Jump to content
IGNORERAD

Är ditt namn med


Bengt-Erik

Recommended Posts

Om inte, kan du ditt namn på Thai

A

Agnes แอกเนส ähg-ness (eng.)

Alexandra อาเล็กซันตร้า

Alfons อัลฟนส์,

Alicia อลี่เซีย

Amarin อมรินทร์

Anders อันเดร์ส an-dè®t

Andreas อันเดรอัส

Anja อันยะ

Anna อันนะ

Anna อันน่า och อานน่า och อะนะ är varianter på Anna

Anna-karin อันน่า ขอริน

Anita อะนี่ถะ

Anneli อันเนลี่

Annethe อะเน๊ท

Antonia อันโทเนีย

Arvid อาวิด (på thai uttalas Aavit)

B

Bea เบอะ

Bengt เบ๊งท

Benjamin เบนยะมิน

Björn บิเยอร์น eller บิเยอน

C

Calle คัลเล่

Camilla คะมิลล่ะ

Carin คาริน

Carl คาร์ล

Carl-Johan คาร์ล ยูฮัน

Cassandra คาซันดร้า

Cecilia เซซี๋เลีย

Chanidapha ชนิตร์

Caroline ค่าโหร่ลีน

Cheyenne ชีเยน

Om uttalet på Cheyenne är som den Nord Amerikanska indianstammen så blir det så här istället ไชแอน

Christer คริสเตอร์

det bästa sättet att transkribera Christer (Krister) är trots allt det som jag här föreslår fastän det inte blir riktigt svenskt uttal. Det blir mer engelskt uttal, alltså [kristö]

Collin คอล์ลิน

D

Daniel ดอนเนียล Tänk på att thai kommer att uttala det med "n" på slutet.

Daniela ดะนิเอ้ละ

Danielle ดะนิเยล

David ดอวิด Den engelska formen av David är : เดวิด

Dennis เด็ืืินนิส

Diana เดียน่ะ (Dia uttalas kort som i svenska ordet "dia", låter inte helt svenskt, men ligger kanske bättre till för thai.) ดิออน่ะ (Ljudenligt men ser kanske konstigare ut för thai)

Diana ไดแน่ะ

Dick ดิก

Duangpha ดวงภา

E

Elis เอลิส

Elisabet เอลี่ซะเบธ

Elizia เอลี่เซีย

Ellen เอลเลน

Elsa เอ็ลซะ

Emelie เอเมลี่

Emilia เอมี่เลีย

Emma เอมม่า

Erica, Erika เอรี่คะ alt. เอรี่คา

Erik เอริค

Erik เอริค Men...เอียริ๊ค Eric låter nog ändå lite svenskare

Ester เอสเตอร์

Eva: เอียะวะ

Eva เอวา alt. เอวะ

Evelina เอเหวะลีนน่า alt. เอเวลี่นะ

F

Fabian ฟอเบียน

Felicia เฟลีเซีย

Fenglong เฟ็งลง

Filip ฟีลิพ

Francisco ฟรันซิสโก

Frank ฟร๊างค์

Fredde เฟรเดะ

G

Gamze กำเซ่

Gerd เยร์ด

Georg เยโร์ก. Kommer av de flesta att uttalas [jeog]

Gina ยี่นะ Enligt svenskt uttal bör det ju vara [jina]

กี่นะ Uttalar man däremot med [g]. långt "i"

Gloria โกลเรีย

Gregor เกรโกร์

Gusten กุสเต้น uttalas [gotten] med o-uttal:

H

Hallberg ฮัลเ็บ็รริ utt, [hannberi]

Hannu ฮันนุ

Harald ฮอรัล์ด kommer att uttalas Harad eftersom thai inte kan ha 2 slutljud.

l uttalas inte därför är det ett tecken ovanför som visar att det ej ska uttalas

Hasse ฮัสเซ่

Heiven เฮย์เว็น

Henrietta เฮ็นริเอ็ดท่ะ

Henrik เฮ็นริก

Hilmer

1. ฮิลเมร์

2. ฮิลเมอร์

Alternativ 1 får svenskt uttal med "e®" på slutet. Problemet är att "l" i slutet av ett ord uttalas "n" och thai som inte känner till engelska kommer att säga [hinme] "r" kan inte heller uttalas i slutet.

Alternativ 2 får engelskt uttal med "ö®" på slutet vilket ibland låter mer naturligt för thailändare. Det uttalas alltså då [hinmö]

Humlae = ฮัมแล [hamlae] ฮุมแล [homlae]

Håkan โฮคัน

I

Ida อีดะ

Ina: อีน่า

Inger อิงเออร์

Då blir det lite engelskt uttal, typ [ingö] men det ligger bäst till för thai, speciellt för dem som har haft kontakt med engelsktalande.

