Jump to content
IGNORERAD

Om bodelning m m


Advokat i Bangkok
 Dela

Recommended Posts

Jag tror säkert att rätt information redan lämnats i detta forum.

Frågor kring äktenskap med en thailändsk kvinna (eller man) regleras av Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Först kan man tänka på att makar eller blivande makar kan skriftligen avtala att en viss stats lag skall tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Det gäller om

avtalet avser lagen i en stat där någon av dem hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går m a o att bestämma att svensk eller thailändsk lag ska gälla. Har man inte skrivit avtal kommer lagen i det land man får sitt hemvist i efter äktenskapet att gälla. Men om man t e x flyttar till Thailand kommer thailändsk lag att gälla efter 2 år. Det kan ju i sådana fall vara lämpligt att avtala om att svensk lag ska gälla i alla fall.

Om vi nu tänker oss att svensk lag ska tillämpas vid skilsmässa eller dödsfall så ska det göras bodelning. Vid en bodelning skall makarnas samtliga tillgångar och skulder i Sverige och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Vid lottläggningen bör en make i första hand tilldelas egendom som tillhör honom eller henne utomlands. Finns det egendom i ett främmande land och kan det antas att bodelningen inte kommer att gälla i det landet, får bodelningen begränsas till att gälla en viss del av makarnas egendom. En sådan begränsning får dock inte göras, om någon av makarna med rimliga skäl motsätter sig det.

Alltså vi tar ett exempel där den thailändska hustrun har stora landegendomar i Thailand till ett värde av 20 miljoner Baht (ungefär 4 miljoner kr) och mannen har en förmögenhet i Sverige på 2 miljoner kronor. Skulder saknas. Rubbet tas in i bodelningen. Totalt värde = 6 miljoner SEK. Var och en tilldelas hälften. Schematiskt har mannen rätt till 3 miljoner kr, MEN eftersom han inte kan äga mark i Thailand så kan denna rätt inte realiseras. Han får därför nöja sig med sin egen egendom på 2 miljoner. Hustrun får hela sin egendom på sin lott. Hon får alltså enligt svensk rätt inte någonting från mannens tillgångar.

Oftast har ju inte frun så mycket tillgångar i Thailand så hennes bidrag till bodelningen torde väl då vara noll kr. I sådana fall får hon hälften av mannens tillgångar vid bodelningen.

Om bodelningen sker p g a mannens dödsfall och det finns särkullbarn ska ändå bodelningen göras innan särkullbarnen får ut sitt arv.

Om äktenskapsförord görs i Sverige gäller det i Sverige om det registrerats på sedvanlig sätt. Tveksamt dock om det skulle gälla i Thailand. Har inget svar just nu.

Det går m a o bra att skriva äktenskapsförord som bestämmer att makarnas tidigare egendom ska vara enskild. Denna egendom undantas då från bodelningen.

En bodelning kan jämkas enligt 12 kap äktenskapsbalken. Återkommer till detta.

Återkommer efter kommentarer.

Per

Ändrades av Advokat i Bangkok

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

 • Svar 41
 • Skapad
 • Senaste svaret

Mest aktiva i denna tråd

 • Advokat i Bangkok

  9

 • John Khonken

  6

 • Magrood

  4

 • Baa

  4

Mest aktiva i denna tråd

En fråga vid bodelning är hur behjälpliga thailändska myndigheter är vad gäller att fastställa exakt hur mycket tillgångar thaidamen har i Thailand? Jag tänker på land, hus, pengar på banken etc. Och även om de hjälper till kanske det inte är så lätt att få fram fullständiga uppgifter?

Tvivlar dock inte på att svenska myndigheter gör allt för att gräva fram motsvarande om mannen i Sverige ;-)

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för svaret. Jag kommer att skriva äktenskapsförord som jag skrev. Innan vi gifter oss i Thailand. Sedan kommer vi förhoppningsvis att leva i sverige under ett antal år. Då gifter vi också här och skriver samma papper. Lever vi sedan ihop skriver vi såklart inbördes testamente.

