Jump to content
IGNORERAD

Ta barnbarnet till Sverige?


JaiDi

Recommended Posts

Hej!

En kompis som är gift med en Thailändska sen många år har försökt att ta hit hennes barnbarn.

Dem blev informerade att dem måste adoptera barnet för att få uppehållstillstånd!

Sagt och gjort försökte dem adoptera men då hon är precis fyllda 50 år gammal, fick dem inte adoptera för hon var för gammal!

Grabben är i 10-12 års åldern.

Verkar sjukt att dem måste adoptera sitt eget barnbarn för att få uppehållstillstånd till honom?

Hon är 50år, pojken är 10, det är som att få barn när man är 40 vilket inte är ovanligt idag. Hon är ju inte för gammal tycker jag?

Nån som vet nåt annat sätt att ta hit pojken?

JaiDi

Link to comment
Dela på andra sajter

Vid släktadoptioner brukar inte myndigheterna vara så hårda med ålderskravet. Däremot bör det finnas ett godtagbart skäl till att barnbarnet adopteras.

När det gäller uppehållstillstånd i Sverige för barnbarn, gäller följande:

Ansökan om uppehållstillstånd för ett barnbarn skall i första hand bedömas enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Här anges att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.

Ansökan om familjeåterförening ska ha ingetts relativt snart efter det att anknytningspersonen har bosatt sig här (fått PUT).

Migrationsverket tar även hänsyn till om barnbarnets föräldrar och syskon finns i livet. Varför inte dessa kan ta hand om barnbarnet i hemlandet. Om det finns risk att barnbarnet far illa i hemlandet etc.

En ansökan av det här slaget är komplicerad och det handlar mycket om att styrka och visa att barnbarnet skulle få det bättre i Sverige än i hemlandet.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej!

En kompis som är gift med en Thailändska sen många år har försökt att ta hit hennes barnbarn.

Dem blev informerade att dem måste adoptera barnet för att få uppehållstillstånd!

Sagt och gjort försökte dem adoptera men då hon är precis fyllda 50 år gammal, fick dem inte adoptera för hon var för gammal!

Grabben är i 10-12 års åldern.

Verkar sjukt att dem måste adoptera sitt eget barnbarn för att få uppehållstillstånd till honom?

Hon är 50år, pojken är 10, det är som att få barn när man är 40 vilket inte är ovanligt idag. Hon är ju inte för gammal tycker jag?

Nån som vet nåt annat sätt att ta hit pojken?

JaiDi

Vid släktadoptioner brukar inte myndigheterna vara så hårda med ålderskravet. Däremot bör det finnas ett godtagbart skäl till att barnbarnet adopteras.

När det gäller uppehållstillstånd i Sverige för barnbarn, gäller följande:

Ansökan om uppehållstillstånd för ett barnbarn skall i första hand bedömas enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Här anges att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.

Ansökan om familjeåterförening ska ha ingetts relativt snart efter det att anknytningspersonen har bosatt sig här (fått PUT).

Migrationsverket tar även hänsyn till om barnbarnets föräldrar och syskon finns i livet. Varför inte dessa kan ta hand om barnbarnet i hemlandet. Om det finns risk att barnbarnet far illa i hemlandet etc.

En ansökan av det här slaget är komplicerad och det handlar mycket om att styrka och visa att barnbarnet skulle få det bättre i Sverige än i hemlandet.

Mvh Thaikonsult

Antar att kraven är från svenska myndighetr om hon adopterar fårn Sverige???

Kan hon inte adoptera först i Thailand och sen söka från Sverige??

/mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Det går utmärkt att adoptera ett thailändskt barn i Thailand men då bör det ske före adoptanten flyttar till Sverige. I det läget behöver inte svenska myndigheter blandas in i adoptionen. En thailändsk adoption är giltig i Sverige eftersom Thailand undertecknade Haagkonventionen i adoptionsfrågor 2004.

