Jump to content
MPR Nyheter

Thailändskt järnvägsprojekt skjuts upp

Recommended Posts

Wanchai

Jag tror att IL vill att huvudstaden i Thailand ska flyttas till Nongkhai/Udon Thani eller till hans by. Då kommer hans investeringar i mark att tusenfaldigas och han kan leva som den gåsleversocialist som han är!

 • Fint 4

Share this post


Link to post

Nordic Staffing - Jobba som en galning i Sverige - Tjäna galet med pengar

Tallviking

att norge satsar mer och har råd med det.

iallafall tills nu, nu är ju dom på väg ner med, oljan slut och dessutom för billig, lönar sig inte att pumpa upp till dagens priser.

 

Dom saknar i stort sett helt odlingsbar mark som går att odla med lönsamhet (på grund av bergen och fjordarna) så därför är hela deras jordbruk subventionerat mycket kraftigt för annars skulle varenda dal i landet vara öde

Oljan är också en enorm skillnad i förutsättningarna jämfört med Sverige

 • Fint 2

Share this post


Link to post
MaiChai

att norge satsar mer och har råd med det.

iallafall tills nu, nu är ju dom på väg ner med, oljan slut och dessutom för billig, lönar sig inte att pumpa upp till dagens priser.

 

Nja, slut är väl inte oljan men eftersom oljan i Nordsjön är ganska dyr att plocka upp så förlorar Norge idag 10 dollar per fat. De behöver ett pris på minst 55 USD per fat för att göra vinst på oljan.

Men de har det väl förspänt ändå, inga statsskulder och en välfylld oljefond samt svenskar och polacker som jobbar åt dem...

 • Fint 4

Share this post


Link to post
Nicholas

Nja, slut är väl inte oljan men eftersom oljan i Nordsjön är ganska dyr att plocka upp så förlorar Norge idag 10 dollar per fat. De behöver ett pris på minst 55 USD per fat för att göra vinst på oljan.

Men de har det väl förspänt ändå, inga statsskulder och en välfylld oljefond samt svenskar och polacker som jobbar åt dem...

jo, men fonden har inte oändlig livslängd och oljan är helt klart på decline.

lupe borrar torrt titt som tätt.

men visst, det kunde vara värre (Sverige) på utgiftssidan.

 

 • Fint 2

Share this post


Link to post
knifetown

Hej

Inte helt oväntat, detta förutspådde jag redan i samband med kuppen varför skulle juntan och Bangkok eliten prioritera en järnvägsutbyggnad i Isaan?

Fler förseningar och olika hinder lär nog dyka upp.

Med vänlig hälsning isan lover

Idag krävs det mer transparans och öppenhet när det gäller upphandlingar och kontrakt än när den folkvalda regeringen styrd av en flykting satt vid makten.

Jag hoppas att det är därför juntan skjuter upp järnvägsprojektet

 • Fint 6

Share this post


Link to post

Nordic Staffing - Jobba som en galning i Sverige - Tjäna galet med pengar

Wanchai

agligenIdag krävs det mer transparans och öppenhet när det gäller upphandlingar och kontrakt än när den folkvalda regeringen styrd av en flykting satt vid makten.

Jag hoppas att det är därför juntan skjuter upp järnvägsprojektet

Det är ju sånt IL och facket avskyr!

Han har ju levt i en sluten värld där alla sossar skyddar varandra. Varför ska då transparens och öppenhet vara positivt mot korruptionen i Thailand?

Share this post


Link to post
HuaHindinnge

Tja. Rent teoretiskt i en fantasivärld kan ju en regering göra allt

Så om en fabrik lockas att etablera sig ute i ingenstans kan ju regeringen bygga en stor stad runt den så alla dom punkter jag räknade upp uppnås

Men anser du verkligen det är ett realistiskt alternativ i ett land med begränsade resurser ?

Svaret är beroende på ambitionen samt vilka resurser som är tillgängliga respektive begränsade i kombination med vilka resurser som behövs för ovanstående projekt. Och vad är 'ingenstans', kanske räcker det med mindre tätort? Och varför fabrik, beroende på lokationen kan andra typer av verksamheter vara goda alternativ.

 

Share this post


Link to post
Fritz

Kan det vara liknande faktorer som styr bristen på sådana satsningar i norra Sverige och norra Thailand ?

