Jump to content
IGNORERAD

Reseinformation Thailand


Surin P3

Recommended Posts

Avrådan

Avrådan från resor till de sydligaste provinserna i Thailand

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla. Beslut om avrådan togs den 18 september 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Provinsen Satun omfattas inte av UD:s avrådan, därmed inte heller landgränsen mellan Thailand och Malaysia i provinsen Satun. Dock gäller avrådan fortfarande alla tågresor över gränsen, eftersom järnvägslinjen leder genom provinser som omfattas av avrådan. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid samtliga resor över landgränsen mellan Thailand och Malaysia.

Aktuella händelser

Undantagstillståndet hävt i Thailand - flera tidigare restriktioner fortfarande i kraft

Den 1 april hävdes undantagstillståndet som gällt i Thailand sedan i maj 2014. Samtidigt utfärdades ett dekret som ger myndigheterna fortsatt mycket långtgående befogenheter, av liknande art som vid ett formellt undantagstillstånd.

Box jellyfish

Enstaka exemplar av den giftiga maneten Box Jellyfish har påträffats utmed den thailändska kusten. Enligt forskningsinstitutet ”Marine and Coastal Resources Research Centre” i Thailand har maneten förekommit både vid västkusten (vid bla. Phuket, Krabi, Koh Lanta) och vid östkusten (vid Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) samt även i regionen Hua Hin/Cha-am.

Ytterligare information om Box Jellyfish finns bla. vid forskningsinstitutet "Tropical Australian Stinger Research Unit" vid James Cook University i Queensland, Australien. Institutet beskriver även de viktigaste åtgärderna (Första hjälpen) efter en kontakt med Box Jellyfish, bla. rådet att behandla det angripna området på huden med rikliga mängder vinäger. 

Militärt maktövertagande i Thailand
Torsdagen den 22 maj 2014 förklarade den thailändske arméchefen att en grupp bestående av landets högsta militära och polisiära ledning övertagit makten i Thailand.
               
Besökare uppmanas att följa utvecklingen via lokala myndigheter och media.
 
Det är viktigt att alltid bära med sig pass eller annan ID-handling. Tänk också på att kontrollera att du har en giltig reseförsäkring.
 
Viktiga telefonnummer:
 • De thailändska myndigheternas hotline, tel.nr. lokalt: 11 11.
 • Information om flygtrafiken och situationen vid flygplatserna, tel.nr lokalt: 1722.
 • Thai Airways internationella hotline: +66 (0) 2356 1111
 • Turistpolisens hotline, tel.nr. lokalt: 1155
 • Trafikpolisens hotline, tel.nr. lokalt: 1197
 • Den thailändska turistmyndighetens hotline, tel.nr. lokalt: 1672.
 • BTS Hotline: +66 (0) 2617 6000
Länkar till de engelskspråkiga tidningarna Bangkok Post och The Nation:

 

Allmänna säkerhetsläget

Thailand och Kambodja tvistar sedan flera årtionden om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna (på den thailändska sidan vid Sisaketprovinsen i öst). Tvisten har emellanåt lett till militära skärmytslingar, senast under våren 2011. Säkerheten har sedan dess förbättrats i området och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor av gränsen.

Resenärer uppmanas att överväga nödvändigheten av resor till området samt att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen via media och följa anvisningar från lokala myndigheter.

Terrorism

Den 14 februari 2012 detonerade tre sprängladdningar på en sidogata till Sukhumvit Road i centrala Bangkok. Fem personer skadades i samband med detonationerna, vilka är att betrakta som en misslyckad förberedelse till ett terrordåd i Bangkok. Den 1 februari 2014 detonerade två mindre sprängladdningar i Bangkoks centrala shoppingdistrikt Siam/Ratchaprasong, varvid en person skadades.

Sedan 2006 avråder UD från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla med anledning av säkerhetsläget där.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

På Phuket och den övriga kusten vid Andamansjön förekommer det mycket kraftiga strömmar bland annat under monsuntiden från maj till oktober. På Phuket är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland turister.

