket:

http://thaitolken.blogspot.com/

http://www.tolksidan.se/

GRATTIS Magrood

Sveriges första auktoriserad thaitolk :clapping:

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Magrood.

Min gummas syster har ett deltidsjobb som telefontolk i Australien ( Thai - Engelska).

Där fungerar det så att hon själv knappar in sig eller ur sig som tillgänglig för tolkning med sin mobil och så ringer systemet upp en tillgänglig tolk när tolkhjälp via telefon och ett trepartsamtal skapas.

Verkade verkligen som ett modernt system.

Finns det något system för telefontolkning i Sverige?

/mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

hiphip ..

hoppas det inte är några mera snubbeltrådar på vägen

"Om du inte är en elefant, försök inte bajsa som en..."

Link to comment
Dela på andra sajter

Ja grattis från mig också

Har ju en kompis vän som ja har känt sen jag va gift med exet.hon kommer från chiang mai och är fullvärdig tolk.hon har ju bott här i 25år numera arbetar hon som lärare och undervisar i hemspråket för barnen här i älvängen.men återigen grattis för ja vet hur hårt hon kämpade

Ändrades av clion

När jag väl hade lyckats kravla mig upp från golvet, efter att jag trillade av stolen när jag läste i mattråden. Ja, då går man in här och läser...

Nu ligger jag på golvet och skriver eftersom du lyckades chockera mig ytterligare en gång.

Men den här gången fick jag datorn med mig i fallet. anrejsdenruskige

Link to comment
Dela på andra sajter

Tusan va lik tösabiten e dig buzzen

När jag väl hade lyckats kravla mig upp från golvet, efter att jag trillade av stolen när jag läste i mattråden. Ja, då går man in här och läser...

Nu ligger jag på golvet och skriver eftersom du lyckades chockera mig ytterligare en gång.

Men den här gången fick jag datorn med mig i fallet. anrejsdenruskige

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack så mycket för allt stöd ni har gett mig under min resa.

Och för alla gratulationer.

Jag tänkte skriva ett inlägg här och delade med mig min eventuella sorg och mitt eventuella glädje (då jag väntade på resultatet)... men Linn kom in och var hungrig.

Sen blev det uppdrag efter uppdrag.

Jag återkommer och berättar mer...

Kramar

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Grattis!

Jag har arbetat med otroligt många tolkar under åren, jag måste säga att jag har många dåliga erfarenheter, tyvärr. Det finns en del mycket bra tolkar helt klart, som man gärna arbetar med. Men sen finns de som inleder egna diskussioner med klienter, som är mycket dåliga på Svenska, som översätter det man sagt under 1-2 minuter till tre ord, som känner klienten men som inte säger det, som har noll koll på ämnesområdet osv.

Dock har jag aldrig arbetat med en thaitolk! Du är säkert en superbra tolk :)

#BEDDO FA-USTO, GUDDO NAITO.#

Link to comment
Dela på andra sajter

Grattis!

Jag har arbetat med otroligt många tolkar under åren, jag måste säga att jag har många dåliga erfarenheter, tyvärr. Det finns en del mycket bra tolkar helt klart, som man gärna arbetar med. Men sen finns de som inleder egna diskussioner med klienter, som är mycket dåliga på Svenska, som översätter det man sagt under 1-2 minuter till tre ord, som känner klienten men som inte säger det, som har noll koll på ämnesområdet osv.

Dock har jag aldrig arbetat med en thaitolk! Du är säkert en superbra tolk :)

Tack för ditt inlägg.

Får jag låna det?

Det är tyvärr så.

Det bästa ni tolkanvändare kan göra är att ge feedback till tolkförmedlingen.

Tolkförmedlingar har många gånger inte koll på tolkarnas arbete.

Men de är mycket lyhörda när de fått feedback från tolkanvändarna både de positiva och de negativa.

Att ni tar er tid att ge feedback till tolkförmedlingar hjälper ni till att gallra bort de som passar bättre till andra jobb och behåller de som passar att jobba som tolk.

:::

De punkterna som du tog upp är anledning till varför man bör ha gått en tolkutbildning.

På utbildningen lär man sig både realie, "tolketik" samt tolkteknik.

inleder egna diskussioner med klienter, som är mycket dåliga på Svenska, som översätter det man sagt under 1-2 minuter till tre ord, som känner klienten men som inte säger det, som har noll koll på ämnesområdet osv.

De ovannämnda punkterna ska inte kunna förekomma om tolken håller sig till tolketiken d.v.s:

Tolkar allt som sägs,

Har tystnadsplikt,

Är opartisk

och

Tolkar i jag-form.

:::

De flesta svenska tjänstemännen är för snälla och vågar inte ringa tolkförmedlingar och tala om för dem att den och den tolken som man haft är dålig.

För man tycker synd om tolken. "Tänk om hon kommer att förlora jobbet", "Tänk om hon kommer att ..."

Men man glömmer bort att tänka på klienten.

:::

Mvh

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
×
×
×
  • Skapa ny...