Isabella อิซะเบะละ

Isak อิซัค

J

Jakob ยอคบ

Jan ยอน

Jansson ย้อนส่อน

Jeanette ชเนท

Jeanette ชาแนท

Jenny เยนนี่ alt. เจนนี่

Jesper เย็สเพร์ alt. เย็สเพอร์ alt. เยสเปอร์

Jessica เยซิค่า alt. เยซิค่ะ

Jimmy, Jimmie ยิมมี่

Joakim ยัวคิม

Johan ยูฮัน

Johansson ยูฮันซ่อน

John จอห์น

Johanna ยุฮันน่ะ

Joker โยเคอร์ eller โยเคร์

Det förstnämnda är nog att föredra trots att det uttalas

[jåkhö] medan det andra är mer ljudenligt med undantag av att

"r" inte uttalas. Men det första tror jag låter bättre för thai.

Jonathan svenskt uttal ยูนาธาน

Engelskt uttal enligt thailändare blir โจนาธาน

Julia ยือเลีย = [jyylia] men mer åt det tyska y-et.

ยูเลีย [joolia]

จูเลีย det engelska uttalet [djoolia]

Jyri ยึริ

Jyri-Miika ยึริ มี่ค่ะ

K

Kajsa คัยซ่า

Kalle คะเล่

Karin ขอริน

Karlsson คอร์ลสัน

Karolin คะรุลี่น

Katarina คัทตารีน่า

Katja คัทยา alt. คัทจะ

Kent เค็นต์

Kevin เควิน

Kim คิม (Thailändska namnet Kim är oftast manligt)

Kim คิ้ม (Kinesiska namnet Kim med tonmarkeringen maj-tå är kvinnligt)

Kimmo กิมโมะ

Klara คลอระ

Kristina คริสติน่า

Kristoffer คริโสตเฟอร์

L

Lasse ลัสเซ่

Leif เลอิฟ

Lelle เล่เละ

Lena เลียน่า

Lena เลียนะ men med ett kort A.

Lena เลนะ Ett annat E-ljud och kort A.

Leonie เลโอน

Leonie เลโอนิ

Li ลี

Liam เลียม

Lian เลียน

Linda ลินดา alt. ลินดะ

Linn ลิน

Linnea ลิเน่อะ

Lisa ลีซ่ะ

Lisa ลีสะ

Lisa-Marie ลีสะ มารี่

Litto = ลิดโตะ eftersom finska har oaspirerade "t" används här den thailändska motsvarigheten.

Lovisa ลูวี่ส่า

Lucas ลูคัส

M

Madelene มะเดเล่น

Magnus มังนัส magnas enl. engelskt uttal (มังนึส) mer ljudenligt

Maja ไม่ยะ

Malin มอลิน

Mallin มะลิน

Malou มะลู

Marcus มาร์คัส (Engelska)

Marcus มอร์เคิส

Maria: มาเรีย

Marie มารี่

Maritha มาริทต้า,มาริตา.

Markus มาร์คึส (Svenska)

Markus มาร์คุส (Finska)

Manda แมนดา (Engelskt uttal)

Manda มันดา (Svenskt uttal)

Martin มัรทิน men det komer att låta som Mantinn då ร ® uttalas som ett n

Martina

1. มะที่นะ Det kommer att uttalas [matiina] med kort [a] och vanligt svenskt [t]-ljud. [ma-thii-na]

2. มาร์ดที่นะ Det kommer att uttalas med lite längre [a]-ljud och dubbelt [t]-ljud ungefär så här [maat-thii-na]

Mats มัทส์

Mattias แมทเทียส alt. แมเทียส

Maximillian มักซิมีเลียน

Mea เมี๋ย

Michaela มิคะเอียละ

Michelle มิเช่ล.

Det kommer av de flesta att uttalas Michenne. (OBS, man kan inte översätta ett namn, men väl transkribera det).

