Jump to content
IGNORERAD

Vad är ett geni?


stefan5300
 Dela

Recommended Posts

Har ju varit lite skriverier om Avicii var ett geni eller inte, jag tycker inte de.

Här är en uppgift för de intresserade att räkna hur många gula ärtor det finns i glasburken som är 85 mm i diameter och 75 mm hög.

 

På en bussresa som en kompis var med på fick resenärerna vara med i en tävling om att gissa hur många ärtor det var i en glasburk,  kompisen som är rätt så smart och bra skolad tog fram en miniräknare och räknade, han vann tävlingen galant med att räkna rätt på exakt hur många ärtor det var i burken, det tycker jag är genialiskt.

 

Så var så goda att räkna på så får vi se om det finns något geni på forumet, ni kan få ha fel på plus/minus 3 ärtor.

IMG_2207.JPG.2b0068c36c4987a53d9a9515cbcfa026.JPGIMG_2206.JPG.62cc7178f0e25e5625913c320e264e63.JPG

 

 • Ge karma 3
 • Haha 1

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

Inte för att förstöra tråden, men enligt mig är lärbar kunskap inte relaterat till genialitet.

 

Gissar för övrigt på 689 runda grejor i burken.

 • Ge karma 9
Link to comment
Dela på andra sajter

Svenska akademiens ordbok säger så här:

 

Publicerad 1928  Lämna synpunkter

GENI feni4, sbst.1, n. ((†) m. l. r. Nordberg C12 1: 12 (i handl. fr. 1690; i bet. 3),Nordenflycht QT 1746—47, s. 141 (i bet. 1)); best. -et, äv. -t; pl. -er.

Ordformer

Etymologi

1) (†) genius (se d. o. 1 o. 1 b). Nordenflycht QT 1746—47, s. 141. Innerst i Sanctuairen (står)Sverges Geni, lutande mot en Trofé. JGOxenstierna 1: 306 (1793, 1805). Leopold 3: 487 (1794, 1816). Pfeiffer (1837).

2) (†) naturlig sinnesart, (individuell) läggning, natur, kynne, karaktär; äv. i överförd anv., i sht i fråga om språk; jfr GENIUS 2. Både hvad ortograph(i)en som ock hvad språkets genie angår. ANicander (1742) hos Hernlund Laurel 5. (Han) hade .. att genom discourser underrätta sig om (ministern) Chetardies genie, sinnelag och caracter. HSH 6: 322 (c. 1750). Tegnér (WB) 2: 431 (1813).

3) medfödd andlig (intellektuell) begåvning l. fallenhet, ingenium; äv. i förb. med prep. för: begåvning l. fallenhet l. sinne för (ngt); numera bl. i ssgr, med mer l. mindre starkt framträdande bibet. av 5. Många wettenskaper .., hwilka hwar och en fordra sin särskildta Genie. Nordberg C12 1: 12 (i handl. fr. 1690). Intet allas genie är at begripa sådanne affairer. 2RARP I. 1: 89 (1719). (Han) äger et försvarligt genie. VDAkt. 1791, nr 117. Geni för affärer. Meurman (1846). jfrAFFÄRS-, FÖD-GENI m. fl. — Anm. För äldre tiders vidkommande är det ofta omöjligt att avgöra, om bet. 3 l. bet. 5 föreligger.

4) [jfr lat. ingenium i motsv. anv.] (†) i överförd anv. av (2 o.) 3.

a) om person som äger l. antages äga studiebegåvning. The unga genierne (dvs. skolgossarna i Visingsö gymnasium och skola). VDAkt. 1749, nr 371.

b) infall, kvickhet o. d. (MBMalmstedts) eldfängda genier, listiga konster och sneda kalumnier. Warburg Lenngren 17 (cit. fr. 1770; uppl. 1917).