I delar av Thailand förekommer jordbävningar. Jordbävningar under havet i regionen kan förorsaka flodvågor. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer och på förhand ta reda på evakueringsvägar i hotellet samt att noga följa researrangörens information.

Hitta mer information

Information om den aktuella vädersituationen kan erhållas från Thailands meteorologiska institut.

Det lättaste sättet att hålla sig uppdaterad om situationen i Thailand är genom media. Man hittar till exempel ny information genom de engelskspråkiga thailändska dagstidningarnas hemsidor:

Bangkok Post

Nation Multimedia

Information kan även fås via de thailändska myndigheternas info-hotline: 1111

In- och utresebestämmelser

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd till Thailand besvaras av thailändska myndigheter, till exempel

Thailands ambassad i Stockholm

Immigrationsmyndigheterna i Thailand

Följande viseringsregler gäller i normalfall för resenärer med svenskt pass:

 • Vid inresa över landgräns erhålles visering för 15 dagar
 • Vid inresa via internationell flygplats erhålles visering för 30 dagar

Resenärer som vid inresan erhållit 30 dagars visering kan från och med den 29 augusti 2014 förlänga denna visering med ytterligare högst 30 dagar (tidigare sju dagar).

Ansökan görs vid något av den thailändska immigrationsmyndighetens kontor. Vid ansökan krävs följande:

 • Blankett TM7: Finns på immigrationsmyndighetens kontor eller i högra marginalen längre upp på denna sida!
 • Passkopia, inkl. nuvarande visering och senaste inresestämpel
 • Passfoto (4x6 cm. inte äldre än sex månader)
 • Avgift: 1.900 THB

Dessa uppgifter grundar sig på information från Immigration Bureau. Resande bör vända sig direkt till de thailändska myndigheterna för att få dessa uppgifter bekräftade, tex. hotline 11 11 (lokalt tel.nr.)

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och för din egen behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. Det svenska sjukförsäkringssystemet gäller i princip bara i Sverige.

Enligt den thailändska smittskyddsmyndigheten (Bureau of Epidemiology) var 1.2 miljoner thailändare bärare av HIV-viruset 2012.

Personer med hjärtfel och diabetiker bör informera sig om det tropiskt heta klimatets inverkan, inte minst i samband med alkoholförtäring.

Dengue

Enligt det thailändska hälsoministeriet registrerades sammanlagt 74.250 fall av denguefeber under 2012. Hälsoministeriet har dessutom registrerat en mycket stark ökning hittills under 2013.

De flesta smittofallen inträffar under regnperioden från maj till oktober, med juni som den mest frekventa månaden.

För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Smittskyddsinstitutets hemsida!

Vaccinationer

För mer information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Thailand, se 1177.se

Läkemedel – Införsel i Thailand

Information rörande gällande lagar för införsel av mediciner till Thailand finns på: Food and Drug Administration of Thailand 

Det är olagligt att föra in vissa typer av ADHD-mediciner till Thailand. För mer information kontakta:

I Bangkok:

Samitivej Srinakarin Hospital

Chayada Klinpongsa / Sansanee Silapakul

International Affairs Coordinator

488 Srinakarin Road, Suanluang

1025010250Bangkok , Thailand

Tel: +66 (0)2 731 7000BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII=, +66 (0)2 378 9000BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII=

Fax: +66 (0)2 731 7044BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII=

www.samitivejhospitals.com

E-mail: info.snh@samitivej.co.th

I Phuket:

Bangkok International Hospital

44 Chalermprakiat Ror 9 Road

Phuket 83000

Tel: +66-(0)76-24 94 00BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII=

Fax: +66-(0)76-36 18 00BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII=

E-mail: lotte@phuketinternationalhospital.com

www.phuketinternationalhospital.com

Lokala lagar och sedvänjor

Den thailändske kungen är generellt högt aktad och vördad av thailändare. Att göra kritiska kommentarer, förstöra bilder på medlemmar av kungafamiljen eller på annat sätt agera på ett sätt som kan uppfattas vanära kungahuset betraktas i Thailand som ett allvarligt brott som i värsta fall kan resultera i långa fängelsestraff.

