Jump to content
IGNORERAD

Vad är Stadsmission?


Magrood

Recommended Posts

Hej hej

Vad betyder Stadsmission?

Vad kommer namnet ifrån?

Stad - från ordet stad

Mission - vad är en mission i det här sammanhanget, vad betyder det?

Tack på förhand för hjälpen!

Mvh

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Quote

Hej hej

Vad betyder Stadsmission?

Vad kommer namnet ifrån?

Stad - från ordet stad

Mission - vad är en mission i det här sammanhanget, vad betyder det?

Tack på förhand för hjälpen!

Mvh

Magrood

Hej hej själv!

Om du läser här: http://www.stadsmissionen.se/  så får du en bra

bild/uppfattning om vad mission är i det här sammanhanget. Sen finns

ju stadsmission i andra städer också.

Jag kopierade stadgarna från hemsidan ovan, och de säger en hel del också.

STADGAR FÖR STOCKHOLMS STADSMISSION

1 § Ändamål

Stockholms Stadsmission, nedan kallad Stadsmissionen, är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

2 § Medlemskap

Föreningen har understödjande medlemmar. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan. Medlem skall betala årsavgift som fastställs av det ordinarie föreningsmötet.

Medlemskapet upphör efter anmälan om utträde. Vidare kan styrelsen utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

3 § Styrelse

Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som svarar för Stadsmissionens organisation och för förvaltningen av Stadsmissionens angelägenheter.

Styrelsen skall bestå av minst sju och högst tolv ledamöter valda för två år i taget. Styrelseledamots uppdrag upphör vid slutet av ordinarie föreningsmöte respektive styrelsemöte, på vilket val av efterträdare förrättas.

Den som vid utgången av den valperiod för vilken han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot under tio år i följd, får inte omväljas för tidigare period än den som börjar två år därefter.

Av styrelsens ledamöter skall minst fem och högst sju väljas av föreningsmötet, och minst två och högst fem av styrelsen. Val förrättas vid ordinarie föreningsmöte senast i juni varje år respektive vid styrelsens möte i december varje år.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

4 § Sammansättning av styrelsen m m

Styrelsen utser inom sig ordförande samt vice ordförande.

Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, vilka skall hållas vid minst tre tillfällen under våren och minst två under hösten.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget beslut enligt 14§.

5 § Ledningen för verksamheten

Stadsmissionens löpande verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Denne bör vara präst i Svenska kyrkan.

Link to comment
Dela på andra sajter

Vad är mission?

Begreppet mission används för att beskriva det uppdrag som Gud har givit kyrkan. Uppdraget är förkunnelsen av de goda nyheterna om Guds rike, och består av vittnesbörd, diakoni och gemenskap.

 

Vittnesbörd (Kerygma) är den kristna förkunnelsen av det glada budskapet om Jesus Kristus, berättelsen om Guds kärleksbudskap till sin skapelse..

C;D

Life's a piece of shit, When you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.  You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go,.Just remember that the last laugh is on you

Link to comment
Dela på andra sajter

statsmission är me andra ord en kontrollerad kyrka som bedriver mission inom och utom det egna landet?

C;D

Life's a piece of shit, When you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.  You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go,.Just remember that the last laugh is on you

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för hjälpen!

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Stadsmissionen är väl dom rikas ställe för att visa att dom gör nåt för de utslagna( typ Antonia )Mvh Måne

Måne

Link to comment
Dela på andra sajter

I min bild av vad det är:

Stadsmission är mer preciserat till att det är staden som gör en insats till personer/folk som har det svårt eller lever i misär och som de vill hjälpa på olika sätt.

På wikipedia finns att läsa följande:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mission

Den som säger att någonting är omöjligt, ska inte avbryta den som håller på och försöker.

Link to comment
Dela på andra sajter

Måne!

Jag vill rekomendera dig att besöka Stadsmissonens verksamhet så skall du finna att det är en massa "medelsvensson" som av kristen eller humanistisk övertygelse arbetar ideéllt där. verkligheten är ju sådan att allt kostar pengar och då hela verksamheten bekostas med skängta pengar och då är det bra med någon kändis som frontfigur, om sedan vederbörande har god organisationsförmåga så är det ju extra bonus.

Hjälparen Born 41

Link to comment
Dela på andra sajter

:wai::wai::wai:

Så mission är grundord för missionär som är samma som engelska "missionary", eller?

Ummm Mission är jag inte så van vid - men missinary har jag lite uppfattning om...

Det är samma ord/begrepp?

Tack så mycket

Magrood

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Magrood,

"Så mission är grundord för missionär som är samma som engelska "missionary", eller?"

Ja. Däremot har inte mission riktigt samma betydelse på svenska och engelska. På engelska betyder det i allmänhet "uppdrag" som kan vara vad som helst (amerikanska militären använder gärna detta ord för deras krigsinsatser i olika delar av världen), på svenska är det starkt förknippat med religion, speciellt Missionskyrkan.

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...