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag tror säkert att rätt information redan lämnats i detta forum.

Frågor kring äktenskap med en thailändsk kvinna (eller man) regleras av Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.

Först kan man tänka på att makar eller blivande makar kan skriftligen avtala att en viss stats lag skall tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Det gäller om

avtalet avser lagen i en stat där någon av dem hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går m a o att bestämma att svensk eller thailändsk lag ska gälla. Har man inte skrivit avtal kommer lagen i det land man får sitt hemvist i efter äktenskapet att gälla. Men om man t e x flyttar till Thailand kommer thailändsk lag att gälla efter 2 år. Det kan ju i sådana fall vara lämpligt att avtala om att svensk lag ska gälla i alla fall.

Om vi nu tänker oss att svensk lag ska tillämpas vid skilsmässa eller dödsfall så ska det göras bodelning. Vid en bodelning skall makarnas samtliga tillgångar och skulder i Sverige och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Vid lottläggningen bör en make i första hand tilldelas egendom som tillhör honom eller henne utomlands. Finns det egendom i ett främmande land och kan det antas att bodelningen inte kommer att gälla i det landet, får bodelningen begränsas till att gälla en viss del av makarnas egendom. En sådan begränsning får dock inte göras, om någon av makarna med rimliga skäl motsätter sig det.

Alltså vi tar ett exempel där den thailändska hustrun har stora landegendomar i Thailand till ett värde av 20 miljoner Baht (ungefär 4 miljoner kr) och mannen har en förmögenhet i Sverige på 2 miljoner kronor. Skulder saknas. Rubbet tas in i bodelningen. Totalt värde = 6 miljoner SEK. Var och en tilldelas hälften. Schematiskt har mannen rätt till 3 miljoner kr, MEN eftersom han inte kan äga mark i Thailand så kan denna rätt inte realiseras. Han får därför nöja sig med sin egen egendom på 2 miljoner. Hustrun får hela sin egendom på sin lott. Hon får alltså enligt svensk rätt inte någonting från mannens tillgångar.

Oftast har ju inte frun så mycket tillgångar i Thailand så hennes bidrag till bodelningen torde väl då vara noll kr. I sådana fall får hon hälften av mannens tillgångar vid bodelningen.

Om bodelningen sker p g a mannens dödsfall och det finns särkullbarn ska ändå bodelningen göras innan särkullbarnen får ut sitt arv.

Om äktenskapsförord görs i Sverige gäller det i Sverige om det registrerats på sedvanlig sätt. Tveksamt dock om det skulle gälla i Thailand. Har inget svar just nu.

Det går m a o bra att skriva äktenskapsförord som bestämmer att makarnas tidigare egendom ska vara enskild. Denna egendom undantas då från bodelningen.

En bodelning kan jämkas enligt 12 kap äktenskapsbalken. Återkommer till detta.

Återkommer efter kommentarer.

Per

Tack så mycket!

Hoppas du skriver mer om juridik.

Det känns lättare när någon kunnig skriver så vanliga människor kan förstå.

Mycket bra med exempel också. :wai:

Kan du thailändska också?

Jag bara undrar... med lite i baktanke. :crazy:

(I fall jag kan ställa frågor inom juridik inklusive jämförelse av det thailändska systemet.)

Mvh

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

En fråga vid bodelning är hur behjälpliga thailändska myndigheter är vad gäller att fastställa exakt hur mycket tillgångar thaidamen har i Thailand? Jag tänker på land, hus, pengar på banken etc. Och även om de hjälper till kanske det inte är så lätt att få fram fullständiga uppgifter?

Varför ska de göra det? Det ingår inte i deras arbetsuppgifter, antar jag.