Menar du att det inte satsas pengar från svenska staten på nyetableringar av fabriker i norrland ? Finns väl nästan hur många bidrag som helst att ansöka om.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1990643-om-glesb_sfs-1990-643/

Även infrastruktur satsas det stora pengar på, senaste exemplet är väl Bothniabanan. Stora pengar har satsats på att det ska finnas bredband i byarna vilket gör att många småföretag kan verka på dessa orter.

 

Robin Hood-skatten gör att i princip alla inlandskommuner i Västerbotten får ett bidrag på i runda slängar 25.000 per person och år. Jag skulle nog kunna fortsätta uppräkningen men nöjer mig med detta.

 

Hur det fungerar i Thailand med liknande stöd har jag ingen susning om men jag gissar att satsningen som görs på glesbygden här inte går att jämföra med satsningar som görs i Sverige. Om man nu ska jämföra dom länderna alltså, varför vet jag inte.

 

Fritz..

 • Fint 6

Share this post


Link to post
Fritz

Tja. Rent teoretiskt i en fantasivärld kan ju en regering göra allt

Så om en fabrik lockas att etablera sig ute i ingenstans kan ju regeringen bygga en stor stad runt den så alla dom punkter jag räknade upp uppnås

Men anser du verkligen det är ett realistiskt alternativ i ett land med begränsade resurser ?

Nu tog du väl i, bygga en stor stad, jisses. :ahh:

 

Fritz..

 • Fint 1

Share this post


Link to post
Tallviking

Nu tog du väl i, bygga en stor stad, jisses. :ahh:

 

Fritz..

Låt mig ta ett praktiskt exempel så kanske du förstår bättre vad jag menar

Låt oss ta en bilfabrik (som Thailand har försökt locka upp flera till norra eller nordöstra Thailand) och ett specifikt exempel som vi svenskar kan förstå bättre

I Trollhättan låg SAAB-fabriken och redan där hade fabriken stora problem med att det var en liten stad och problem med tillgång till rätt utbildad personal, underleverantörer, import och exportvägar var dåliga (Riksväg 45:an till Göteborgs hamnar och 44:an till Uddevalla hamn)

Trollhättan och dess mycket närliggande städer Vänersborg, Vargön och Uddevalla kallas 4-stad och ligger alla inom 2 mil från varandra och dom har sammanlagt 100.000 invånare

En fabrik som SAAB är med thailändska mått väldigt liten. Bilfabrikerna i Thailand är mycket större och tillverkar långt mycket mer bilar p.g.a efterfrågan

Så jämför vi med en stad i Isaan som Khon Kaen som har ca 120,000 invånare

Khon Kaen är en av thailands större städer och provinshuvudstad

Inte ens där skulle det fungera att placera en av thailands bilfabriker utan större problem

 

En någorlunda avancerad fabrik med produkter som är tekniskt komplicerade kräver väldigt mycket runt om fabriken för att ens kunna överleva

Idag tillverkar inte företag saker genom att hälla in råvaror i ena änden och spotta ut färdiga slutprodukter direkt till kund i andra änden

Idag är de flesta sådana fabriker delar av något som kallas GVC (Global Value Chains) och delar till en slutprodukt tillverkas på olika andra specialiserade fabriker runt om i världen

Det innebär att ett stort antal företag tillverkar delar som sedan sätts ihop på slutfabriken. De flesta av dessa underleverantörer tar i sin tur sina in-produkter från andra fabriker som tillverkat råämnen till halvfabrikat

Dessutom har fabriker inte råd längre att ha lager med delar liggande som buffert utan lagren är idag "på väg". Ett exempel på detta är bagagemattorna i bagaget på en Volvo-bil på fabriken i Göteborg. Dom tillverkas max 8h innan på en fabrik i närheten och körs med lastbil till fabriken. En större trafikolycka med långvarig avtängning av motorvägen mellan eller en transportarbetarstrejk stannar bandet på Volvo ganska snabbt i brist på delar att montera i bilarna

 

Går vi till SAAB-fabriken i Trollhättan var det ca 80 företag i närområdet som antingen gick i konkurs eller fick stora ekonomiska problem när SAAB-fabriken stängde

Ändå var det bara 40% av bilen som tillverkades i Sverige. resten var delar som tillverkats i fabriker runt om i världen

Idag består t.ex Sveriges samlade export av till 40% varor som importerats till Sverige i olika former

 

Därför är modern industri extremt beroende av snabba transporter och framför allt när det gäller tyngre industri närhet till hamnar för sjötransporter runt om i världen

Det är därför Thailands bilindustri till huvudsak är koncentrerad runt Chonburi och Amata City. Områdena runt om fabrikerna där kryllar av underleverantörer, transportföretag och återförsäljarnas distributionscentraler

