Jump to content
IGNORED

Ändrat administrativt förfarande för pappersansökningar


Recommended Posts

thaikonsult

Ändrat administrativt förfarande för pappersansökningar

DEN 28 APR 2021

Den 3 maj ändras förfarandet för dem som lämnar in en pappersansökan om att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige. Pappersansökningar kommer nu att hanteras på samma sätt som en ansökan i e-tjänsten (onlineapplikation). Det innebär att det inte längre blir någon intervju i samband med att pappersansökan lämnas in.

Ansökan skickas till Migrationsverket innan intervjun är klar

Ambassaden eller generalkonsulatet kommer endast att få ansökan, ansökningsavgiften och tillhörande handlingar och vidarebefordra den till Migrationsverket. När Migrationsverket har börjat behandla ditt ärende kommer den som ansöker om uppehållstillstånd att få en anmälan om att boka tid för en intervju på ambassaden eller konsulatet. I samband med besöket kommer den sökande också att fotograferas, lämna fingeravtryck och pass och andra originalhandlingar kommer att kontrolleras.

Det nya förfarandet gäller endast nya pappersansökningar

Den som redan har bokat tid för en intervju på en ambassad eller generalkonsulat före den 3 maj kommer att genomföra sin intervju under det bokade besöket. Detta gäller även om tiden för det bokade besöket är senare, dvs. 3 maj eller senare.

Ansök gärna via e-tjänsten

Om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige, lämna in din ansökan i e-tjänsten, kommer all information att tas emot av Migrationsverket direkt. Behandlingen kan sedan påbörjas snabbare eftersom ansökan inte behöver skickas till Sverige från ambassaden eller konsulatet.

För dig som inte kan ansöka i e-tjänsten (internetapplikation) är det möjligt att ge fullmakt till den person du flyttar till. Han eller hon kan sedan skicka in ansökan i e-tjänsten åt dig.

Särskilt med tanke på den ökande spridningen av covid-19 i Thailand rekommenderas starkt att alla ansökningar om uppehållstillstånd och arbetstillstånd lämnas in online via Migrationsverkets hemsida.

 

Mvh Roffe

  • Ge karma 4
  • Fint 2
http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...