Mvh

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för svaret. Jag kommer att skriva äktenskapsförord som jag skrev. Innan vi gifter oss i Thailand. Sedan kommer vi förhoppningsvis att leva i sverige under ett antal år. Då gifter vi också här och skriver samma papper. Lever vi sedan ihop skriver vi såklart inbördes testamente.

Hej John Khonken

Inte för att jag vill lägga mig i. Men du verkar sjyst och jag tror att ur tjejens synpunkt så är det sjyst mot henne om hon vet vad hon skriver på.

Mvh

Magrood

Ps. Jag känner inte tjejen personligt.

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Varför ska de göra det? Det ingår inte i deras arbetsuppgifter, antar jag.

Mvh

Magrood

Tack Magrood. Som bekant kan man ansöka om en bodelningsman vid tingsrätten om makarna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska värderas, vilka tillgångar som ska tas upp eller hur fördelningen ska ske e t c. Bodelningsmannen har rätt och skyldighet att utreda egendomen och sedan genomdriva en bodelning om han inte lyckas ena makarna. Troligen finns det samma sak i Thailand. Detta är en sak som en thaispråkig person lätt kan ta reda på genom att ringa till exempelvis thailändska ambassaden eller någon domstol i Thailand. Skulle vara intressant att veta.

Per

Ändrades av Advokat i Bangkok

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Varför ska de göra det? Det ingår inte i deras arbetsuppgifter, antar jag.

Mvh

Magrood

Tja, jag har inte påstått att de har någon skyldighet att hjälpa till. Undrade bara om de gör det när det är fråga om skarp skilsmässa.

Det är väl inte alltför svårt att föreställa sig scenariot att någon i relationen hävdar att de kort innan separation avyttrat alla tillgångar och gett bort pengarna till släkt och vänner? Då kan det ju vara bra om myndigheterna samarbetar lite vad gäller att fastställa vad som är sant.

Varför skulle myndigheterna hjälpa till? Om de nu gjort sig besväret att stifta lagar där det specificeras noggrant hur bodelning ska ske är det väl inte för mycket begärt att de då också bistår vid bodelning så att ingen part kan ljuga eller dölja något?

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Lite kort om jämkning vid bodelning. Mycket har redan sagts men inget som skingrar dunklets slöjor.

Det är riktigt att det finns en jämkningsregel vid kortvariga äktenskap... MEN...

... det är egentligen ingen regel utan ett slags riktmärke, ungefär dit man i det generella fallet borde komma OM jämkning ska ske.

Nu är det ingen obligatorisk regel att man jämkar vid bodelning vid kortvariga äktenskap, men man KAN göra det.

Jämkning kan således i vissa fall ske om äktenskapet varat mindre än 5 år, men vid beräkning av tiden ingår den tid man varit sambo dessförinnan. Så om man varit sambo i 10 år och sedan gifter sig blir det inte tal om jämkning enligt denna "regel".

Har man nu gift sig med sin thai-dam och sedan köper hus och bohag och i övrigt inte äger något annat så är det inte särskilt troligt att en bodelning skulle jämkas p g a "5-årsregeln". Och det beror på att gemensam bostad och gemensamt bohag betraktas som just GEMENSAMMA! Det känner vi även igen från sambo-reglerna.

Om den svenska mannen skulle ha en förmögenhet före äktenskapet med thai-damen som inte omvandlas till något GEMENSAMT så är det sannolikt att denna egendom jämkas vid kortvariga äktenskap. SÅ med andra ord kan man mycket väl tänka sig att en bodelning efter tre års äktenskap skulle resultera i att

svenska mannen får hälften av gemensam bostad och gemensamt bohag

thai-damen får andra hälften

svenska mannen får det mesta (2/5 + 1/2 av 3/5 = 7/10) av sin egen förmögenhet

thai-damen får 1/2 av 3/5 = 3/10 av mannens förmögenhet.

