Jump to content
thaikonsult

Försörjningskravet från och med 20 juli 2016!

Recommended Posts

thaikonsult

Satan G

 

Det du anger gällde före den 20 juli 2016. Efter detta datum gäller nya regler.

 

Med vänlig hälsning Thaikonsult

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
SatanG
On 30/12/2016 at 01:17, skrev thaikonsult:

Satan G

 

Det du anger gällde före den 20 juli 2016. Efter detta datum gäller nya regler.

 

Med vänlig hälsning Thaikonsult

 

Jag tolkar annorlunda, lagen jag länkar till är ju uppdaterad. Kan du visa vart det står annorlunda, dvs att försörjningskravet samt boyta även gäller för sambo/gifta med svenska medborgare? Kan vara bra att veta om man mot förmodan väljer att flytta tillbaka.

 

"3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till 
1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, 
2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet, 
3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige," 

 

"3 b § Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Av 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perioden 20 juli 2016-19 juli 2019. Lag (2016:753).

3 c § Kraven i 3 b § gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är
1. ett barn,
2. medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz,"

 

Tacksam för ett klargörande, jag är ingen expert på juridik men ovanstående är ju ganska tydligt. Finns det annan info eller tolkning? 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716

 

/ SatanG

Ändrades av SatanG

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
thaikonsult

Hej Satan G

 

Du kan börja läsa här på Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2016-05-27-Krav-pa-forsorjning-och-bostad.html

 

Eftersom vi redan gjort ett stort antal ansökningar av uppehållstillstånd åt våra kunder så vet vi hur det fungerar i praktiken och Migrationsverket följer lagen ganska strikt då inget är prövat av överdomstolen ännu så det saknas en praxis hur lagen ska tolkas.

 

Med vänlig hälsning Thaikonsult

 

 

  • Tummen upp 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
thaikonsult

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

 

9 § I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.

10 § Kraven i 9 § gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är ett barn.
   Om den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 9 § endast om
1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande,
2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till, eller
3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

 

Med vänlig hälsning THaikonsult

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
SatanG
16 timmar sedan, skrev thaikonsult:

Hej Satan G

 

Du kan börja läsa här på Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2016-05-27-Krav-pa-forsorjning-och-bostad.html

 

Eftersom vi redan gjort ett stort antal ansökningar av uppehållstillstånd åt våra kunder så vet vi hur det fungerar i praktiken och Migrationsverket följer lagen ganska strikt då inget är prövat av överdomstolen ännu så det saknas en praxis hur lagen ska tolkas.

 

Med vänlig hälsning Thaikonsult

 

 

Tack för länken. Intressant att se att det då blir hårdare krav på svenskar än flyktingar vad det gäller anhöriginvandring. Allt är som vanligt med andra ord, andra länder försöker känna/lära ut sina medborgare att känna stolthet för sitt land. I Sverige ska man skämmas och sparkas på istället.

De hårdare kraven gäller dock inte, om jag förstår rätt, barnfamiljer som vill flytta hem då ankytningspersonen kan vara ett barn?

 

15 timmar sedan, skrev thaikonsult:

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

 

9 § I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.

10 § Kraven i 9 § gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är ett barn.
   Om den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 9 § endast om
1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande,
2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till, eller
3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

 

Med vänlig hälsning THaikonsult

Allt i detta handlar om flyktingar/skyddsbehövande med/utan permanent uppehållstillstånd samt hur/vem som skall tillämpa lagen. Samt att den står över utlänningslagen då/om de krockar. Inte för oss alltså?  

 

/ SatanG

Ändrades av SatanG
  • Tummen upp 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
chromewing
On 12/15/2016 at 17:14, skrev chromewing:

Det kan slå hårt, inte bara mot de som bor utomlands med låg inkomst, utan mot alla svenskar som bildat familj utomlands.

