Jump to content
IGNORERAD

Äldre son till Sverige


diskus

Recommended Posts

Min fru bor sedan maj här i sverige med mig och har UT. Hon har kommit väl in i Svenska samhället och har fått ett halvtidsjobb och klarat 2 SFI-kurser på dessa 7 månaderna.

Hela tiden har det stått klart att hennes dotter som är 15 år ska komma hit till mamma nu i vår när hon gått ut skolan.

Hon ville gå färdigt när hon hade så lite kvar.

Nu till problemet och frågan. Hon har också en son som är 23 år. Han är nu ledsen att han blir ensam kvar av familjen i Thailand och vill gärna komma hit också.

Eftersom han är över 18 år förstår jag att det är svårt men kan man på något sätt yrka beroendeförhållandet till mamma som bor i Sverige?

Någon pappa eller morföräldrar finns inte bara en moster.

Link to comment
Dela på andra sajter

Så bra är det ju inte, tar ju två år innan hon får PUT.

Får väl bli att han besöker först då i väntan på att hon får PUT.

Link to comment
Dela på andra sajter

Diskus pröva och försök. Är du helt säker på att pappan godkänner att sonen flyttar till sverige. han måste nämligen det om det inte finns papper hos amphur att frugan är ensam vårdnadshavare. Börja där.

Link to comment
Dela på andra sajter

Diskus pröva och försök. Är du helt säker på att pappan godkänner att sonen flyttar till sverige. han måste nämligen det om det inte finns papper hos amphur att frugan är ensam vårdnadshavare. Börja där.

Tror inte det behövs!

Grabben är 23 år

pigge01

Dyslektiker är på Svenska Ordblind.

Link to comment
Dela på andra sajter

Diskus pröva och försök. Är du helt säker på att pappan godkänner att sonen flyttar till sverige. han måste nämligen det om det inte finns papper hos amphur att frugan är ensam vårdnadshavare. Börja där.

Det finns ingen pappa.

Min första tanke var också pröva och försöka men misstänker att ett avslag kan krångla till det rejält så därför vill jag gå rätt väg.

Behövs det besök först så tar vi det men är utsikterna goda att få UT kör vi på det.

Därför jag tar hjälp av den samlade erfarenheten här.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det är svårt att få uppehållstillstånd med anhöriganknytning till mamman för en vuxen son över 18 år. Det krävs speciellt ömmande skäl. Det är enklare att sonen skaffar sig en svensk tjej och söker familjeanknytning via henne.

Ansökan för anhöriganknytning till mamman ska göras senast 10 månader efter det mamman fick sitt PUT.

Att mamman måste ha PUT när en ansökan av det här slaget lämnas in, beror på att hon inte räknas som permanenet bosatt i Sverige före hon fått sitt PUT.

Vid en ansökan av det här slaget inträder även det nya försörjningskravet.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Tack för ett lika klart svar som alltid Thaikonsult.

Vad innebär det nya försörjningskravet?

Om han inte hittar en tjej hur är det då med arbetstillstånd och få UT den vägen?

Link to comment
Dela på andra sajter

Så här säger domstolarnas praxis:

Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen får uppehållstillstånd, om inte annat anges i 5 kap. 17 § andra stycket utlänningslagen, ges till en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § utlänningslagen eller i denna paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.

I förarbetena har beträffande detta uttalats att det måste finnas någon form av beroendeförhållande som gör det svårt för släktingarna att leva åtskilda. Det särskilda beroendeförhållandet kan vara uppfyllt om släktingarna har levt i samma hushållsgemenskap omedelbart före den härvarandes flyttning till Sverige och ansökan om familjeåterförening ges in relativt snart efter det att den härvarande har bosatt sig här. Även andra faktorer såsom släktskapet, sökandens civilstånd och sökandens ålder kan vägas in i bedömningen av om ett särskilt beroendeförhållande finns. Hushållsgemenskapen och beroendeförhållandet ska ha förelegat redan i hemlandet. Tidpunkten för anknytningspersonens bosättning i Sverige ska avse det tillfälle då denne fått permanent uppehållstillstånd (se prop. 1996/97:25 s. 113 f. och prop. 2004/05:170 s. 181).

Här kan du läsa om försörjningskravet: http://www.migrationsverket.se/info/1959.html

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...