Jump to content
IGNORERAD

Oegentligheterna vid Suvarnabhumi flygplats....fortsätter..


lars60

Recommended Posts

Enligt den här artikeln i Bangkok Post..605 ingripanden hitintills.

http://www.bangkokpost.com/news/local/23331/crackdown-fails-to-stop-airport-gangs

Crackdown fails to stop airport gangs

ILLEGAL OPERATORS DEFY AUTHORITIES

Despite the government's recent campaign to keep the international gateway to Thailand clear of thugs and cheats, it seems to be business as usual for illegal taxi operators and tour guides at Suvarnabhumi airport.

The Airports of Thailand (AoT) Plc recently reported to the cabinet that more than 600 people had been caught at the airport in the past two months for various offences.

In the past two months, 395 unlicensed taxi drivers and 210 illegal tour guides who exploited travellers at Suvarnabhumi airport have been arrested after a campaign was launched to crack down on crime at the airport, the AoT reported to cabinet last week.

However, airport authorities with a trained eye still see unauthorised taxi operators and tour guides preying on victims, but claim they get intimidated when they approach these people, who then claim they have connections in high places.

"Often these people claim they know AoT executives to scare away authorities and keep their businesses going. Some just say bluntly that they need money to pass on to their bosses, which is understood to mean AoT executives," said one inside source.

The source added that there are more than 20 powerful groups operating in the airport which come under the command of major gangs - Kamnan Samruay, Boonruang Srisang, Sak Pakphanang and Pirap.

The Kamnan Samruay camp used to operate at Don Mueang airport, where they provided underground foreign exchange services.

At the new airport, the gang has extended its business to cover ticketing and illegal taxi and tour guide services. It also collects "protection fees" from smaller gangs.

The Boonruang Srisang gang also runs an illegal taxi and tour guide service network. It has a small number of members and is independent.

The Sak Pakphanang gang is a break-away from the Boonruang Srisang gang, while the Pirap group is believed to have strong connections as its leader has the same last name as an AoT executive.

There are also two prominent groups known as the Pattaya Mafia gang and the Phuyai Daeng gang. The Pattaya Mafia gang, whose leaders are known as Steve and Montri and who are neatly dressed and can easily pass as passengers, is stationed on the fourth floor of the passenger terminal. The Phuyai Daeng gang, with good connections with influential figures in Samut Prakan, works more like a lobbyist for fraudsters who want to gain entry to the airport.

According to the source, unauthorised tour guides are engaged in various scams ranging from providing transportation and accommodation to selling air tickets. "Some even 'steal' the tourists from the TAT [Tourism Authority of Thailand] information counter. They feed the tourists information and then press on with hard sales," said the source.

The illegal tour guides hang around the arrivals hall and approach foreign passengers. They introduce themselves as airport workers and lead tourists to illegal taxi queues when a deal is made."They are scattered on every floor in the terminal and stay among passengers and officials. It is hard to pick them out from the crowd because they are well dressed," the source said, adding the gangs have carved the airport into zones.

AoT president Serirat Prasutanond conceded that there are some criminal gangs operating in the airport, but said the AoT has stepped up efforts to crack down on unlicensed taxi drivers and tour guides.

One measure has been to transfer some officials who were thought to be involved with the gangs. A reshuffle of officials will be made this month, he said. Mr Serirat said the AoT will spend 15 million baht starting on Oct 1 to try and end the illegal operations.

Vi har det iaf ganska bra!

Link to comment
Dela på andra sajter

Oj så mycket utrikisk text, ger mig in i debatten när folk börjat tjafsa och jag fattar vad det handlar om :P

member of svampen's fan-club :yes:

Link to comment
Dela på andra sajter

Varsågod!!rtfm.gif

Crackdown inte stoppa flygplats gäng

Illegala aktörer UTMANA MYNDIGHETER

Trots regeringens senaste kampanj för att hålla internationella porten till Thailand klara av ligister och fusk, verkar det vara business as usual för illegal taxi och reseguider på Suvarnabhumi flygplats.

Airports of Thailand (AOT) Plc nyligen rapporterat till kabinettet att över 600 människor hade gripits på flygplatsen i de senaste två månaderna för olika brott.