Befinner sig däremot adoptanten boende i Sverige måste socialtjänsten och MIA uttala sig i adoptionsärendet. Adoptionen ska även godkännas av DSDV i Bangkok. Huvudregeln för en adoption av det här slaget är att adoptanten inte bör vara äldre än 43 år. Vid släktadoptioner kan dock en äldre person godkännas om det finns speciella skäl till detta.

Så här säger 2008 års adoptionsutredning:

"Vid internationell adoption får den som vill adoptera ta emot barnet bara om socialnämnden har lämnat ett medgivande. Utredningen föreslår att ett sådant medgivande som huvudregel inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år. Detta ska dock inte gälla om barnet har en personlig anknytning till sökanden eller det annars finns särskilda skäl".

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Det går utmärkt att adoptera ett thailändskt barn i Thailand men då bör det ske före adoptanten flyttar till Sverige. I det läget behöver inte svenska myndigheter blandas in i adoptionen. En thailändsk adoption är giltig i Sverige eftersom Thailand undertecknade Haagkonventionen i adoptionsfrågor 2004.

Befinner sig däremot adoptanten boende i Sverige måste socialtjänsten och MIA uttala sig i adoptionsärendet. Adoptionen ska även godkännas av DSDV i Bangkok. Huvudregeln för en adoption av det här slaget är att adoptanten inte bör vara äldre än 43 år. Vid släktadoptioner kan dock en äldre person godkännas om det finns speciella skäl till detta.

Så här säger 2008 års adoptionsutredning:

"Vid internationell adoption får den som vill adoptera ta emot barnet bara om socialnämnden har lämnat ett medgivande. Utredningen föreslår att ett sådant medgivande som huvudregel inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år. Detta ska dock inte gälla om barnet har en personlig anknytning till sökanden eller det annars finns särskilda skäl".

Mvh Thaikonsult

Jag vet inte om det fortfarande gäller. Men när vi adopterade för drygt 10år sedan var vi tvungen att ha ett "adoptionsombud". En organisation som styr upp adoptionen och är godkänd av MIA. Vi anlitade adoptionscentrum och de var behjälpliga i det mesta som kunde krångla. I det fallet som diskuteras här, hade de nog om det beror på att sociala anser att hon är för gammal i första hand rekomenderat att ta en diskution med sociala och förklarat situationen. I andra hand tar dom kontakt med soc.

Våran adoption gick tungt för att den senast anställda och minst erfarna, nyss utbildad socialsekreterare fick ta hand om vårt ärende. Adoptionscentrum styrde oss med upplysningar som hon kunde ha nytta av, till sist tror jag att de fick direktkontakt. Nu är det inte direkt gratis med deras tjänster, men i vårt fall gjorde de många värdefulla insatser, mest genom att upplysa oss vad som krävdes och vad hur vi skulle agera när det kärvade. Adoption är en process som både tar tid och kostar pengar ska man vara medveten om. Om det är lättare nu än för 10 år sedan ska jag inte uttala mig om.

Link to comment
Dela på andra sajter

Det går utmärkt att adoptera ett thailändskt barn i Thailand men då bör det ske före adoptanten flyttar till Sverige. I det läget behöver inte svenska myndigheter blandas in i adoptionen. En thailändsk adoption är giltig i Sverige eftersom Thailand undertecknade Haagkonventionen i adoptionsfrågor 2004.

Befinner sig däremot adoptanten boende i Sverige måste socialtjänsten och MIA uttala sig i adoptionsärendet. Adoptionen ska även godkännas av DSDV i Bangkok. Huvudregeln för en adoption av det här slaget är att adoptanten inte bör vara äldre än 43 år. Vid släktadoptioner kan dock en äldre person godkännas om det finns speciella skäl till detta.

Så här säger 2008 års adoptionsutredning:

"Vid internationell adoption får den som vill adoptera ta emot barnet bara om socialnämnden har lämnat ett medgivande. Utredningen föreslår att ett sådant medgivande som huvudregel inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år. Detta ska dock inte gälla om barnet har en personlig anknytning till sökanden eller det annars finns särskilda skäl".