5) utomordentlig o. självständig (originell) andlig begåvning (ofta begränsad till ngt visst område inom den sköna konsten l. inom vetenskapen l. till ngn viss praktisk värksamhet), snille; ofta motsatt: talang; särsk. estet. o. filos. om den högsta graden av andlig begåvning, i allm. förbunden med skapande l. produktiv förmåga o. oftast uppfattad ss. av helt annan art än den vanliga begåvningen; skapande snille; äv. i inskränktare anv.: (skapande) diktar- l. konstnärsbegåvning. Män af genie. Leopold 3: 401 (1794, 1816). Geniet (måste) vara det, att med kjänslor och aning något nära se vissa saker förut inan man lärt lära dem. CAEhrensvärd Brev 2: 35 (1795). Tuderus Kiesewetter 113 (1806). Genom sitt öfverlägsna geni ledde Höpken rådslagen efter sin mening. Odhner G3 1: 349 (1885); jfr 3. Bergh LittKrit. 41 (1916).Ett arbete, som verkligen vittnar om geni. Östergren (1924). — jfr AFFÄRS-, FINANS-, KONSTNÄRS-, SPRÅK-GENI m. fl.

6) [överförd anv. av 5] person med geni (se 5), snille; ofta filos. o. estet.; jfr GENIUS 3.Han betraktades som ett matematiskt geni. Thorild Bref 149 (1787). Jag har personligen aldrig känt någon så genialisk natur (som Brinkman), ehuru större Genier. Tegnér (WB) 4: 302 (1823). (Tegnér) var säkerligen ett af de mest glänsande genier, som någonsin verkat inom konstens verld. Sturzen-Becker 1: 50 (1861). Lagerlöf Troll 2: 15 (1921). jfr AFFÄRS-, FINANS-, KRAFT-, SPRÅK-GENI m. fl. — särsk. (tillf., vard.) med försvagad bet. Min hustru är ett litet geni att laga mat. Lundegård Tannh. 1: 75 (1895).

Ssgr: (3, 5) GENI-KNÖL. (vard.) eg. om pannknölarna, sedan gammalt ansedda ss. kännetecknande intellektuell begåvning [jfr ThBartholinus Anat. 478 (1651)]; numera nästan bl. bildl. i uttr. gnugga geniknölarna, anstränga sin intelligens. AB 1890, nr 18, s. 3. 2NF 8: 1358 (1908). —

(6) -MORAL. litteraturhist. om den friare moral som enligt romantikerna gällde bl. för geniet. Den romantiska genimoralen. Nilsson SvRom. 216 (1916). —

(5) -STRECK. [efter t. geniestreich l. d. genistreg] (numera bl. ss. danism) originellt (o. kvickt) tilltag, påhitt, spratt; ofta ironiskt. Sådana genie-strek, som det att .. skrifva bref i andras namn, m. m. böra med största sorgfällighet hållas hemliga. Polyfem II. 39: 4 (1810). Tegnér (WB) 7: 316 (1832).Följetongen är en uppfinning, som vår senaste tid hittat på bredvid sina många andra genistreck. Snällp. 1848, nr 1, s. 2. Wieselgren Bild. 204 (1882, 1889). Böök 4Sekl. 30 (1928).

 

 

https://www.saob.se/artikel/?unik=G_0221-0018.NvjV&pz=3

 • Ge karma 2

mvh ragson - din bästaste vän.
Min musiksida finns HÄR!

Link to comment
Dela på andra sajter

31 minuter sedan, skrev Surin P3:

Inte för att förstöra tråden, men enligt mig är lärbar kunskap inte relaterat till genialitet.

 

Gissar för övrigt på 689 runda grejor i burken.

Fel

1 minut sedan, skrev ragson:

Svenska akademiens ordbok säger så här:

 

Publicerad 1928  Lämna synpunkter

GENI feni4, sbst.1, n. ((†) m. l. r. Nordberg C12 1: 12 (i handl. fr. 1690; i bet. 3),Nordenflycht QT 1746—47, s. 141 (i bet. 1)); best. -et, äv. -t; pl. -er.

