Jump to content
IGNORED

Föränd­rade krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd


Recommended Posts

Föränd­rade krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dig som ansöker om uppe­hålls­till­stånd på grund av anknyt­ning till någon i Sverige

 

Riksdagen har beslutat om förändringar i utlänningslagen som börjar gälla 20 juli.

 

Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel och det tillkommer nya krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det blir även förändringar i vem som omfattas av försörjningskravet när anhöriga ansöker om uppehållstillstånd.

 

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att om du redan har ansökt om förlängt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd och inte har fått beslut före 20 juli kommer din ansökan att prövas enligt de nya reglerna.

 

Tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd blir huvud­regel

 

De nya reglerna innebär att du alltid får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd första gången du ansöker om tillstånd för att bo med en familjemedlem i Sverige.

 

Du kan få högst två års tidsbegränsat uppehållstillstånd i taget.

 

Nya krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd

 

För att få permanent uppehållstillstånd efter den 20 juli måste du:

 

- ha haft uppehållstillstånd i minst tre år

 

- kunna försörja dig själv

 

- förväntas leva ett skötsamt liv.

 

Du kan få permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning. Eftersom uppehållstillstånd oftast beviljas för två år i taget kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

 

Du som är vuxen behöver kunna försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Du visar att du kan försörja dig själv genom till exempel inkomster från anställning eller eget företag. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd bara för att din familjemedlem får eller har det. Migrationsverket kan ännu inte svara på hur stor inkomst du måste ha för att få permanent uppehållstillstånd. Mer information om detta kommer att publiceras så snart reglerna är klara.

 

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd.

 

Migrationsverkets webbplats uppdateras med de nya reglerna 20 juli. Mer information publiceras löpande i form av nyheter som den här.

 

Mvh Thaikonsult

 • Ge karma 8
http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment

Tack, hur ändrades lagen  ang försörjningskrav för referensperson (anknytningsperson) när man ansöker UT första gången.

 

 

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
45 minuter sedan, skrev Amigo:

Tack, hur ändrades lagen  ang försörjningskrav för referensperson (anknytningsperson) när man ansöker UT första gången.

 

 

Mycket bra fråga @Amigo! 

 

Jag är säker på att vår expert Thaikonsult kommer att svara dig här i tråden  snarast! 

 • Ge karma 1
 • Haha 2
Link to comment
3 minuter sedan, skrev apknug:

Mycket bra fråga @Amigo! 

 

Jag är säker på att vår expert Thaikonsult kommer att svara dig här i tråden  snarast! 

Det är väl det mest intressant för Oss på MPR. Man har typ levt ihop i Thailand flera decennier och sen vill man fortsätta famijelivet här i Sverge pga olika skäl. Då kanske man inte har anknytning här som bostad, inkomst etc. Kanske har man barn som inte är Svenksa medborgare etc.

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
1 timme sedan, skrev Amigo:

Det är väl det mest intressant för Oss på MPR. Man har typ levt ihop i Thailand flera decennier och sen vill man fortsätta famijelivet här i Sverge pga olika skäl. Då kanske man inte har anknytning här som bostad, inkomst etc. Kanske har man barn som inte är Svenksa medborgare etc.

Hans största motiv är att ragga kunder, inte hjälpa dig med gratis info...

 • Snurrigt 1

BE CAREFUL!! The toe you step on today may be connected to the ass you have to kiss tomorrow!

Link to comment
13 minuter sedan, skrev Nineteen68:

Hans största motiv är att ragga kunder, inte hjälpa dig med gratis info...

Bs roffe svarar gratis

Frågat honom flera ggr.

 • Ge karma 3
Link to comment
13 minuter sedan, skrev berlitz:

Bs roffe svarar gratis

Frågat honom flera ggr.

Nämen....

 • Snurrigt 1

BE CAREFUL!! The toe you step on today may be connected to the ass you have to kiss tomorrow!

Link to comment
16 timmar sedan, skrev Nineteen68:

Hans största motiv är att ragga kunder, inte hjälpa dig med gratis info...

Jag har noterat men låter @thaikonsult  bedöma värdet på svaret

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
18 minutes ago, Captain Morgan said:

De nya reglerna gäller naturligtvis inte talibanerna som alla är under 15.

 

Tre pannslag på raken. Antingen har jag fattat fel eller träffat tre sossar rakt i hjärtat.