Mikael มีคาเอล

Mille มิลเล่

Milton มี๊ลโต่น

Miranda มิรันดา

Moa มัว

Molly โมะลิ

Monika โมนิค่ะ

Mook มุก

Morgan มอร์กัน r- kommer inte att uttalas

N

Nanna นันนะ

Nat แน๊ต

Nicklas นิคลาส alt. นิคกลัส

Nilsson นิลสีน (ninsan)

Noe หนู

Non นนท

Nora นูระ

O

Olle อูลเล่

Olofsson อุลฟสัน

Ossian โอะเซียน med kort å-ljud

โอเซียน med långt å-ljud

โอะเศียน med kort å-ljud men ett annat "s"

โอเศียน med långt å-ljud men ett annat "s"

Ove อูเว่

P

Patima ปฏิมา

Patrik พาทริค alt. พอตริค

Patrick แพทริค

Pelle แพะเล่ (ung. som brassen Pelé) eller แพะเล่ะ (mer som det svenska

(mer som det svenska uttalet med två korta vokaler)

Penprapa เพ็ญประภา

Per แพร์ (kommer att utalas Phää)

Peter: เพเตอร์

Peter เพียตเตอร์

Pär แพร์

Q

R

Rebecka เรเบ็กคะ

Risto ริสโตะ

Robert โรเบิร์ท

Roger โรกอร์ med ett rent e-ljud alt. โรเกอร์ med ett mer ö-ljud (engelskt)

Ronja รอนย่ะ

Rut รูธ [root] som eng. uttal

S

Salisa ซาลิสา alt. ศลิษา

Sami สมิธ med korta vokaler

Sandra ซันตร้า

Sandra ซานดร้า

Sanne ซันเนะ

Sara ซอระ

Sebastian เซบัสเตียน

Simon สีหม่อน

Shiva ชีวะ

Smulan สมู้หลาน

Sofia โซเฟีย

Sofie โซฟี

Somjai สมใจ

Sourachai สุระชาย สุรชาย

Stefan สเตฟัน

Stellan เสตะลัน

Sukanya สุกัญญาย

Susanne ซูซั้น

Sofie สุฟี่ alt. โสฟั่ [å]

T

Therese เทเรส

Det kommer dock av de flesta thai att uttalas [theret] eftersom s-ljudet inte finns som slutljud.

Thomas ทูมัส

Många thailändare kommer att läsa det som Too-mat, eftersom S inte finns som slutkonsonant i thai. Det kan man inte göra så mycket åt.

Tilda ทิลดะ

Timea ทีเมี๋ย

Tina ทีน่ะ

Tine ที่เน

Tindra ธิ่นดรา

Tinna Jai ทินนะ ใจ Uttalas Jai

Tobias ทุเบียส "s" i Tobias kommer dock att uttalas "t"

Tom ทม

Tomas โทมัส uttalas på thai thomat

Tomi ทูมิ

Tony โทนี่ uttalas tho ni

Thyra ทืระ Svenskt [y] finns inte på thai och inte på så många andra språk heller. Det här är som ett "y" uttalat med bred mun

U

Uffe เอิ๊ฟเฟ๊ะ

Ulle อึเละ.

Ursula อุร์ซูละ

V

Valle วะเล่

Valter วัลเทอร์

Vanessa วาเนสซ่า

Vidar วีดาร์

W

Wanphen วันเพ็ญ

Wawa วะวะ

Wenche เหวงเข้ utalas venke

Westberg เวสทเเบ้เรีย

Victoria วิคทูเรีย

Viking วีคิง

Wilhelm วิลเฮล์ม

X

Xander ซันเดร์ sve alt. ซันเดอร์ eng (uttal s...)

คซัืนเดร์ alt. คซันเดอร์ (uttal ks...)

Y

Yvonne อีโวน

Z

Å'

Ågren โอเกรน

Åke โอ้เค

Thailändska har [å-ljud] så det är inget problem. Det är ljudet jag försöker transkribera, inte bokstaven.

Åse โอเส

Ä

Ö

Link to comment
Dela på andra sajter

tydligen

/ มีคาเอล

"Om du inte är en elefant, försök inte bajsa som en..."

Link to comment
Dela på andra sajter

Glömde chefens namn, Surin, ska försöka om inte bossen är före :dance:

Link to comment
Dela på andra sajter

mamma bäng fan pappa käng

tack BE den var matnyttig.

mvh Makatäten ทูมัส

Många thailändare kommer att läsa det som Too-mat, eftersom S inte finns som slutkonsonant i thai. Det kan man inte göra så mycket åt.

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Mitt är med men godkändes inte av min expertis :kort: Jag heter มาติน :dance1: och inte

มัรทิน

(Om det nu inte är pompoji eller aun och man som vanligt är überlurad :bag: )

Link to comment
Dela på andra sajter

UDON-CHARLIE

Kul! Men om den inte är officiell får man ta det lungt.

Finns åtskilliga västerlänningar som tatuerat in

diverse fel namn, pga fel tolkningar.

Full tatuerade U-C

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag har sett mitt namn stavas på ett par olika sätt men aldrig något som är hälften så konstigt som det som föreslogs här, vore kul att veta vem som kommit på dessa stavningar.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...