Ordformer

Etymologi

1) (†) genius (se d. o. 1 o. 1 b). Nordenflycht QT 1746—47, s. 141. Innerst i Sanctuairen (står)Sverges Geni, lutande mot en Trofé. JGOxenstierna 1: 306 (1793, 1805). Leopold 3: 487 (1794, 1816). Pfeiffer (1837).

2) (†) naturlig sinnesart, (individuell) läggning, natur, kynne, karaktär; äv. i överförd anv., i sht i fråga om språk; jfr GENIUS 2. Både hvad ortograph(i)en som ock hvad språkets genie angår. ANicander (1742) hos Hernlund Laurel 5. (Han) hade .. att genom discourser underrätta sig om (ministern) Chetardies genie, sinnelag och caracter. HSH 6: 322 (c. 1750). Tegnér (WB) 2: 431 (1813).

3) medfödd andlig (intellektuell) begåvning l. fallenhet, ingenium; äv. i förb. med prep. för: begåvning l. fallenhet l. sinne för (ngt); numera bl. i ssgr, med mer l. mindre starkt framträdande bibet. av 5. Många wettenskaper .., hwilka hwar och en fordra sin särskildta Genie. Nordberg C12 1: 12 (i handl. fr. 1690). Intet allas genie är at begripa sådanne affairer. 2RARP I. 1: 89 (1719). (Han) äger et försvarligt genie. VDAkt. 1791, nr 117. Geni för affärer. Meurman (1846). jfrAFFÄRS-, FÖD-GENI m. fl. — Anm. För äldre tiders vidkommande är det ofta omöjligt att avgöra, om bet. 3 l. bet. 5 föreligger.

4) [jfr lat. ingenium i motsv. anv.] (†) i överförd anv. av (2 o.) 3.

a) om person som äger l. antages äga studiebegåvning. The unga genierne (dvs. skolgossarna i Visingsö gymnasium och skola). VDAkt. 1749, nr 371.

b) infall, kvickhet o. d. (MBMalmstedts) eldfängda genier, listiga konster och sneda kalumnier. Warburg Lenngren 17 (cit. fr. 1770; uppl. 1917).

5) utomordentlig o. självständig (originell) andlig begåvning (ofta begränsad till ngt visst område inom den sköna konsten l. inom vetenskapen l. till ngn viss praktisk värksamhet), snille; ofta motsatt: talang; särsk. estet. o. filos. om den högsta graden av andlig begåvning, i allm. förbunden med skapande l. produktiv förmåga o. oftast uppfattad ss. av helt annan art än den vanliga begåvningen; skapande snille; äv. i inskränktare anv.: (skapande) diktar- l. konstnärsbegåvning. Män af genie. Leopold 3: 401 (1794, 1816). Geniet (måste) vara det, att med kjänslor och aning något nära se vissa saker förut inan man lärt lära dem. CAEhrensvärd Brev 2: 35 (1795). Tuderus Kiesewetter 113 (1806). Genom sitt öfverlägsna geni ledde Höpken rådslagen efter sin mening. Odhner G3 1: 349 (1885); jfr 3. Bergh LittKrit. 41 (1916).Ett arbete, som verkligen vittnar om geni. Östergren (1924). — jfr AFFÄRS-, FINANS-, KONSTNÄRS-, SPRÅK-GENI m. fl.

6) [överförd anv. av 5] person med geni (se 5), snille; ofta filos. o. estet.; jfr GENIUS 3.Han betraktades som ett matematiskt geni. Thorild Bref 149 (1787). Jag har personligen aldrig känt någon så genialisk natur (som Brinkman), ehuru större Genier. Tegnér (WB) 4: 302 (1823). (Tegnér) var säkerligen ett af de mest glänsande genier, som någonsin verkat inom konstens verld. Sturzen-Becker 1: 50 (1861). Lagerlöf Troll 2: 15 (1921). jfr AFFÄRS-, FINANS-, KRAFT-, SPRÅK-GENI m. fl. — särsk. (tillf., vard.) med försvagad bet. Min hustru är ett litet geni att laga mat. Lundegård Tannh. 1: 75 (1895).

