Jump to content
IGNORERAD

Diakon


Magrood

Recommended Posts

Hej igen

Jag startar en ny tråd även om frågan är ganska kort för att det ska vara lättare att hitta till tråden igen.

Diakon - kan man kalla honom/henne för Präst-assistent?

Jag kan inte om rankningen eller organisation inom kristendomen.

Men av källorna jag hittat verkar en diakon vara assistent till en präst. Lägre rank än en präst och kan utföra vissa saker men inte andra.

Tack på förhand för hjälpen!

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Religion är inte min starka sida, men jag tror du har ganska rätt. I Sverige har jag för mej att diakoner även utför en hel del arbete utanför kyrkan, typ på ålderdomshem och liknande.

När jag dör vill jag bara somna in fridfullt och stilla, precis som farfar.

Inte vrålande av namnlös fasa, som hans passagerare.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det är inte lätt.

Även om jag gått i en kristen skola i Thailand ett år så har jag inte lärt mig så mycket.

Mvh

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Quote

Det är inte lätt.

Även om jag gått i en kristen skola i Thailand ett år så har jag inte lärt mig så mycket.

Mvh

Magrood

Samma här, fast inte i Thailand.

Måste vara kristendomen det är fel på :-)

mvh GD

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

[table]  [tr] [td][/td][td][/td][td] [table][tr][td]

  [table][tr] [td] Diakon  [table]  [tr] [td] [img height=166 alt=Putte Filipsson, diakon i Köping width=180]

http://www.svenskaky...kon/index-1.jpg[/td][/tr] [tr] [td] Putte Filipsson, diakon i Köping[/td][/tr] [tr] [td] Foto: Christina Kaas-Ravn[/td][/tr][/table][/t][/t][/t]

Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

De orden uttalas alltid när diakoner vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Det låter högtidligt och samtidigt allvarligt, krävande men också utmanande.

Som diakon arbetar du i en församling, på en kyrklig institution eller internationellt. Arbetet kan innebära allt från hembesök hos äldre och sjuka till nattvandringar på stan för att finnas till hands för ungdomar, från gruppverksamhet för barn som har föräldrar med missbruksproblem till gruppboenden för demenshandikappade, från soppkök till utbildning och forskning.

Oavsett vilka de konkreta arbetsuppgifterna är finns alltid perspektivet – att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv!

Tro i handling Diakoni kallas ibland ”tro i handling” – att finnas till hands, bry sig om och vara intresserad av människor, att ha möjlighet att ta sig tid när en människa behöver råd och stöd. I det diakonala arbetet är tilltron till alla människors inneboende resurser självklar. Som diakon har du ansvar för att församlingens arbete genomsyras av det förhållningssättet. Det diakonala uppdraget handlar också om att motarbeta de strukturer i samhället som gör att en del människor ställs utanför medan andra ges mer och mer makt.

Som diakon arbetar du ofta i ett arbetslag. I en mindre församling arbetar du tillsammans med förtroendevalda, andra frivilliga, präst och kyrkomusiker, medan du i en större församling kanske också samverkar med församlingspedagog, informatör, ekonom och personalsekreterare. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken församling du arbetar i, men innebär alltid att ta ställning för de mest utsatta i samhället, att försöka återge människor livsmod och hopp.

En viktig uppgift för dig som diakon är att bygga relationer och nätverk med andra människor och organisationer som polis, socialtjänst, sjukvård och frivilliga organisationer. På många ställen samverkar församlingen med t.ex. Röda Korset i arbetet med väntjänst och frivilligcentraler. Diakonen blir ofta samordnare och stöd för de frivilliga medarbetarna.

Bred utbildning Om du vill bli diakon bör du så snart som möjligt ta kontakt med ett stift nära dig för att samtala om dina studier och dina möjligheter att bli antagen som diakonkandidat. Det är biskopen och domkapitlet i stiftet som prövar din lämplighet att bli diakon.

Efter avslutad utbildning vigs du till diakon. Vigning är kyrkans bekräftelse på den personliga kallelsen och ett synligt tecken på att diakonen har ett uppdrag av Gud och Svenska kyrkan. Beslut om vigning tas av biskopen i respektive stift.

Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Du behöver också ha en eftergymnasial fackutbildning inom ett omvårdande (karitativt) yrke, t.ex. socionom, psykolog eller sjuksköterska.

Den sista delen av utbildningen är en ettårig utbildning. Den ansvarar Svenska kyrkan för. I utbildningsplanen finns ämnen som Svenska kyrkans tro och bekännelse, etik och människosyn, själavård och samtalsmetodik, kommunikations- och organisationskunskap, ledarskap, arbetsledning och metoder i diakonalt arbete. Föreläsningar varvas med grupparbeten, projektstudier, enskilda arbeten och studiebesök.

Allt arbete sker inom ramen för ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv. I utbildningen ingår två veckors praktik tillsammans med studerande från andra kyrkliga utbildningar. Utbildningen är kostnadsfri men litteratur, studiebesök och resor betalar du själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

När du är antagen som diakonkandidat och är klar med övriga utbildningsdelar kan du söka till det avslutande året. Sista ansökningsdag är den 15 april. Ansökan skickar du till den skola du vill gå på. Ansökningshandlingar rekvireras från respektive skola.

[table]  [tr] [td] Faktaruta - Diakon Antal diakoner i tjänst inom Svenska kyrkan: c:a 1100  Utbildningens längd: minst 3,5 år eftergymnasial utb. Studieekonomi: studielån Lön/Medellön: 24 200 kronor i månaden (2007) Framtidsutsikter: Mycket goda    :wai: gubben :wai: [/td][/tr][/table][/td] [td]  [/td][/tr][/table] [table][tr][td]url][/td] [td]pixel.gif[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td]

[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Inom Evangeliska Kyrkan var det förr, diakonissan, den kvinnliga motsvarigheten som var vanligast.

Numera har man även den manliga motsvarigheten diakon. En diakon och även diakonissan har numera en grön skjorta med "frimäkskrage". Präster har mestadels svart eller blå skjorta med "frimärkskrage", biskopar lila eller purpurröda. Ibland kan man se diakonissorna i den traditionella svarta klänningen med en vit mössa som liknar den traditionella sjuksköterskemössan.

Länk: http://www.diakoni.nu/

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...