Jump to content
IGNORERAD

Lite nytt om UT


Bengt-Erik

Recommended Posts

Ok

Senaste från domstolarna vid ansökan om uppehållstillstånd:Migrationsöverdomstolen har slagit fast att om man inte sammanlevt utomlands minst två år räknas förhållandet som nyetablerat. Det innebär att den sökande endast får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd första två åren innan det kan beslutas om ett permanent uppehållstillstånd.  Reglerna har varit oklara på den punkten. Sambos som levt en längre tid tillsammans i Sverige, kunde tidigare få ett permanent uppehållstillstånd direkt. Nu är det stopp för den möjligheten.

Söka uppehållstillstånd för besök i 6 månader:Så länge väntetiden att lämna in en ansökan om visum hos ambassaden är lång lönar det sig tidsmässigt att söka uppehållstillstånd för besök. Handläggningstiden ligger idag på dryga månaden från det ansökan lämnades in. Dessutom sparar man in en ansökningsavgift och resan till Migrationsverket för att söka en förlängning av flickvännens besök. Man slipper även att boka tid på ambassaden för att lämna in sin ansökan. Call Center-bokningen är endast avsedd för visumansökningarna. Sedan är handläggarna hos Migrationsverket i Norrköping som handlägger besöksärendena betydligt trevligare och mer rutinerade än ambassadpersonalen. Och skulle man mot förmodan få ett avslag kan man överklaga beslutet hos Migrationsdomstolen, vilket inte går med ett avslag på en visumansökan.

Vill din flickvän ändå söka visum….….och känner sig lite osäker i maktens korridorer, med flygbokningar, incheckning, osv. Anlita gärna Lasse på Thai Scan och hans fru att hjälpa din flickvän med visumhanteringen. De finns på plats i Bangkok och har varit med länge i myndighetsdjungeln. Lasse har ett bra paketerbjudande till ett överkomligt pris som gör det enklare och smidigare för din flickvän att både söka visum och ordna det övriga runtomkring själva blanketthanteringen.

Lite bråk mellan Danmark och EG-domstolen:EG-domstolen hade beslutat att gå emot ett krav om att en i EU bosatt persons maka/make från ett land utanför EU redan måste vara lagligen bosatt i ett annat EU-land för att få bosätta sig på Irland med argumentet att detta bryter mot unionens regler om fri rörlighet.  Domen kan göra det mycket enklare för utländska makar att flytta till Danmark. Detta kan å andra sidan göra det mycket svårare för regeringen att övertyga danskarna att avsäga sig de undantag som landet har från EUs lagstiftning i kärnområden, som t ex invandringspolitiken.

Fixa id-korten:I ett Aktuellt-inslag i måndags framkom det hur illa det kan vara för dem som har uppehållstillstånd men saknar svenskt medborgarskap. Mer än en halv miljon människor är folkbokförda, men inte medborgare, i Sverige. Sedan Svensk Kassaservice 1 juli slutade utfärda ID-kort sköter i stället bankerna jobbet - men endast för sina kunder. Och för att bli bankkund måste man ha, just det: svenskt ID-kort. Konsekvensen är alltså att människor tvingas klara sig utan svenska ID-handlingar.  Från när räknas tiden före en ansökan om svenskt medborgarskap:För att en person skall anses ha tagit hemvist i ett land fordras ej att han redan vistats där någon längre tid. Huvudvikten ligger på det subjektiva villkoret att han har avsikt att stadigt kvarstanna. Vid bedömningen härav tas hänsyn till sådana omständigheter som om han har fast bostad eller har stadigvarande tjänst, yrke eller annan sysselsättning, om han har ett egentligt hem eller huvudsakligen bor på hotell eller pensionat eller hos anförvanter eller bekanta.

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Bengt-Erik,

Hoppas du ursäktar att jag plockade ut ditt intressanta inlägg till en egen tråd. Och att jag tog mig friheten att lägga in ett antal radmatningar, har ej ändrat något annat.

Herr Chang har talat.

Link to comment
Dela på andra sajter

Bengt-Erik; Tack för att du tagit dig tid att göra dessa uppdateringar! Jag uppskattar det!  :wai:

Carpenters inlägg: "Faktum är att du tror att du är i maktens korridorer ock minsann kan. Du vet inget kan inget för att du är för upptagen med dig själv."
"Inte lätt att vara kostym nisse o inte förstå"

Link to comment
Dela på andra sajter

  • 3 veckor senare...
Guest boffe1609

Hej

Det här inget svar utan en?

Mina döttrar som nu är 24 resapktive 21 och är S Med Kan de söka Thai med i efterskott Mamma är Thai men har S Med nu

Boffe

Link to comment
Dela på andra sajter

Har mamma dubbelt medborgarskap?

"There is an eagle in me that wants to soar, and there is a hippopotamus in me that wants to wallow in the mud."

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in24h
×
×
×
  • Skapa ny...