Ssgr: (3, 5) GENI-KNÖL. (vard.) eg. om pannknölarna, sedan gammalt ansedda ss. kännetecknande intellektuell begåvning [jfr ThBartholinus Anat. 478 (1651)]; numera nästan bl. bildl. i uttr. gnugga geniknölarna, anstränga sin intelligens. AB 1890, nr 18, s. 3. 2NF 8: 1358 (1908). —

(6) -MORAL. litteraturhist. om den friare moral som enligt romantikerna gällde bl. för geniet. Den romantiska genimoralen. Nilsson SvRom. 216 (1916). —

(5) -STRECK. [efter t. geniestreich l. d. genistreg] (numera bl. ss. danism) originellt (o. kvickt) tilltag, påhitt, spratt; ofta ironiskt. Sådana genie-strek, som det att .. skrifva bref i andras namn, m. m. böra med största sorgfällighet hållas hemliga. Polyfem II. 39: 4 (1810). Tegnér (WB) 7: 316 (1832).Följetongen är en uppfinning, som vår senaste tid hittat på bredvid sina många andra genistreck. Snällp. 1848, nr 1, s. 2. Wieselgren Bild. 204 (1882, 1889). Böök 4Sekl. 30 (1928).

 

 

https://www.saob.se/artikel/?unik=G_0221-0018.NvjV&pz=3

Fel

 • Haha 2

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

5 minuter sedan, skrev Surin P3:

494

 

Om det inte är rätt, så lägger jag ner denna geniala gissningslek.

Fel.

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

1 timme sedan, skrev stefan5300:

Har ju varit lite skriverier om Avicii var ett geni eller inte, jag tycker inte de.

Här är en uppgift för de intresserade att räkna hur många gula ärtor det finns i glasburken som är 85 mm i diameter och 75 mm hög.

 

På en bussresa som en kompis var med på fick resenärerna vara med i en tävling om att gissa hur många ärtor det var i en glasburk,  kompisen som är rätt så smart och bra skolad tog fram en miniräknare och räknade, han vann tävlingen galant med att räkna rätt på exakt hur många ärtor det var i burken, det tycker jag är genialiskt.

 

Så var så goda att räkna på så får vi se om det finns något geni på forumet, ni kan få ha fel på plus/minus 3 ärtor.

IMG_2207.JPG.2b0068c36c4987a53d9a9515cbcfa026.JPGIMG_2206.JPG.62cc7178f0e25e5625913c320e264e63.JPG

 

Inga. Noll. Du orkade inte räkna dom.

Link to comment
Dela på andra sajter

1 minut sedan, skrev Stoneys:

Glasburken är smalare uppe vid gängerna, den är inte helt tub formad. 

Fel, det är ju bara att mäta för det finns ju bild, ni vet ju inte hur tjockt glaset är heller.

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

1 minut sedan, skrev HuaHindinnge:

Inga. Noll. Du orkade inte räkna dom.

Fel, det finns mycket tid till att göra oviktiga saker i obygden

 • Tråkigt 1
 • Haha 2

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

2 timmar sedan, skrev andrejsdenruskige:

 

Då frågan inte är ställd av ett geni, så kan vi andra genier inte svara på den rent matematiskt. Vi saknar vissa parametrar och vågar även påstå att din kompis hade en del tur då han prickade in exakt antal ärtor, då packningsgraden inte kommer att vara helt 100%-ig.

Burken på bilden har ju dessutom en hals, så om någon prickar in med plus/minus 3 ärtor, så är det mycket tur involverat.

En viktig parameter är storleken på ärtorna, vilket vi inte heller har.

 

Ja, en sådan fråga bör således ställas av en man som förstår sig på burkar och ärtor.

 

Då burken är formad som ett rör så kan Janne_h vara behjälplig ;) Han tar genast reda på om det ska räknas i tum 

 

Jag gissar att denna tråd har uppkommit p.g.a Avicii tråden.