Varje äktenskap och bodelning har sina särdrag och det kan därför bli olika resultat i likartade fall. Dessutom är en bodelning resultatet av en förhandling så den starkare parten får oftast en bättre position. Det är inte rimligt att tro att en bodelningsman skulle anlitas vid normala bodelningar eftersom det kostar rätt mycket pengar att anlita sådan. Man får räkna med en kostnad på mellan 10.000 -30.000 kr vid en bodelning. Billigaste kostnaden när parterna är hyfsat enkla att förlika.

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack så mycket!

Hoppas du skriver mer om juridik.

Det känns lättare när någon kunnig skriver så vanliga människor kan förstå.

Mycket bra med exempel också. :wai:

Kan du thailändska också?

Jag bara undrar... med lite i baktanke. :crazy:

(I fall jag kan ställa frågor inom juridik inklusive jämförelse av det thailändska systemet.)

Mvh

Magrood

Det låter som en kul idè att vi jämför systemen lite. Fråga på du!

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

WOW...tror knappt mina ögon. En advokat som ställer upp med gratis rådgivning !!!!

clapping.gifjap.gif

Mvh Fritz...

Det är aldrig försent att ge upp.

Link to comment
Dela på andra sajter

:D men så är jag ingen vanlig advokat heller...

Nej, skämt åsido så tror jag nog att de flesta allmänpraktiserande advokater ställer upp med gratis rådgivning.

Naturligtvis i mån av tid.

Mitt intresse är också att bygga upp ett goodwill inom juridiken eftersom vi sannolikt flyttar permanent till Thailand inom snar framtid.

Jag håller på att bygga upp en hemsida med service till svenskar i Thailand. Återkommer med det!

Samtidigt har jag varit medlem i detta forum och tidigare Thaitjejer så länge att jag troligen bör betraktas som "gammal räv".

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för svaret. Jag kommer att skriva äktenskapsförord som jag skrev. Innan vi gifter oss i Thailand. Sedan kommer vi förhoppningsvis att leva i sverige under ett antal år. Då gifter vi också här och skriver samma papper. Lever vi sedan ihop skriver vi såklart inbördes testamente.

Tjena Johnne...

Inte för att jag har med det att göra, men när Du och gumman är klara med alla papper i BKK angående erat giftemål så är det bara att skicka papiren till Skattemyndigheten så är Ni lagligt äktenskapsregistrerade (gifta) i Sverige också.

Sen kan det ju vara kul med bröllopsfest också, se till att den blir mellan 6/6 o 25/8 bara.

Baa (som för en gångs skull vet och inte gissar)

Vinter och snö gör sig bäst på vykort.

 

Nackdelen med alkohol är att det får människan att förväxla ord med tankar!

Link to comment
Dela på andra sajter

Magrood

Jag skulle ALDRIG BLÅSA min tilltänkta fru. Finns inte. Däremot vill jag försäkra mig att vi stannar hos varandra. Stannar vi hos varandra tills jag dör.Så får hon allt i alla fall. Jag kommer såklart att förklara allt för henne. Sedan är det såklart upp till henne om hon vill skriva på eller inte. Jag tvingar ingen. Kommer också att skriva testamente som garanterar henne friheten. Men den som ärver blir ju våran Maria. Så det löser sig.

Link to comment
Dela på andra sajter

Baa

För dig finns en hake. Jag förväntar mig att du har sällskap av din sköna fru. På något sätt ska vi lösa det. Jag inväntar med glädje tidpunkten för fest.

Så Baa vi håller alla tummarna

Link to comment
Dela på andra sajter

Guest Toprunner

Enligt min åsikt finns det bara ett sätt att säkerställa en rättvis egendomsfördelning i Thailand. Den innebär en minutiös minering med C4 av all fast egendom. I händelse av orättvis bodelning justeras detta lätt med hjälp " av-ett-tryck-på-knappen" :suicide:

Link to comment
Dela på andra sajter

Mycket bra och viktig tråd!