 

Kravet på inkomst i Sverige (inkomst här räknas inte) och bostad (tämligen rymlig, dessutom) innan man ens kan söka uppehållstillstånd är ett problem om hela familjen bor utomlands. I synnerhet i dessa dagar där det står på migrationsverkets hemsida att det kan ta 14 månader att behandla UT-ärenden. Själv hade jag trott att vi skulle kunna fixa UT åt min fru innan vi satte igång resten av processen, men ack. Nu har jag just fixat överföring till Sverige inom mitt företag om några månader, och letar febrilt bostad. När vi har dessa ordnade så kan vi söka UT åt min fru (barnen är ju redan svenska medborgare). Om behandlingen inte går betydligt fortare än 14 månader så innebär det att jag måste åka till Sverige själv, medan vi väntar på papperskvarnarna. Det är stor risk att det blir ofrivillig separation i upp emot ett år. Var det bara min fru och jag så kunde vi nog bita ihop och klara det, men nu är jag mest orolig för barnen (som inte uppnått skolålder än). De blir ledsna och saknar mig väldigt bara jag åker på en tjänsteresa på en vecka eller så.

 

Jag ångrar väldigt att vi inte flyttade till Sverige för flera år sedan. Allt hade varit otroligt mycket lättare då; i synnerhet om det skedde innan vi skaffade barn.

 

Det visade sig att det finns ett undantag från regeln att man måste söka uppehållstillstånd från det land man bor i. Om man har särskilda skäl, såsom att man har små barn, så får man ansöka på Migrationsverket i Sverige. Jag ringde och pratade med handläggare och de rekommenderade att vi skulle utnyttja den möjligheten. Vi flyttade hit för en tid sedan (till Sverige, alltså), lämnade in ansökan och nu behandlas den. Hoppas allt går vägen...

 

Det kanske kan vara intressant om det är någon annan som är i samma situation. Här står det om undantaget: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Du-som-redan-ar-i-Sverige.html

  • Tummen upp 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
Herluf
On 2017-05-09 at 3:20 AM, chromewing said:

 

Det visade sig att det finns ett undantag från regeln att man måste söka uppehållstillstånd från det land man bor i. Om man har särskilda skäl, såsom att man har små barn, så får man ansöka på Migrationsverket i Sverige. Jag ringde och pratade med handläggare och de rekommenderade att vi skulle utnyttja den möjligheten. Vi flyttade hit för en tid sedan (till Sverige, alltså), lämnade in ansökan och nu behandlas den. Hoppas allt går vägen...

 

Det kanske kan vara intressant om det är någon annan som är i samma situation. Här står det om undantaget: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Du-som-redan-ar-i-Sverige.html

Hur har det gått för er? Har din tjej varit på turist visum eller d-visum under processen?

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
chromewing
On 7/16/2017 at 17:17, skrev Herluf:

Hur har det gått för er? Har din tjej varit på turist visum eller d-visum under processen?

 

Hej! Sorry för sent svar :)

 

Hon hade multiple entry-visum på 3 år (turistvisum, antar jag - vet inte vad som menas med d-visum)

  • Ge karma 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
chromewing

Min fru fick till sist permanent uppehållstillstånd (för ett par veckor sedan)! Jippie!

 

När vi var på intervjun sa handläggaren att det där om försörjningskrav och bostad inte gällde vårt fall, eftersom vi hade små barn, och samma sak stod i motiveringen för tillståndet. Varför vet jag inte - eftersom jag den här gången uppfyllde dessa krav. Ganska intressant, dock, eftersom det var på denna grund min fru nekades tillstånd när vi sökte från Thailand.

 

Nåja - jag ska inte klaga nu när hon fått tillståndet.

 

Har inte tittat in här på länge, men tänkte att det nu var dags för en uppdatering.

  • Ge karma 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter
Herluf
On 2018-01-06 at 5:46 AM, chromewing said:

 

Hej! Sorry för sent svar :)

 

Hon hade multiple entry-visum på 3 år (turistvisum, antar jag - vet inte vad som menas med d-visum)

D-visering avser vistelse som överstiger 90 dagar under en sexmånadersperiod, dock högst 365  dagar. Om man har speciella skäl, tex barn.

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Besoka-Sverige/Soka-visum-till-Sverige/Besok-langre-an-90-dagar---extra-dokument/

 

Multiple entry visum på 3 år? var hittar man info om detta?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägget
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilder i sin helhet.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu


NYTT INNEHÅLL
Nytt Innehåll


×