Jump to content
IGNORERAD

Schengenvisum för att besöka Sverige!


thaikonsult

Recommended Posts

Visum för att besöka Sverige enligt de nya reglerna!

För att öka servicen för de personer som vill ansöka om visering till Sverige har ambassaden ingått ett avtal med serviceföretaget VFS Global om att ta emot ansökningar om schengenviseringar för kortare vistelse än tre månader.

Ansökan om schengenvisering kan göras mot en avgift utan föregående tidsbokning på det svenska ansökningscentret som är beläget i Amarin Tower i anslutning till BTS stationen Chid Lom på följande adress:

Swedish Visa Application Centre

Unit 4, 8th Floor

Amarin Tower, no. 496-502

Ploenchit Road

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Karta finns här: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/images/amarin.JPG

Information om processen, vilken service som erbjuds samt vilka handlingar som krävs kan fås via VFS Globals hemsida på följande webbadress http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/index.html

Ansökningscentret är öppet måndag – fredag mellan kl. 08.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00. Utlämning av pass och viseringar sker samma dagar mellan kl. 13.00 – 16.00.

Beslut i ansökningar inlämnade kommer att fattas inom 5 – 7 arbetsdagar beroende på säsong och arbetsbelastning.

Om du redan har lämnat in en ansökan om visering vid Swedish Visa Application Centre kan du följa din ansökan här genom att ange ditt kvittonummer och födelsedatum: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/track.html

Visum för att besöka vänner, flick- eller pojkvän.

Dessa handlingar behöver du:

Ansökningsblankett för Schengenvisum. Blanketten finner du här: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/pdf/New%20VAF.pdf

Appendix D - Family Details (familjebilaga). Blanketten finner du här: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/pdf/Family_details-appendix_to_yor_application,%20239011.pdf

Ett ifyllt frågeformulär (krävs inte för gifta par). Blanketten finner du här: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/pdf/Questionnaire.pdf

Pass med en giltighetstid av minst tre månader efter den planerade avresan från Sverige samt kopia på första sidan i passet samt ev. förlängning eller namnbyte.

Tidigare pass om ett nytt pass har utfärdats under det senaste året.

Kopia av thailändskt identitetskort.

Två nytagna (ej äldre än 6 månader) passfoton i färg med storlek 45 mm x 35 mm. Fotona ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund.

Kopia av betald medicinsk reseförsäkring.

Handlingar som styrker tillräckliga medel för hela besöket, t.ex. kontoutdrag eller kopia på bank bok. Medlen skall motsvara 370 kronor per dag dag (Om sökanden betalar för vistelsen).

Kopia på flygbokning (ambassaden uppmanar till att inte betala flygbokningar innan visum är beviljat)

Följande handlingar skall tillhandahållas av referentstudie och får inte vara mer än 3 månader gamla:

Bilaga E - Referentbilagan, vilken ska vara i original. Blanketten finner du här: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/pdf/Invitation_and_questionnaire_concernig_a_person_who_whises_to_visit.pdf

Personbevis med ändamål inbjudan. Beställs hos Skatteverket.

Finns thailändsk medborgare i referentens hushåll ska även dennes personbevis bifogas ansökan.

Passkopia av första sidan tillsammans med kopior av sidor i passet med inrese- och utresestämplar till och från Thailand.

Om referenten står för försörjningen under vistelsen krävs kontoutdrag, lönebesked eller pensionsbesked för styrkande av att medel finns för hela vistelsen motsvarande ca 370 kronor per dag/person.

OBS: Sökande kan få lämna in ytterligare handlingar eller kan kallas till en intervju om det bedöms nödvändigt av ambassaden.

Ansökningsavgiften för Schengenvisum är 2.400 bath.

Här finns en checklista där du kan kontrollera att alla handlingar finns med vid en ansökan: http://www.vfsglobal.com/sweden/Thailand/pdf/Visa%20for%20Visiting%20Friends%20VFS.pdf

Det går även att lämna in ansökan om visering direkt till ambassaden. För detta krävs bokade tider, vilket görs hos VFS Global på telefonnummer 02 252 3088. Ambassaden tar emot bokade tider på vardera tisdagar och torsdagar mellan kl. 08.00 – 10.00. För dessa ärenden kommer beslut att kunna fattas efter ca. 14 dagar från ansökningsdagen.

Mvh Thaikonsult

Detta inlägg har också gjorts till en artikel

Detta inlägg har också gjorts till en artikel

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej,

Referens blankett E

Om jag förstått rätt så gäller referens blankett 239011 Filippinerna och blankett 237011 Thailand,

bara så att jag inte får avslag i ansökan för att jag råkat skicka in bägge blanketterna

till Swiss Schweitz ambassad.

en fråga, kan jag inte som Svensk anlita den Tyska Ambassaden för ett Schengen visa

istället för den arroganta och nonchalanta Swiss Embassy.

trevlig fortsättning, tack så mycket för din ovärderliga hjälp.

mvh

challenger98 :great:

Link to comment
Dela på andra sajter

Blnaketten 239011 är den engelska blanketten för sökandes familjeuppgifter.