Jag har en fråga till Advokaten.

Tänk dig följande scenario

- Vi gifter oss i Sverige

- Vi skriver äktenskapsförord i Sverige, allt mitt är mitt allt hennes är hennes också i framtiden

- Vi gifter oss i Thailand

- Vi skaffar gemensamma barn

- Vi köper hus i Thailand gemensamt, alltså vi betalar hälften var, pga av Thailändsk lag så skrivs hela egendomen på henne

- Vi flyttar till Thailand och bor där 3 år

- Vi skiljer oss i Thailand

Hur skall papperna vara i Thailand för att jag skall ha rätt till halva egendomen?? :rtfm:

(Om vi nu leker med tanken att hon inte ger mig den frivilligt alltså :whistle: )

/ Joe

In Asia you live and you die. In Farangland you expect to live one day, then you die without having lived.

Link to comment
Dela på andra sajter

Mycket bra och viktig tråd!

Jag har en fråga till Advokaten.

Tänk dig följande scenario

- Vi gifter oss i Sverige

- Vi skriver äktenskapsförord i Sverige, allt mitt är mitt allt hennes är hennes också i framtiden

- Vi gifter oss i Thailand

- Vi skaffar gemensamma barn

- Vi köper hus i Thailand gemensamt, alltså vi betalar hälften var, pga av Thailändsk lag så skrivs hela egendomen på henne

- Vi flyttar till Thailand och bor där 3 år

- Vi skiljer oss i Thailand

Hur skall papperna vara i Thailand för att jag skall ha rätt till halva egendomen?? rtfm.gif

(Om vi nu leker med tanken att hon inte ger mig den frivilligt alltså whistle.gif )

/ Joe

Normally, under Thai law, any property that either had at the time before marriage otherwise referred to as personal property, remains with that party even though without a Thai prenuptial agreement. Any properties that both parties accrued after marriage, which is termed, “conjugal property” will be shared on an equal basis upon divorce. The actual rules are naturally more complex and Thai courts will usually divide the property in accordance with the law as well as individual circumstances. It is highly recommended that you have a prenuptial agreement drafted before you decide to marry as this maybe useful in protecting your personal property as mentioned above.

http://www.siam-legal.com/legal_services/Thailand-divorce.php?gclid=COC81qXZm54CFQaF3godGUi0kg

jap.gif

ไม่ระบุชื่อ

Link to comment
Dela på andra sajter

Bra fråga och länk! Jag ska återkomma med ett svar från svenskt perspektiv.

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Bra fråga och länk! Jag ska återkomma med ett svar från svenskt perspektiv.

Per

har en fråga jag håller på bygga hus i Thailand på min frus mark huset är 90 prosent klart men nu ska vi skiljas snart men nu säger min fru att sin mamma och pappa äger marken och jag som har skickat pengar i 2 års tid för hus bygget jag har fått bilder skickade nästan varje månad kommer jag att förlora min del av huset eller kan huset värderas på plats och tas med i bodelningen eller räknas alla pengar jag har skickat vore tacksam om jag fick svar av advokaten

Link to comment
Dela på andra sajter

Finns det någon som kan tänkas köpa huset?

Annars finns det garanterat inte en bath att hämta.

Vad än lagen säger så är det praktiken som gäller.

Baa

Vinter och snö gör sig bäst på vykort.

 

Nackdelen med alkohol är att det får människan att förväxla ord med tankar!

