Jump to content
IGNORERAD

De nya kraven för erhållande av uppehållskort.


thaikonsult

Recommended Posts

De nya kraven för erhållande av uppehållskort i Sverige.

Av 3 a kap. 3 § 1-4 utlänningslagen (2005:716) följer att en EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon är arbetstagare, egen företagare, har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, är studerande eller har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. För studerande med tillräckliga tillgångar tillkommer krav på en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Av 3 a kap. 4 § utlänningslagen följer att en familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt också har uppehållsrätt. För en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt utfärdas uppehållskort. Vem som avses med familjemedlem framgår av 3 a kap. 2 § utlänningslagen.

 

Vidare skall både EES- medborgare och familjemedlemmar som inte är EES-medborgare kunna visa upp ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Detta skall vara styrkt genom specifika blanketter eller genom en kopia på europeiskt sjukförsäkringskort.

 

Om man inte kan uppvisa ett intyg om att man själv eller ens familjemedlem omfattas av socialförsäkringssystemet i hemlandet godtar Migrationsverket att man visar upp att man har en privat heltäckande sjukförsäkring tecknad i Sverige. Rekvisitet ”heltäckande” innebär att försäkringen ska täcka kostnader för såväl akut sjukvård som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, medicinering, rehabilitering och eventuell hemtransport av medicinska skäl. Försäkringen ska vara giltig under hela vistelsetiden i Sverige.

 

En privat sjukförsäkring är heltäckande om den:

- gäller för bosättning i Sverige

- gäller för den inflyttade personen

- är giltig under minst ett år från det datum som personen kom till Sverige

- ersätter nödvändig vård upp till ett värde av minst 10 miljoner kronor eller ersätter nödvändig vård upp till ett belopp som är lägre än 10 miljoner kronor men därefter betalar försäkringstagarens hemresa så att personen kan få fortsatt vård i sitt hemland och saknar begränsningar som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Undantag från detta är följande begränsningar som är tillåtna, tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsbegrepp, force majeure situationer, förebyggande hälsovård, vaccinationer, vård av skador till följd av deltagande i officiella idrottstävlingar eller träning inför sådana tävlingar, vård av skador till följd av s.k. riskfyllda aktiviteter.

 

Med vänlig hälsning Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...