Mvh Thaikonsult

Min fru adopterade sin brorsdotter hit. Hon hade vid det tillfället bott i Sverige 4 år och var då 44 år gammal. Adoptionen skedde i Thailand men DSDV i Bangkok var aldrig inblandad. Ok detta är lite annorlunda än Thaikonsult skriver men kanske reglerna har ändrats. Och socialtjänsten och MIA har aldrig uttalat sig om ärendet. Visserligen hade lite bråk först med Sveriges ambassad i BKK och senare i Sverige i Försäkringskassan men det redde ut sig.

Arto

Link to comment
Dela på andra sajter

Reglerna om adoptioner i Thailand har ändrats av thailändska myndigheter efter krav från andra länder. Så även i Sverige efter adoptionsutredningen 2008.

Tidigare skötte amphur och Youth and Familycourt adoptionerna i Thailand men numera måste de även godkännas av DSDW.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Adoption enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Personer med hemvist i en fördragsslutande stat som vill adoptera ett barn med hemvist i en annan fördragsslutande stat ska ansöka hos centralmyndigheten i den stat där de har sin hemvist (artikel 14). Eftersom såväl Sverige som Thailand är anslutna till konventionen ska denna ordning tillämpas. Adoptanten ska i dessa fall hos socialnämnden i sin hemkommun (som är centralmyndighet) ansöka om medgivande att i adoptionssyfte mottaga ett barn med hemvist utomlands.

En erfarenhet från ambassadens sida är emellertid att ett flertal av de som vill adoptera istället vänder sig direkt till thailändska myndigheter i Thailand. Thailändska myndigheter borde i dessa fall inte godta adoptionsförfarandet utan uppmana adoptanten att vända sig till svenska myndigheter i Sverige. Det görs dock inte alltid. Det är samtidigt svårt att underkänna en adoption av detta slag då den automatiskt blir gällande i Sverige enligt ovan nämnda lag. När en eventuell ansökan om uppehållstillstånd för den adopterade inkommer till Migrationsverket är det emellertid verket som får pröva huruvida uppehållstillstånd ska beviljas eller ej, d.v.s. göra en bedömning av om adoptionen är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen i Sverige.

Det är inte heller ovanligt att ett barn (främst släktingbarn) adopterats innan adoptanten flyttade till Sverige. Enligt lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption gäller denna adoption automatiskt i Sverige då den som adopterat vid tidpunkten för adoptionen hade sin hemvist i Thailand.

Ansökan om adoption i dessa fall inges till Provincial Office of Social Development and Welfare i den provins där den som adopterar barnet och/eller barnet är bosatt. En sub-committe som vanligen leds av en Provincial Governor fattar sedan beslut om adoptionen efter företagen utredning. Adoptionen anmäls sedan till registreringskontoren, Registration Office, i den provins där den som adopterat och/eller den som adopterats är bosatt. Samtidigt uppmanas adoptanten att uppsöka något av kontoren för att registrera adoptionen. Registreringskontoren utfärdar därefter ett intyg, ”Registration of Adoption”, till styrkande av att adoptionen genomförts. Intyget ska innehålla uppgifter om när adoptionen genomförts samt vilken provins som fattat beslut om adoptionen och vilket registreringskontor som registrerat adoptionen.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

En idé bara: Kan det kanske underlätta om adoptanten/-tanterna ifråga flyttar ner till Thailand tillfälligt till adoptionen är godkänd?

Tror du också att det skulle vara bra att ha en svensk chefslön, och ha thailänska levnadskostnader? :)

Jag satsar på det här, för att kunna bo i Thailand. Du kan maila mig om du vill veta hur.

Link to comment
Dela på andra sajter

Tillfällig utflyttning hjälper inte så länge adoptanten har ett uppehållstillstånd i Sverige. I och med uppehållstillståndet och folkbokföringen har adoptanten sin hemvist i Sverige.

Då måste adoptantens hemvist i Sverige upphöra så adoptanten räknas som utflyttad.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Conn!

Ska din fru adoptera brorsbarnet i Thailand kan hon adoptera detta själv. Ska hon göra det från Sverige bör du vara medadoptant.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...