Blanketten Referensbilaga E som numera heter inbjudan har nummer 236011 (svensk) och 237011 (engelsk).

Det är samma ansökningsblanketter både för Filippinerna och Thailand. Däremot kan det skilja på övriga dokument som ska bifogas ansökan.

Visumansökan från Filippinerna ska göras via Schweiz ambassad och kan inte göras hos någon annan utländsk ambassad.

Det är välkänt att Schweiz ambassad är extra besvärliga och behandlar sökande på ett dåligt sätt. Detta strider även mot EU,s regelvelverk men svårt att komma tillrätta med.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Thaikonsult,

Tack så hjärtligt för hjälpen.

Jag vill önska dig en riktigt trevlig fortsättning på det nya året.

Jag har en "mall" inbjudningsansökan från forumet destphil.se

mvh

challenger98 :scomp::great:

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag vet att "Rogga" brukar ge bra info på destphil.se

Du har även info om visum från Filippinerna här: http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/phl.Par.0148.File.tmp/Revised%20Checklist%20VISIT%20Sweden.pdf

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Kan ju tillägga att man bör ha träffats minst två gånger innan det är lönt att söka..

Min filippinska tjej sökte i höstas och fick avslag för att vi bara hade träffats en gång och under kort tid(19 dgr). :(

När det gäller Schweiziska ambassaden så är dom nog inte så mycket inblandade i beslutet.

Tjejen fick träffa en svensk ifrån ambassaden i Bangkok vid sin intervju och alla papper skickades till Bangkok

för avgörande.

Även solen har sina fläckar

Link to comment
Dela på andra sajter

Det räcker att ha träffats en gång under några veckor för att söka ett schengenvisum. Det finns inga regler kring antalet gånger man måste ha träffats utan beslutsfattaren hos svenska ambassaden fattar beslutet utifrån vad som framkommit från ansökningshandlingarna och den intervju som gjorts med sökanden.

Svenska Ambassaden har i samråd med andra Schengenstater beslutat att inte bevilja visum till sökande som endast har en kortare bekantskap med referenten (inbjudaren). Någon exakt tidsgräns för hur mycket man ska ha träffats kan inte anges utan detta prövas individuellt.

Prövningen av en viseringsansökan omfattar bl.a. syftet med besöket. Visering ges exempelvis för affärsbesök eller därmed jämställd angelägenhet, deltagande i konferenser, seminarier eller liknande arrange-mang, släkt- och vänbesök, kulturellt utbyte, deltagande i idrottsturneringar, semester eller annat turistiskt ändamål, annat särskilt angivet syfte av personlig eller ekonomisk natur, genomresa eller flygplatstransitering. Prövningen av ett viseringsärende innebär också att det i varje enskilt ärende görs en bedömning av om det finns en risk för att personen inte kommer att lämna Sverige eller Schengenområdet efter viseringstidens utgång. En värdering av olika omständigheter såsom förankring i hemlandet och tidigare besök i Sverige görs mot möjligheterna till återvändande eller återsändande. Om det vid en samlad bedömning framstår som sannolikt att avsikten med vistelsen är en annan än den uppgivna eller att utlänningen inte kommer att lämna Sverige eller Schengenstaternas territorium efter viseringstidens utgång, får en enhetlig visering inte beviljas.

En utfärdad visering ger inte automatisk rätt till inresa i Schengen-området. Gränskontrollmyndigheterna prövar alltid rätten till inresa. Utlänningen måste även vid gränsen kunna visa upp dokument som visar t.ex. hur försörjningsfrågan är löst samt en inbjudan som visar syftet med besöket.

Ordningen för att fastställa den så kallade viseringspraxisen, dvs. vilka bedömningar som ska göras avseende medborgare från ett visst land, fastställs i samråd mellan Schengenländernas ambassader i det berörda landet. Denna gemensamma praxis kompletteras med eventuella nationella krav som ska beaktas. För Sveriges del fastställer slutligen Migrationsverket den viseringspraxis som gäller för medborgare från ett visst land. Viseringspraxisen fungerar i praktiken som en instruktion för handläggande och beslutsfattande personal vid berörda svenska utlandsmyndigheter. I vissa fall får en enhetlig visering inte utfärdas utan föregående samråd med en eller flera andra Schengenstater. Migrationsverket beslutar vidare riktlinjer för utlandsmyndigheternas handläggning av viseringsärenden. Av dessa riktlinjer framgår vad som är gemensamt för medlemsstaterna i fråga om prövningen av viseringsansökningar.

Det är alltid svenska ambassaden i Bangkok som fattar besluten om Schengenvisum för sökande från Thailand och Filippinerna, etc.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...