Under de senaste två månaderna har 395 olicensierade taxichaufförer och 210 olagliga guider som utnyttjas resenärer vid Suvarnabhumi flygplats gripits efter en kampanj som lanserades för att slå ned på brottsligheten på flygplatsen, rapporterade AoT till skåp förra veckan.

Men flygplatsen myndigheter med ett tränat öga ser fortfarande otillåtet taxi och reseguider jagar på offren, men påstår att de blir avskräckta när de närmar sig dessa människor, som sedan påstår att de har kontakter på hög nivå.

"Ofta är dessa människor påstår att de vet AoT befattningshavare att skrämma bort myndigheter och hålla företagen igång. Vissa bara säga rent ut att de behöver pengar för att förmedla till sina chefer, som menas AoT befattningshavare, sade en källa inne.

Källan tillägger att det finns fler än 20 mäktiga grupper som verkar på flygplatsen som kommer under ledning av stora gäng - Kamnan Samruay, Boonruang Srisang, Sak Pakphanang och Pirap.

Den Kamnan Samruay lägret för att arbeta på Don Mueang flygplats, där de gav underjordiska valutaväxlingstjänster.

Vid den nya flygplatsen, har gänget utvidgade sin verksamhet till att omfatta biljettförsäljning och illegal taxi och färdledare. Den samlar också "skydd avgifter" från mindre ligor.

Den Boonruang Srisang gänget driver också en olaglig taxi och färdledare servicenät. Den har ett litet antal medlemmar och är oberoende.

Den Sak Pakphanang gänget är en utbrytning från Boonruang Srisang gänget, medan Pirap Gruppen tros ha starka band till sin ledare har samma efternamn som en AoT verkställande.

Det finns också två framstående grupper kallas Pattaya maffian gänget och Phuyai Daeng gänget. Pattaya Mafia gang, vars ledare är känd som Steve och Montri och som är prydligt klädda och kan lätt passera som passagerare, är stationerade på fjärde våningen i passagerarterminalen. Den Phuyai Daeng gang, med goda förbindelser med inflytelserika personer i Samut Prakan, fungerar mer som en lobbyist för bedragare som vill få tillträde till flygplatsen.

Enligt källan är otillåtet reseguider bedriver olika former av lurendrejeri allt från att tillhandahålla transport och logi till att sälja flygbiljetter. "Somliga" stjäla "av turister från TAT [Tourism Authority of Thailand] information counter. De livnär sig på turisterna information och tryck sedan på med hårda försäljning, säger källan.

Den illegala reseguider hänga runt ankomsthallen och förhållningssätt utländska passagerare. De presentera sig som flygplatsen arbetstagare och leda turister till illegal taxi köer när en affär görs. "De är utspridda på varje våning i terminalen och bo bland passagerare och tjänstemän. Det är svårt att plocka ut dem från mängden eftersom de är väl klädd, "källan och tillade att gängen har skurit flygplatsen i zoner.

AoT president Serirat Prasutanond medgav att det finns kriminella gäng som verkar på flygplatsen, men sade att AoT har ökat sina ansträngningar att slå ner på olicensierade taxichaufförer och reseguider.

En åtgärd har varit att överföra vissa tjänstemän som tros vara inblandade i gäng. En omfördelning av tjänstemän kommer att göras denna månad, sade han. Herr Serirat sade AoT kommer att spendera 15 miljoner baht börjar den 1 oktober för att försöka avsluta den olagliga verksamheten.

“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience"

Link to comment
Dela på andra sajter

När man läser detta slås man över hur lika det är italienska Camorrans metoder;

Innästlad i varje samhällsskikt, alla är rädda då man ej vet vem man kanske trampar på tårna.

Tidningar kan skriva med namn på gängen och förmodligen namge medlemmar, men de sk myndigheterna kan inget göra...

Ännu en spik i turistthailands kista.....

/hakancnx

Link to comment
Dela på andra sajter

I vanliga fall brukar man säga att all reklam är bra reklam men detta är definitivt ingen bra reklam för Thailand.

Hur trovärdigt är det när myndigheten säger att de ska göra något åt vad som händer på flygplatsen i BKK när dom själva är inblandade i det som händer där.

Allt som står skrivet är sant utom i de fall du råkar känna till saken.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...