Thailand är ett till större delen buddhistiskt land och man bör därför respektera de religiösa seder som brukas. Ett exempel är att alltid ta av sig skorna vid besök av tempel. Det anses vara väldigt oförskämt att klappa någon på huvudet, barn som vuxen. Thailändare är konservativa vad gäller klädsel och turister uppmanas därför att inte ha utmanande klädsel på sig i landet.

Det anses inte lämpligt för kvinnor att bada topless ens på de största turistorterna och hotellen. Vid besök på landsbygden kan det också ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Narkotika

Straffen för innehav, försäljning och produktion av narkotika är hårda i Thailand. Även mindre mängder "soft drugs" kan resultera i fängelsestraff och deportering.

Ambassaden får regelmässigt information att svenska medborgare grips för narkotikainnehav. Oftast rör det sig om små mängder av marijuana, ecstasy eller amfetamin. Det förefaller ibland som om säljare och angivare arbetar i maskopi.

Platser där detta inträffar är bl.a. runt Khao San Road i Bangkok samt öarna Koh Phangan och Koh Samui.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Thailand avviker helt från den svenska. Det är livsviktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor, framför allt i motorcykelolyckor, runt om i Thailand.

Om man hyr en motorcykel eller moped bör man tänka på att fordonen sällan är försäkrade. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan förorsakas fordonet. Man bör inte lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon. Trafikolyckor, där den ena parten är en utlänning, betraktas nästan undantagslöst som förorsakade av utlänningen. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta överdrivna.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en god och giltig reseförsäkring innan man reser till Thailand. De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska den skadade eller någon medresenär genast kontakta dennes försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Bangkoks två flygplatser

Bangkoks största flygplats heter Suvarnabhumi. Den gamla flygplatsen, Don Muang, används fortfarande, framför allt för regionala flygresor. Transitbuss finns mellan de båda flygplatserna.Vilken flygplats som gäller bör framgå av biljetten. Om du är osäker, kontakta ditt flygbolag eller Suvarnabhumi flygplats. Telefon +66 2 132 1888BsAt4ube4GblQIAAAAASUVORK5CYII= (befinner du dig i Thailand slår du 02-132 1888).

Köpa bostad i Thailand

Information om att köpa bostad i Thailand återfinns under rubriken Köp av bostad i Thailand.

Ädelstenssvindel i Thailand

Resande som blivit lurad att köpa ädelstenar, som senare visar sig vara betydligt mindre värda än försäljaren utlovat, kan vända sig till följande thailändska myndigheter:

Tourist Police

Tourism Authority of Thailand

Ratchadamnoen Nok Avenue

Bangkok

Tel (lokalt): 1155

Tourism Authority of Thailand (TAT)

Head Office

Tourist Assistance Center

1600 New Petchburi Road

Makkasan, Rachatewi

Bangkok 10 310

Tel. (66)2 250 5500

Fax: (66) 2 250 5511

E-mail: assist@tat.or.th

www.tat.or.th

Thailändska ambassaden i Stockholm

Tel. 08 791 7340.

Mail: info@thaiembassy.se

Tourism Authority of Thailand (i Sverige)

Drottninggatan 33NB 111 51

Stockholm, Sweden

Tel : +46 8 7005691

Fax : +46 8 7005699

Email : info@tourismthailand.se

Den thailändska turistpolisen har dessutom lanserat en gratisapp, The Tourist Buddy, för Iphone och Ipad, där viktiga kontaktuppgifter framgår och som även möjliggör nödrop med positionsangivelse.

Läs artikeln på ambassadens hemsida

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
 • Skapa ny...