För att utse ett geni, så bör man kanske själv veta vad man pratar om. Själv är jag inget hängivet fan av Avicii's musik eller den genren över lag, så jag har lite svårt för att avgöra om han var ett geni.

Duktig på sitt var han åtminstone.

Fel.

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

1 minut sedan, skrev andrejsdenruskige:

 


Ja, det är det minsta man kan säga om trådstarten.

 

Fel.

BTT-IDOL OCH BITTERFITTA.

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag har nog träffat några enstaka genier. Har jobbat i It-branschen mer än 35 år  och mött många speciella människor.

Glömmer aldrig Gunnar Barbo han var speciell och snudd på geni men totalt osocial. Han kunde det mesta och det han inte kunde löste han.

 

Det du BOA och BTT där ligger ni i lä.

 • Ge karma 1
 • Haha 1

Nissehult_13

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag har nog träffat några enstaka genier. Har jobbat i It-branschen mer än 35 år  och mött många speciella människor.
Glömmer aldrig Gunnar Barbo han var speciell och snudd på geni men totalt osocial. Han kunde det mesta och det han inte kunde löste han.
 
Det du BOA och BTT där ligger ni i lä.


Vissa gör vad dom kan, andra gör vad dom vill.
Man har stött på en del extremt intelligenta folk. Genipotential finns. Skillnaden mellan att bara vara intelligent och att vara ett geni är väl att ett geni får något gjort med sin intelligens.
 • Ge karma 4
Link to comment
Dela på andra sajter

32 minuter sedan, skrev måne:

892

Att du var ett geni viste ju jag innan, så som du skriver här. Du går från klarhet till ny klarhet.

 

Nissehult_13

Link to comment
Dela på andra sajter

6 timmar sedan, skrev stefan5300:

Har ju varit lite skriverier om Avicii var ett geni eller inte, jag tycker inte de.

Här är en uppgift för de intresserade att räkna hur många gula ärtor det finns i glasburken som är 85 mm i diameter och 75 mm hög.

 

På en bussresa som en kompis var med på fick resenärerna vara med i en tävling om att gissa hur många ärtor det var i en glasburk,  kompisen som är rätt så smart och bra skolad tog fram en miniräknare och räknade, han vann tävlingen galant med att räkna rätt på exakt hur många ärtor det var i burken, det tycker jag är genialiskt.

 

Så var så goda att räkna på så får vi se om det finns något geni på forumet, ni kan få ha fel på plus/minus 3 ärtor.

IMG_2207.JPG.2b0068c36c4987a53d9a9515cbcfa026.JPGIMG_2206.JPG.62cc7178f0e25e5625913c320e264e63.JPG

 

 

Det enda som är säkert är att man inte behöver vara ett geni för att inse att det är omöjligt att beräkna exakt hur många ärtor det är i burken ;)

 

/Krille

 

 

 

 

 

 • Ge karma 2
 • Tummen upp 1
Link to comment
Dela på andra sajter

13 minuter sedan, skrev Krille:

 

Det enda som är säkert är att man inte behöver vara ett geni för att inse att det är omöjligt att beräkna exakt hur många ärtor det är i burken ;)

 

/Krille

 

 

 

 

 

Du är ett geni som kommit fram till detta, du har rätt exakt är som lotteri. Däremot kan man räkna ut ca hur många som finns i burken om man får burkens mått.

 

Nissehult_13

Link to comment
Dela på andra sajter

1 minut sedan, skrev nissehult_13:

Du är ett geni som kommit fram till detta, du har rätt exakt är som lotteri. Däremot kan man räkna ut ca hur många som finns i burken om man får burkens mått.

 

Måste väl också ha storlek på ärtorna. 

 • Ge karma 2

Pattaya

Link to comment
Dela på andra sajter

Precis nyss, skrev Stoneys:

Måste väl också ha storlek på ärtorna. 

Naturligsvis alla ingående komponenter måste vara kända.

 

Nissehult_13

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
 Dela

×
×
×
 • Skapa ny...