Jump to content
IGNORERAD

giftermål efter inlämnade UT ansökan


Neil

Recommended Posts

Tjejen har lämnat in UT ansökan för 1 månad sedan.På vilket sätt påverkas UT ansökan om vi skulle få för oss att gifta oss i Thailand i december?

Måste tjejen byta till nytt pass?, Måste det till nya papper till ansökan förutom äktenskapscertifikatet? Någor annat värt att veta?

Tack på förhand

Neil

Link to comment
Dela på andra sajter

som jag läst av tidigare råd så är tippset att gifta sig borgligt i svea och bara ha sermoni, fest, i Thailand

Lättare att juridiskt överföra ett svenskt giftemål till Thailand

angående UT så sa imigrationsverket nyligen till mig att gifta eller bara sambo var samma sak för dom.

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej

Ja gite mig först i Thailand o hade me mig deras orginal hit o lämna till skatte myndigheten o vips va de klart o behöver ej översätta till engelska heller dom ville ha orginalet

glimten66

Link to comment
Dela på andra sajter

Har tjejen lämnat in en UT ansökan och ni gifter er i Thailand behövs ingen ny ansökan utan ni lämnar in en kopia av äktenskapsregistreringen till Migrationsverket så de ser att ni gift er. Den thailändska handlingen ska vara översatt till engelska och legaliserad hos thailändska UD i Bangkok före den lämnas in till Migrationsverket. Ert thailändska äktenskap bör även registreras hos Skatteverket i Sverige och Skatteverket vill ha äktenskapsregistreringen i original på thai då de översätter handlingen själva.

Det som händer hos Migrationsverket när de ser att ni gift er, är att din flickvän/fru plötsligt fått en rätt till uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Det kallas för en presumtion. Detta regleras i Utlänningslagens 5 kap. 3 §.

Din flickvän/fru behöver inte byta sitt ID-kort och pass om hon inte ska byta sitt efternamn.

Vad du behöver för papper när du ska gifta dig i Thailand framgår här: http://www.swedenabroad.com/Page____60036.aspx

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Chuck dee!

Beväpna dig med tålamod tålamod och ännu mera tålamod! Jag kan lova dig att det är många turer innan du står där nygift med alla papper i handen! :) Tro mig. Ett tips är att ha alla papper klara. För oss tog det tre hela dagar från att vi lämnade in mitt intyg på ambassaden och fick papper på att jag fick gifta mig tills vi äntligen stod utanför Ministry Of Foreign Affairs, Konsun på thai, med legaliserat äktenskap. Har du fler än ett förnamn och inte kallas för det första som står i passet, se till att nämna det när du får ditt intyg översatt av någon översättare på Konsun. Jag fick sitta en timme och försöka övertyga tanterna på Amphur att jag heter Per, ÅKE, inte per... Men det löste sig och numera heter jag Per i Thailand officiellt! :) Sen får ni inte glömma två vittnen! Vilket vi gjorde... Du kan läsa mer om mina öden och äventyr i tråden "Kalas goes East"

Chuck dee makk maak!

Link to comment
Dela på andra sajter

Chuck dee!

Beväpna dig med tålamod tålamod och ännu mera tålamod! Jag kan lova dig att det är många turer innan du står där nygift med alla papper i handen! :) Tro mig. Ett tips är att ha alla papper klara. För oss tog det tre hela dagar från att vi lämnade in mitt intyg på ambassaden och fick papper på att jag fick gifta mig tills vi äntligen stod utanför Ministry Of Foreign Affairs, Konsun på thai, med legaliserat äktenskap. Har du fler än ett förnamn och inte kallas för det första som står i passet, se till att nämna det när du får ditt intyg översatt av någon översättare på Konsun. Jag fick sitta en timme och försöka övertyga tanterna på Amphur att jag heter Per, ÅKE, inte per... Men det löste sig och numera heter jag Per i Thailand officiellt! :) Sen får ni inte glömma två vittnen! Vilket vi gjorde... Du kan läsa mer om mina öden och äventyr i tråden "Kalas goes East"

Chuck dee makk maak!

Jag hade ocksa glomt vittnen.. fick fraga massa randoms utanfor ambassaden. Inte helt latt att fa personnummer, namn, adress och underskrift fran folk man inte kanner. Men det gick!

Link to comment
Dela på andra sajter

Har tjejen lämnat in en UT ansökan och ni gifter er i Thailand behövs ingen ny ansökan utan ni lämnar in en kopia av äktenskapsregistreringen till Migrationsverket så de ser att ni gift er. Den thailändska handlingen ska vara översatt till engelska och legaliserad hos thailändska UD i Bangkok före den lämnas in till Migrationsverket. Ert thailändska äktenskap bör även registreras hos Skatteverket i Sverige och Skatteverket vill ha äktenskapsregistreringen i original på thai då de översätter handlingen själva.

Det som händer hos Migrationsverket när de ser att ni gift er, är att din flickvän/fru plötsligt fått en rätt till uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Det kallas för en presumtion. Detta regleras i Utlänningslagens 5 kap. 3 §.

Din flickvän/fru behöver inte byta sitt ID-kort och pass om hon inte ska byta sitt efternamn.

Vad du behöver för papper när du ska gifta dig i Thailand framgår här: http://www.swedenabroad.com/Page____60036.aspx

Mvh Thaikonsult

Är det verkligen så att giftermål ger frun rätt till UT? Har alltid fått höra att det inte spelar någon roll om man är gift eller inte.

Annars låter ju det enkelt om tjejen inte byter namn. det kan man ju göra vid senare tillfälle så det inte blir mer än nödvändigt pappersarbete.

Neil

Link to comment
Dela på andra sajter

Om man är gift eller sambo i enlighet med den svenska lagstiftningen har sökanden en uttalad rätt till ett uppehållstillstånd enligt EU,s regelverk som även finns inskriven i Utlänningslagens 5 kap. 3 §. Detta under förutsättning att Migrationsverket inte kan styrka att äktenskapet eller samboskapet är ett skenförhållande. Det ska till starka skäl för att byta denna rätt till uppehållstillstånd (presumtionen på juristspråk).

För pojk/flickvän som inte är gifta eller sambos men önskar flytta till Sverige finns ingen uttalad rätt till uppehållstillstånd utan enbart en möjlighet enligt Utlänningslagens 5 kap. 3a §.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Lite mer juridik.

Av 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen följer att uppehållstillstånd skall ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

De ovan redovisade bestämmelserna i utlänningslagen trädde i kraft den 30 april 2006 (SFS 2006:220) och infördes för att uppnå förenlighet med det av Europeiska unionens råd den 22 september 2003 antagna direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (fortsättningsvis familjeåterföreningsdirektivet). Syftet med det direktivet är att fastställa villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistats lagligen på medlemsstaternas territorier. I direktivet definieras tredjelandsmedborgare som personer som inte är unionsmedborgare enligt artikel 17.1 i EG-fördraget.

Direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för make till anknytningspersonen. Rätt till familjeåterförening och uppehållstillstånd för makar förutsätter ett civilrättsligt giltigt äktenskap i Sverige. Genom införlivandet av direktivet är uppehållstillstånd för makar en rättighet. Som en följd härav har seriositetsprövningen och prövningen av om särskilda skäl talar mot att tillstånd ges tagits bort för makar. Rätten till uppehållstillstånd får dock begränsas genom att undantag får göras i vissa situationer t.ex. om det är fastställt att falska eller vilseledande uppgifter använts eller att ett skenförhållande är för handen.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...