 

 • Ge karma 2
 • Pannslag 1
 • Fint 2
 • Gilla 1
 • Haha 1
Link to comment
36 minuter sedan, skrev Captain Morgan:

De nya reglerna gäller naturligtvis inte talibanerna som alla är under 15.

 

De blir inte äldre om de så snubblar på skägget

 • Fint 3
 • Haha 3

 

Link to comment

Hej

 

Det är ingen ändring när man söker UT första gången utan bara när det är dags för ett permanent tillstånd. Nu finns det visserligen de som har bott tillsammans så långe i kvinnans hemland att det kan bli aktuellt med ett permanent tillstånd redan första gången när kvinnan söker ett UT och i de fallen har det inte kommit några regler ännu.

Migrationsverket håller på att uppdatera ändringarna som ska träda i kraft 20/7 2021. Vi får se vad de kommer fram till.

 

Mvh Roffe

 • Ge karma 4
 • Fint 2
http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment

Ok, tack för svaret. Iallafall skriver Svenskar i världen på sitt hemsida www.sviv.se / Förbättrade förutsättningar för utlandssvenska familjer i nya utlänningslagen daterat 30. juni 2021

Citat:

Arbetet med att inkludera utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken har varit en av våra mest prioriterade frågor senaste året. Att försörjningskravet nu är borta är en stor seger för alla utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare.

Riksdagen har nu antagit den nya utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli. Äntligen kan utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare, slippa det förödande försörjningskravet som även inkluderat ett bostadskrav. Svenskar i Världen har arbetat intensivt med att utlandssvenskarnas behov och situation ska återspeglas i den nya lagen.

Arbetet för att underlätta för svenskar som vill flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare påbörjades under 2018, och har sedan dess växlats upp. Här kommer en resumé över våra insatser.

 • Ge karma 3

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
1 timme sedan, skrev Amigo:

Arbetet med att inkludera utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken har varit en av våra mest prioriterade frågor senaste året. Att försörjningskravet nu är borta är en stor seger för alla utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare.

Det är en stor förlust för de svenska skattebetalarna skulle jag säga... 

 • Ge karma 3
 • Pannslag 3
 • Fint 3
Link to comment
6 minuter sedan, skrev falukorven:

Det är en stor förlust för de svenska skattebetalarna skulle jag säga... 

Falukorv är ännu större förlust för de svenska skattebetalarna!

 • Pannslag 1
 • Snurrigt 2
 • Haha 2

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
Posted (edited)

Jag skickade en fråga även till Migrations verket om ändringen. Synd att de inte inkluderar frågan i svaret när man ställer frågan via deras web formulär, pga sekretes. Men min fråga var ungefär som i inlägget ovan: Hur kommer försörjngskravet ändras vid första uppehällstillstånd UT för anknytintingspersonenes del?

 

Svaret som kom efter tre arbetsdagar:

Hej,

Tack för ditt mejl.

 

Försörjningskravet kommer i regel finnas kvar mycket så som det ser ut idag. Du kan hitta mer information om de nuvarande kraven för försörjning och bostad här:  https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/For-dig-som-ar-anhorig-i-Sverige.html

 

Det kan hända att smärre förändringar sker i beloppet, eftersom detta uppdateras varje år. För närvarande är det 8 287 kronor för två vuxna, och bostaden för samma konstellation är tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum.

 

Det kommer att finnas undantag från försörjningskravet och detta gäller då när personen i Sverige har medborgarskap i Sverige, EU/EES eller Schweiz och den som ska flytta till Sverige är en make/maka/sambo. Förhållandet måste också vara väletablerat.

 

Undantag från försörjningskravet får också göras om det finns andra särskilda skäl. Slutligen finns det fler undantag för kravet på försörjning, men dessa är inte nya och går att läsa om på länken ovan.

 

 

Med vänlig hälsning

Freja Wxxxxx

Nationella operativa avdelningen
Kontaktcenter
VÄXEL 0771 235 235

Edited by Amigo
 • Ge karma 1
 • Fint 1

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment

"Det kommer att finnas undantag från försörjningskravet och detta gäller då när personen i Sverige har medborgarskap i Sverige, EU/EES eller Schweiz och den som ska flytta till Sverige är en make/maka/sambo. Förhållandet måste också vara väletablerat."

 

Antar man kvalar in till att bli ett undantag, gifta sedan 2009 med två svenska medborgare på 5/9 år.

Frugan kan tänka sig flytta till Sverige men själv har jag ingen lust. 

