Jump to content
IGNORERAD

Tänkvärda ord av storheter


gubben4906
 Dela

Recommended Posts

Här kommer en bra sak som Nelson Mandela sa till Bill Clinton

Bill Clinton mötte Nelson Mandela. Under samtalet blev det tydligt att

Mandela hade förlåtit sina fångvaktare på Robben Island och Clinton undrade

hur han hade förmått sig att göra detta."Jo, svarade Mandela, när jag steg ut genom fängelsegrindarna, förstod jag

att om jag fortsatte hata dem, så skulle jag fortfarande sitta i fängelset."

  :mdr: gubben  :mdr:

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

 • Svar 25
 • Skapad
 • Senaste svaret

Mest aktiva i denna tråd

 • ban99arne

  5

 • UT006

  3

 • gubben4906

  3

 • noBuzz

  2

Mest aktiva i denna tråd

Jag väntar med spänning på några tänkvärda ord från storheten ban99arne. :lol:

m.v.h. Lars

En tio-årings dumhet är för det mesta starkt begränsad. Något man inte kan säga om oss vuxna. (lånat av Joints)

We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Link to comment
Dela på andra sajter

Och vem är då denne store filosof?  :whistle:

“A single death is a tragedy, are million deaths is a statistic.”

"It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.”

"Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns, why should we let them have ideas.”

“Gratitude is a sickness suffered by dogs.”

(Lite hjälp - han har minst sju lärjungar här på MPR)

:wai:

“The only hope for the world is to make sure there is not another USA. We can’t let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are.”

- Michael Oppenheimer, Environmental Defence Fund

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej UT006,

Alldeles för lätt att googla fram personen... tvivlar dock på att han har så många lärjungar här.

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Och vem är då denne store filosof?  :whistle:

“A single death is a tragedy, are million deaths is a statistic.”

"It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.”

"Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns, why should we let them have ideas.”

“Gratitude is a sickness suffered by dogs.”

(Lite hjälp - han har minst sju lärjungar här på MPR)

:wai:

Josef Stalin svarar

  :kort: gubben  :kort:

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Josef Stalin svarar

  :kort: gubben  :kort:

Hehe, takes one to know one  ;)

Den här är nog svårare att Googla:

"Viewing the resurgence of Marxism in humanistic and cultural academic studies, one might say that Marxism repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce."

Ledning; kanske 1900-talets störste filosof. Född i USA, föräldrarna var utvandrade ryska judar.  (Det sista torde utesluta att någon stolle gissar på Banarne).

:wai:

“The only hope for the world is to make sure there is not another USA. We can’t let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are.”

- Michael Oppenheimer, Environmental Defence Fund

Link to comment
Dela på andra sajter

Guest jing jing

Quote

Hehe, takes one to know one  ;)

Den här är nog svårare att Googla:

"Viewing the resurgence of Marxism in humanistic and cultural academic studies, one might say that Marxism repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce."

Ledning; kanske 1900-talets störste filosof. Född i USA, föräldrarna var utvandrade ryska judar.  (Det sista torde utesluta att någon stolle gissar på Banarne).

:wai:

Nozick  ;)

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Jag skulle aldrig gå med i en klubb som tillåter en sån som mig som medlem.

Det där var nog INTE Karl Marx, men väl en annan Marx. :yes:

Tar ett till med samme herre som förut:

"Vare sig det sker genom skatt på löner eller på löner över en viss summa, eller genom konfiskering av vinster, eller genom att det finns en stor social pott så att det inte är klart vad som kommer varifrån och vad som går vart, medför principer med mönster för distributiv rättvisa att andra personers handlingar beslagtas. Att ta resultaten av någons arbete är likvärdigt med att lägga beslag på hans tid och tvinga honom att utföra vissa aktiviteter. Om några personer tvingar en att göra ett visst arbete, eller oavlönat arbete, under en viss tid, bestämmer de vad man skall göra och vilka syften ens arbete skall tjäna, oavsett vad man själv har bestämt."

Kan nog få många i Sverige att sätta kaffet i vrångstrupen.  :morgon:

:wai:

“The only hope for the world is to make sure there is not another USA. We can’t let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are.”

- Michael Oppenheimer, Environmental Defence Fund

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Jag skulle aldrig gå med i en klubb som tillåter en sån som mig som medlem.

Marx, den amerikanska versionen alltså.

Edit, UT hann före

Link to comment
Dela på andra sajter

Mycket väsen för lite ull, sa käringen som klippte grisen.  ;)

Bättre dåligt minne än dåliga minnen.  :yes:

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Hehe, takes one to know one  ;)

Den här är nog svårare att Googla:

"Viewing the resurgence of Marxism in humanistic and cultural academic studies, one might say that Marxism repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce."

Ledning; kanske 1900-talets störste filosof. Född i USA, föräldrarna var utvandrade ryska judar.  (Det sista torde utesluta att någon stolle gissar på Banarne).

:wai:

Det är Professor Robert Nozick

  :mdr: gubben  :na:   :na:   :na:   :na:   :na: googla är bästa hjälpredan  :na:   :na:   :na:   :na:

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Inget här i världen är så rättvist fördelat som förståndet. Alla tror de har fått tillräckligt.
:lol::lol: :lol:bästa citatet någonsin.kolla bara runt bland trådarna!

ingen nämd,ingan glömd.

And that's all I have to say about that

Link to comment
Dela på andra sajter

Guest Temp_LadPrao

Några bra, eller klassiska!!!

"In Germany, they came first for the Communists, And I didn’t speak up because I wasn’t a Communist;

And then they came for the trade unionists, And I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist;

And then they came for the Jews, And I didn’t speak up because I wasn’t a Jew;

And then . . . they came for me . . . And by that time there was no one left to speak up."

Pastor Martin Niemöller (1892 -1984)

"Denna planet har - eller rättare sagt hade - ett problem,

nämligen följande: dom flesta av dess innevånare var

olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta

problem blev föreslagna, men de handlade på ett eller annat

sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar, vilket var

märkligt eftersom det på det hela taget inte var dom små gröna

papperslapparna som var olyckliga"

Från Liftarens guide till universum

"I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition.

In a sense we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the "unalienable Rights" of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds."

But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.

We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.

The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom.

We cannot walk alone.

And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead.

We cannot turn back.

There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by a sign stating: "For Whites Only." We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until "justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream."¹

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest -- quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed.

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.

And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together."²

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.

With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

And this will be the day -- this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning:

My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing.

Land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride,

From every mountainside, let freedom ring!

And if America is to be a great nation, this must become true.

And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire.

Let freedom ring from the mighty mountains of New York.

Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado.

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California.

But not only that:

Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia.

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee.

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.

From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual:

                Free at last! Free at last!

                Thank God Almighty, we are free at last!"

DR Martin Luther King

§4 Religiösa, rasistiska, nedsättande kommentarer, extremt negativa åsikter om Thailand eller diskussioner om politik, som inte är relaterade till Thailand, kommer inte att tolereras."

"Från www.maipenrai.se"

mvh LP

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
 Dela

×
×
×
 • Skapa ny...