Allt detta måste växa upp in takt med bilfabrikerna i synk. Man kan inte bara bygga en bilfabrik ute i landet och sedan få resten att växa upp av sig själv och ingen stat kan betala för att allt detta skall ske ur skattebetalarnas fickor

 

Slutsatsen är att fabriker idag av någorlunda avancerade produkter kan man inte "flytta ut" på landsbygden ens om det är en "liten by" som "Khon Kaen" för det saknas de förutsättningar som krävs för att överleva och konkurrera på världsmarknaden

 

Små företag med okomplicerade produkter kan man etablera men det ger ingen effekt som man är ute efter

Ta t.ex en fisksåsfabrik som låter väldigt enkel och okomplicerad

Idag finns det bara några få sådana kvar i Thailand och de som finns är de stora som har lyckats överleva i konkurrensen och de ligger i storstäderna

 • Fint 8

Share this post


Link to post
Guest Isan Lover

Nu tog du väl i, bygga en stor stad, jisses. :ahh:

 

Fritz..

Hej

Det finns ju dessutom redan fullt tillräckligt stora städer i både norra och nordöstra Thailand.

Med vänlig hälsning isan lover

Share this post


Link to post
mooton

I Sverige så har ju Norrland stora problem med att transport kostnaderna är väldigt höga.

Vet att Volvo lastvagnar fick problem när EU krävde att subventionerna de fick för transporterna skulle tas bort. De hotade med att lägga ner fabriken.

 • Fint 2

Share this post


Link to post
leifen

I Sverige så har ju Norrland stora problem med att transport kostnaderna är väldigt höga.

Vet att Volvo lastvagnar fick problem när EU krävde att subventionerna de fick för transporterna skulle tas bort. De hotade med att lägga ner fabriken.

Nu är den fabriken till stor del nerlagd också och monteringen flyttad från Umeå till Göteborg och Belgien.

 

Share this post


Link to post
Persistant

Isan Lover

Det är mycket som kunnat göras bättre i Thailand betr. bla infrastruktur

Jag tror dock att man har ambitionen att göra så i Thailand

All militär vet vikten av bra infrastruktur bla för att snabbt och effektivt flytta trupper och material

Att det går trögt just nu med kineserna kan bla bero på den kinesiska valutan försvagning

Vi får avavkta och se

Betr. infra struktur satsningar i Sverige så har alltid norra Sverige klagat på att mer av de pengar 

som naturtillgångarna ger skall inveseras i norr, Men för att kunna utnyttja dessa så krävs kapital

till de investeringar för att bygga kraftverk ,gruvor mmm

När det gäller investeringar i norr så har det tex investerats i Kallax Cargo , det ville Norrland ha

Norrbotniabanan , som MPs Peter Eriksson bytte mot tunneln genom Hallandsåsen och vid regeringsbildningen 2002 och som av vissa är ett olönsamt projekt. Budgeterat till15 miljarder kronor år 2002 mensom idag beräknas kosta 26 miljarder kronor. Det är inte enkelt att kalkylera varken i vårt land eller i Thailand

Bara för att nämna Hallandsåsen budget under 1 miljard , idag 10 ggr mer

När det gäller storstäder så blir det alltid stora och dyra lösningar  Skall inte gå in på politisk käbbel om förbifart 

Stockholm eller Bromma . ( Baa kommer inte bli glad och jag vill inte störa hans sinnes stämning idag )

Med hopp om att Järnvägs investeringarna i Thailand kommer tillstånd , inte minst då kanske vi slipper de 

miljöfarliga flygningarna på korta sträckor.

Tack för idag , hoppas ingen blev upprörd

Persistant

 

 • Fint 4

Share this post


Link to post
Fritz

Låt mig ta ett praktiskt exempel så kanske du förstår bättre vad jag menar

Låt oss ta en bilfabrik (som Thailand har försökt locka upp flera till norra eller nordöstra Thailand) och ett specifikt exempel som vi svenskar kan förstå bättre

I Trollhättan låg SAAB-fabriken och redan där hade fabriken stora problem med att det var en liten stad och problem med tillgång till rätt utbildad personal, underleverantörer, import och exportvägar var dåliga (Riksväg 45:an till Göteborgs hamnar och 44:an till Uddevalla hamn)

Trollhättan och dess mycket närliggande städer Vänersborg, Vargön och Uddevalla kallas 4-stad och ligger alla inom 2 mil från varandra och dom har sammanlagt 100.000 invånare