 

/ SatanG 

 • Ge karma 2
 • Fint 2

"Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd." - Fredrik Reinfeld

Link to comment
On 2021-07-07 at 14:28, skrev SatanG:

"Det kommer att finnas undantag från försörjningskravet och detta gäller då när personen i Sverige har medborgarskap i Sverige, EU/EES eller Schweiz och den som ska flytta till Sverige är en make/maka/sambo. Förhållandet måste också vara väletablerat."

 

Antar man kvalar in till att bli ett undantag, gifta sedan 2009 med två svenska medborgare på 5/9 år.

Frugan kan tänka sig flytta till Sverige men själv har jag ingen lust. 

 

/ SatanG 

Nä fi satan för att flytta till Sverige, låt henne flytta dit i slutet av september så är hon tillbaka innan sommaren å sen behöver du aldrig diskutera Sverige flytt igen 😄

 • Ge karma 1
 • Skål 1
 • Fint 2
Link to comment
12 hours ago, LTD said:

Nä fi satan för att flytta till Sverige, låt henne flytta dit i slutet av september så är hon tillbaka innan sommaren å sen behöver du aldrig diskutera Sverige flytt igen 😄

Hehe skulle kunna tänka sig skrev jag.

Hon gillar att det är organiserat, rent, mindre korrumperat och tycker svenskar är vänliga. Själv tycker jag några månader om året i Europa kunde sitta gott i framtiden men inget i närtid.

 

/ SatanG

 • Ge karma 4

"Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd." - Fredrik Reinfeld

Link to comment

Undrar vad detta betyder???? Hoppas på ett skyndsamt handläggning iallafall. Få se hur många gånger jag måste överklaga på ett o samma sak?

 

I stort gick ärendet så här:

 

15 augusti 2020 lämnade in en ansökan om UT pga flytta till nån i Sverige.

15 feb 2021 fick vi avslag pga bostaden inte uppfyllde kraven som Migrationsverket har (hade)

05. mars 2021 lämnades in ett överklagan till förvaltningsrätten

18. maj 2021 kompletterates/lämndes in ett hyreskontrakt om bostad som uppfyller kraven.

09. juli 2021 började kontraktet gälla.

12. juli folkbokförde jag mig i nya adressen.

migri_return.JPG.121044f1e2a35754567221c83e78f05b.JPGmigri_return.JPG.121044f1e2a35754567221c83e78f05b.JPG

migri_return_fortsatt.jpg.ed43bbb45ad04e8eb7e6a58476844a1f.jpg

 • Ojojoj 2

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment

Tror ni verkligen att vi vanliga svenskar ska få en fördel om vi gifter oss med en motpart från ett annat land. Försörjningsplikten gäller självklart för oss. Vi kan inte gå direkt och kräva  bidrag från sociala. Det är skillnad på folk och folk

 • Fint 2
Link to comment
On 2021-07-14 at 14:50, skrev John Khonken:

Tror ni verkligen att vi vanliga svenskar ska få en fördel om vi gifter oss med en motpart från ett annat land. Försörjningsplikten gäller självklart för oss. Vi kan inte gå direkt och kräva  bidrag från sociala. Det är skillnad på folk och folk

Det står på Migrationsverkets hemsida redan att medborgare i Sverige , EU/EES-stat eller Schweiz omfattas av undantag gällande försörjningskrav. www.migrationsverket.se / Föränd­rade regler för famil­jeå­ter­för­e­ning Sidan är uppdaterat 15. juli 2021, ungefär i mitten av sidan

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment

Nu undrar vi hur lång tid det tar för Migrationsverket att fatta ett nytt beslut på vårat ärende, som Förvaltningsrätten har återförvisat till Migrationsverket. Och klart hoppas man att de inte finner nåt annat skäl för avslag, undrar bara hur många gånger man måste överklaga en o samma ärende?

--- bredband2.jpg.239d53301a19d75baffdea3af419eb7e.jpg det sämsta internet leverantören i Sverige!---

Link to comment
On 2021-07-16 at 10:22, skrev Amigo:

Nu undrar vi hur lång tid det tar för Migrationsverket att fatta ett nytt beslut på vårat ärende, som Förvaltningsrätten har återförvisat till Migrationsverket. Och klart hoppas man att de inte finner nåt annat skäl för avslag, undrar bara hur många gånger man måste överklaga en o samma ärende?

Ja de hänger väl ihop med hur många krav du inte uppfyller. Ser man till att uppfylla alla krav från första början slipper man nog överklaga i huvudtaget.

 • Ge karma 1

Hatar mytomaner och bidragsfuskare.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...