Link to comment
Dela på andra sajter

det låter inte bra som jag har fattat kan man inte äga mark men huset för vi har ju byggt det gemensamt och är gifta sverge det är bara vänta på svar från advokaten och hoppas på det bästa men jag tror inte hon vill lura mig

Link to comment
Dela på andra sajter

har en fråga jag håller på bygga hus i Thailand på min frus mark huset är 90 prosent klart men nu ska vi skiljas snart men nu säger min fru att sin mamma och pappa äger marken och jag som har skickat pengar i 2 års tid för hus bygget jag har fått bilder skickade nästan varje månad kommer jag att förlora min del av huset eller kan huset värderas på plats och tas med i bodelningen eller räknas alla pengar jag har skickat vore tacksam om jag fick svar av advokaten

Om ni bor i Sverige så ska svensk lag tillämpas på ev bodelning. Du ska självklart i sådana fall hävda att din fru äger huset (även om föräldrarna äger marken). Värdet av huset läggs då på din frus lott i bodelningen. Kan ni inte komma överens om värdet ska en svensk bodelningsman i sista hand bestämma värdet. Om jag var bodelningsman skulle jag sannolikt undersöka marknaden så gott det går och göra en uppskattning av värdet. Det skulle nog bli ett ganska lågt värde. Värdet skulle jag också ställa i relation till hur mycket du har skickat dit för att bygga huset. Sen kan ju frun hävda att huset tillhör hennes föräldrar men det får hon i sådana fall bevisa. Kan hon bevisa detta ligger du risigt till. Om det visar sig att du blivit lurad av henne torde det finnas grund för jämkning till din fördel med ett belopp motsvarande husets värde. Men om detta skulle vara enda egendom ni har av värde så blir det nog svårt att få ut några pengar rent konkret även om du tilldelas hälften av värdet vid bodelningen.

Jag kan inte den thailändska lagstiftningen inom detta område utan kan endast ge ett svenskt perspektiv på frågan.

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det handlar nog inte så mycket om att lura, men finns det något värde, mer än att kunna bo, i ett hus ute på landet?

Jag kan inte tänka mig en vettig värdering typ Sverige utan det är nog bara att bita i sura äpplet. Huset går ju liksom inte att flytta.

Nu kan jag ju inte Era ekonomiska förehavanden, men alla (om det inte gäller avyttringsbara hus) som jag har råkat på i Din situation har helt enkelt inget fått i retur.

Baa (även jag)

Vinter och snö gör sig bäst på vykort.

 

Nackdelen med alkohol är att det får människan att förväxla ord med tankar!

Link to comment
Dela på andra sajter

Mycket bra och viktig tråd!

Jag har en fråga till Advokaten.

Tänk dig följande scenario

- Vi gifter oss i Sverige

- Vi skriver äktenskapsförord i Sverige, allt mitt är mitt allt hennes är hennes också i framtiden

- Vi gifter oss i Thailand

- Vi skaffar gemensamma barn

- Vi köper hus i Thailand gemensamt, alltså vi betalar hälften var, pga av Thailändsk lag så skrivs hela egendomen på henne

- Vi flyttar till Thailand och bor där 3 år

- Vi skiljer oss i Thailand

Hur skall papperna vara i Thailand för att jag skall ha rätt till halva egendomen?? :rtfm:

(Om vi nu leker med tanken att hon inte ger mig den frivilligt alltså :whistle: )

/ Joe

Alltså om ni har bott i Thailand i tre år så ska thailändsk lag gälla vid en bodelning. Jag kan inte thailändsk lag utan måste i min tur anlita thailändsk advokat för att få rätt information. Det går ju inte att chansa i den här branschen.

Det bästa är att ni skriver ett avtal att svensk lag ska gälla på era förmögenhetsförhållanden e t c. Enligt svensk lag kan man tänka sig att du skulle hävda att du har en dold samäganderätt till den egendom som är skriven på henne i Thailand. Det kan du garanterat INTE göra i Thailand eftersom du överhuvudtaget inte KAN äga fast egendom. Man kan t o m tänka sig att thailändska myndigheter ogiltigförklarar förvärvet om det skulle visa sig att pengarna för köpet kommer från dig.

Per

Advokat med intresse och erfarenhet av Thailand!

Fri rådgivning utan kommersiellt intresse.

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
 Dela

×
×
×
 • Skapa ny...