En fabrik som SAAB är med thailändska mått väldigt liten. Bilfabrikerna i Thailand är mycket större och tillverkar långt mycket mer bilar p.g.a efterfrågan

Så jämför vi med en stad i Isaan som Khon Kaen som har ca 120,000 invånare

Khon Kaen är en av thailands större städer och provinshuvudstad

Inte ens där skulle det fungera att placera en av thailands bilfabriker utan större problem

 

En någorlunda avancerad fabrik med produkter som är tekniskt komplicerade kräver väldigt mycket runt om fabriken för att ens kunna överleva

Idag tillverkar inte företag saker genom att hälla in råvaror i ena änden och spotta ut färdiga slutprodukter direkt till kund i andra änden

Idag är de flesta sådana fabriker delar av något som kallas GVC (Global Value Chains) och delar till en slutprodukt tillverkas på olika andra specialiserade fabriker runt om i världen

Det innebär att ett stort antal företag tillverkar delar som sedan sätts ihop på slutfabriken. De flesta av dessa underleverantörer tar i sin tur sina in-produkter från andra fabriker som tillverkat råämnen till halvfabrikat

Dessutom har fabriker inte råd längre att ha lager med delar liggande som buffert utan lagren är idag "på väg". Ett exempel på detta är bagagemattorna i bagaget på en Volvo-bil på fabriken i Göteborg. Dom tillverkas max 8h innan på en fabrik i närheten och körs med lastbil till fabriken. En större trafikolycka med långvarig avtängning av motorvägen mellan eller en transportarbetarstrejk stannar bandet på Volvo ganska snabbt i brist på delar att montera i bilarna

 

Går vi till SAAB-fabriken i Trollhättan var det ca 80 företag i närområdet som antingen gick i konkurs eller fick stora ekonomiska problem när SAAB-fabriken stängde

Ändå var det bara 40% av bilen som tillverkades i Sverige. resten var delar som tillverkats i fabriker runt om i världen

Idag består t.ex Sveriges samlade export av till 40% varor som importerats till Sverige i olika former

 

Därför är modern industri extremt beroende av snabba transporter och framför allt när det gäller tyngre industri närhet till hamnar för sjötransporter runt om i världen

Det är därför Thailands bilindustri till huvudsak är koncentrerad runt Chonburi och Amata City. Områdena runt om fabrikerna där kryllar av underleverantörer, transportföretag och återförsäljarnas distributionscentraler

Allt detta måste växa upp in takt med bilfabrikerna i synk. Man kan inte bara bygga en bilfabrik ute i landet och sedan få resten att växa upp av sig själv och ingen stat kan betala för att allt detta skall ske ur skattebetalarnas fickor

 

Slutsatsen är att fabriker idag av någorlunda avancerade produkter kan man inte "flytta ut" på landsbygden ens om det är en "liten by" som "Khon Kaen" för det saknas de förutsättningar som krävs för att överleva och konkurrera på världsmarknaden

 

Små företag med okomplicerade produkter kan man etablera men det ger ingen effekt som man är ute efter

Ta t.ex en fisksåsfabrik som låter väldigt enkel och okomplicerad.

Idag finns det bara några få sådana kvar i Thailand och de som finns är de stora som har lyckats överleva i konkurrensen och de ligger i storstäderna

Ojjj, låt då mig ta ett praktiskt exempel så kanske du förstår vad jag menar. I min hemby i Norrbottens inland ( som inte är unik, tvärt om ) bor det runt 300 pers. Det finns flera småindustrier, en husfabrik, ett sågverk, en pelletsfabrik, en dörrfabrik och slutligen ett pyttelitet snickeri. Dom tillsammans ger sysselsättning inte bara till byns egen befolkning utan även till folk i småbyar runt omkring. Vad jag vet så rullar dom på bra ekonomiskt trots att dom befinner sig där dom gör. Men skulle dom existera utan bidrag i alla dess former från svenska staten och EU ?

Jag är övertygad om att svaret är nej !!  Om sen glesbygdsstöd i alla dess former är värt pengarna är en annan fråga men att norrlands inland skulle vara mer eller mindre heldött utan dessa stöd och bidrag är jag helt övertygad om. Man behöver alltså inte vräka på med att bygga bilfabriker och dylikt för att ge stöd till glesbygden, det finns bättre sätt.

 

Glesbygdsekonomen Fritz..

Edited by Fritz
 • Fint 8

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


NYTT INNEHÅLL


×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy policy